Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Spoljašnji senzori (vazduh)

Belimo spoljašnji senzori za temperaturu i vlažnost imaju IP65 zaštitu i obezbeđuju sve uobičajene aktivne i pasivne izlazne signale, kao i Modbus i BACnet, u zavisnosti od verzije.