Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Ako vedúca spoločnosť na trhu považujeme za svoju povinnosť podeliť sa s vami o naše znalosti a inovatívne výhody tým najjednoduchším možným spôsobom. Okrem našich početných webinárov, ktoré nájdete pod hlavičkou "Webináre", ponúkame vzdelávacie videá a online školenia týkajúce sa širokého rozsahu zaujímavých tém.
Online školenia vám umožňujú prístup k ďalšiemu vzdelávaniu odkiaľkoľvek a kedykoľvek. V rôznych kurzoch pre samoštúdium môžete získať informácie, ktoré poskytujeme o našich produktoch a všeobecných aplikáciách.

Je nejaká téma, o ktorej by ste chceli byť informovaní? Dajte nám vedieť! 

 • Vzdelávacie videá
 • Online školenia
Vzdelávacie videá

V tejto sekcii ponúkame sprostredkovanie rozsiahlych znalostí prostredníctvom krátkych video sekvencií.

Rozdeľovače a hydraulické obvody - základné školenie (dostupné iba v nemčine)

Trvanie: 27 min

Aké hydraulické obvody sú dostupné? A ktorý je ten pravý pre môj projekt? Tieto otázky sú zodpovedané v základnom školení, jednom z deviatich školiacich kurzov na tému hydraulika.

Šesť základných obvodov pokrýva viac ako 90 percent použití. V tomto vzdelávacom videu sa dozviete viac o týchto šiestich obvodoch a ich použití:

 • Škrtiaci obvod
 • Vstrekovací obvod s 2-cestným ventilom
 • Zmiešavací obvod
 • Zmiešavací obvod s pevným predmiešaním
 • Odkláňací okruh
 • Vstrekovací obvod s 3-cestným ventilom

Prednášajúci:  Jürgen Schubert je konzultujúci technik vo firme Belimo Nemecko. Pracuje v nej už veľa rokov a je odborníkom na teplovodné okruhy a konštrukciu ventilov.

Základné znalosti o konštrukcii tlakovo závislých ventilov: Časť 1 (dostupné iba v nemčine)

Trvanie: 14 min

Ako skončtruujem ventily závislé od tlaku? Čo je to a-hodnota? Aké je poradie výberu ventilu? Na tieto otázky sa zameriava základné školenie 2.1.

Vzdelávacie video obsahuje základné znalosti pre konštrukciu ventilov závislých od tlaku a zameriava sa najmä na nasledujúce body:

 • Q = m x c x delta T
 • Časť obvodu s premenným prietokom
 • A-hodnota výmenníkov tepla
 • Hodnota Kv/kvs
 • Poradie výberu ventilu
 • Charakteristická krivka

Prednášajúci: André Emme je konzultujúci technik v spoločnosti Belimo Nemecko.Pracuje v nej už veľa rokov a je odborníkom na teplovodné okruhy a konštrukciu ventilov.

Základné znalosti o konštrukcii tlakovo závislých ventilov: Časť 2 (dostupné iba v nemčine)

Trvanie: 18 min

Ako správne uplatním znalosti z predchádzajúceho základného školenia 2.1 pri navrhovaní tlakovo závislých ventilov? A aké vzorce na to potrebujem? Tieto otázky sú zahrnuté v základnom školení 2.2.

Pomocou príkladov výpočtov toto vzdelávacie video poskytuje znalosti, potrebné na správne navrhovanie tlakovo závislých ventilov. Pozrieme sa na nasledujúce obvody:

 • Škrtiaci obvod
 • Zmiešavací obvod
 • Vstrekovací obvod s 2-cestným ventilom

Prednášajúci: André Emme je konzultujúci technik v spoločnosti Belimo Nemecko.Pracuje v nej už veľa rokov a je odborníkom na teplovodné okruhy a konštrukciu ventilov.

