Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Bus sistem i sistemska integracija

Najširi asortiman terenskih uređaja za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju sa bus komunikacijom: BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus i opcija za Internet stvari za besprekornu integraciju sa sistemima za automatizaciju zgrada.