Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Pokretači bez zaštitne funkcije

Belimo rotacioni pokretači bez zaštitne funkcije mogu da se nose sa velikim brojem primena za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju. Dostupni su u širokom opsegu nominalnih napona i obrtnih momenata.