Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Regulacioni ventili

Serije regulacionih ventila su dostupne u veličinama od DN 15 do DN 250, sa navojnim i prirubničkim završnim armaturama kako bi ispunile zahteve različitih primena, uključujući visoke pritiske i visoke temperature.