Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Пеперуткасти вентили

Серијата пеперуткасти вентили е достапна како тип на пеперуткаст споен вентил и тип на вентил за меѓу две прирабници или краен вентил во DN 25 – DN 700. Ги исполнува барањата на сите апликации за греење, вентилација и климатизација кои бараат нула протекување за 2-насочни и 3-насочни апликации.