Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Надворешни сензори (воздух)

Надворешните сензори за температура и влажност на Belimo имаат IP65 заштита и ги обезбедуваат сите заеднички активни и пасивни излезни сигнали, како и Modbus и BACnet, во зависност од верзијата.