Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Integracija sustava i sabirnica

Najširi izbor uređaja u polju za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju koji mogu komunicirati sa sabirnicama u industriji: sposobnost komunikacije s mrežama BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus i internetom stvari za besprijekornu integraciju sa sustavima za automatizaciju zgrada.