Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Servopohony zabezpečené proti zlyhaniu

Rotačné aktuátory Belimo so zabezpečením proti zlyhaniu dokážu zvládnuť magnitúdu aplikácií v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie. K dispozícii je široký rozsah menovitých napätí a krútiacich momentov.