Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Leptir ventili

Serija leptir ventila je dostupna kao tip sa podmetačem i tip sa ušicom u veličinama DN 25–DN 700. Ispunjava zahteve svih primena za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju koje zahtevaju nulto curenje za 2-krake i 3-krake instalacije.