Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Loptasti ventili

Loptasti ventil nudi visoke mogućnosti zatvaranja ili prebacivanja bez curenja – to je efikasnost.