Majster 1: Merač tepelnej energie (TEM), evidencia, regulácia a fakturácia kúrenia a chladenia (dostupné iba v nemčine)

Trvanie: 32 min

Ako merače tepla/chladeniakonštruované? Čo je certifikácia MID? Čo je riadenia polohy, regulácia objemového prietoku a riadenie výkonu? Čo treba brať do úvahy v súvislosti s odčítaním meračov, fakturáciou a predpismi o kalibrácii? Tieto otázky sú zahrnuté v majstrovskom školení 1.

Zahrnutý je nasledujúci obsah:

 • Konštrukcia merača tepelnej energie (merač tepla/chladenia)
 • Úvod do konceptov regulácie
  • Riadenie polohy
  • Regulácia objemového prietoku
  • Riadenie výkonu
 • MID schválenie a kalibrácia
 • Základné znalosti o nových predpisoch o nákladoch na kúrenie a o kalibračnom zákone

Prednášajúci: Frank Eßer je konzultujúci technik vo firme Belimo Nemecko. V sektore je aktívny dlhé roky a je odborníkom na regulačnú techniku, merače kúrenia/chladenia a teplovodné vypínače.

Syndróm nízkej hodnoty delta T ─ príčiny a problémy nízkej distribúcie (dostupné len v nemčine)

Trvanie: 18 min

Čo je syndróm nízkej hodnoty delta T a čo ho spôsobuje? Ako ho možno skorigovať? Ako určujeme správnu hodnotu delta T? A prečo už roky používame funkciu správcu hodnoty delta T na optimalizáciu energie? Práve na tieto otázky sa zameriava toto školiace video...

Zahrnutý je nasledujúci obsah:

 • Príčiny syndrómu nízkej hodnoty delta T
 • Optimalizácia hydrauliky
 • Správca hodnoty delta T ─ funkcia a prevádzkový režim
 • Digitálne monitorovanie stavu

Prednášajúci: Markus Plasser pracuje v rakúskej spoločnosti BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H. štyri roky a má za sebou viac ako dve desaťročia praxe v oblasti automatizácie prevádzok a zariadení.

Online školenia

Aby ste mali čo najväčšiu flexibilitu a mohli sledovať svoj pokrok, môžete dokončiť jednotlivé vzdelávacie kroky a pokračovať v učení neskôr.
Vytvorte si na to profil registráciou.

Belimo Energy Valve™

Trvanie: 60 min

V rámci tohto online školenia týkajúceho sa nášho veľmi žiadaného energetického ventilu s meračom tepelnej energie sa budeme venovať nasledujúcim témam:

 • Aké sú výhody energetického ventilu?
 • Kde sa používa a aké sú možné riadiace režimy?
 • Čo znamená nízky delta T syndróm a ako tomu energetický ventil bráni?

Základy technológie zbernice

Trvanie: 75 min

Základné školenie sa zameriava na nasledujúce otázky súvisiace so zbernicovými systémami:

 • Čo je topológia budovy?
 • Aké komunikačné technológie sú dostupné?
 • Rozdiely medzi stavebnými konštrukciami v minulosti, súčasnosti a budúcnosti
 • Ktoré zbernicové protokoly sú dostupné vo firme Belimo?
 • Aké sú výhody a nevýhody rôznych zbernicových protokolov?

Merač tepelnej energie

Trvanie: 150 min

V rámci tohto online školenia si preberieme základy nášho merača tepelnej energie so schválením podľa smernice 2014/32/EÚ o meradlách.

 • Ako funguje náš princíp merania (teplo/chlad)
 • Ako zohľadňujeme a kompenzujeme obsah glykolu vo vode?
 • Aké komunikačné rozhrania sú dostupné a aké nastavenia sú možné cez webový server?
 • Pripojenie prostredníctvom NFC a ovládanie pomocou aplikácie Belimo Assistant
 • Ako sa vykonáva uvedenie do prevádzky?
 • Ako môžem aktivovať napájanie cez ethernet (Power over Ethernet - PoE)?
 • Ako môžem aktivovať merač tepelnej energie?
 • Na čo je nutné dbať v prípade normy EN1434 a smernice 2014/32/EÚ o meradlách?