Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Pokretači sa zaštitnom funkcijom

Belimo rotacioni pokretači sa zaštitnom funkcijom mogu da se nose sa velikim brojem primena za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju. Dostupni su u širokom opsegu nominalnih napona i obrtnih momenata.