Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Leptirasti ventili

Serija leptirastih ventila dostupna je kao tip wafer i tip lug u inačicama od DN 25 do DN 700. Ispunjava zahtjeve svih primjena za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju koje zahtijevaju potpunu eliminaciju curenja za dvosmjerne i trosmjerne primjene.