Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Merila toplotne energije (TEM)

Belimo merila toplotne energije zadovoljavaju zahteve standarda EN1434 i poseduju odobrenje tipa u skladu sa MID 2014/32/EU. Tipovi bez potvrde opremljeni su kompenzacijom glikola koja pouzdano meri energiju čak i ako u vodi postoji glikol.