Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Loptasti regulacioni ventili

Loptasti regulacioni ventil (CCV) kombinuje visoke mogućnosti zatvaranja loptastog ventila sa istinskom karakteristikom jednakoprocentnog protoka za postizanje superiornog upravljanja.