Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Belimo Energy Valve™

Belimo Energy Valve™ je regulacioni ventil nezavisan od pritiska koji dodatno prati performanse izmenjivača i potrošnju energije. Na zahtev, takođe može da upravlja diferencijalnom temperaturom i komunicira sa oblakom Interneta stvari.