Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Energetski razdelnik

Belimo energetski razvodnik omogućava pouzdanu distribuciju energije u do 12 krugova grejanja ili hlađenja. Dokazana Belimo tehnologija kugličnih ventila koristi se za kontrolu pojedinačnih zona. Kompletan opseg pogona serije CQ dostupan je za motorizaciju ovih ventila, što omogućava različite tipove upravljanja.