Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Актуатори со сигурносна контролна функција

Ротационите актуатори со сигурносна контролна функција на Belimo можат да се користат во голем број апликации за греење, вентилација и климатизација. Тие се достапни во широк опсег на номинални напони и вртежни моменти.