Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Kao vodeća kompanija na tržištu, posvećeni smo tome da razmenimo naša znanja i inovativnu prednost na najjednostavniji mogući način. Osim naših brojnih vebinara koje možete pronaći u odeljku Vebinari, nudimo edukativne video-zapise i obuke zasnovane na internetu u širokom spektru zanimljivih tema.
Online obuke vam omogućavaju pristup dodatnom usavršavanju sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme. U različitim kursevima za samostalno učenje možete steći informacije koje pružamo o našim proizvodima i opštim primenama.

Da li postoji tema o kojoj želite više informacija? Recite nam je! 

 • Edukativni video-zapisi
 • Obuke zasnovane na internetu
Edukativni video-zapisi

U ovom odeljku nudimo sveobuhvatan prenos znanja u obliku kratkih video-zapisa.

Razdelnici i hidraulički krugovi – osnovna obuka (dostupan samo na nemačkom)

Trajanje: 27 minuta

Koji su hidraulički krugovi dostupni? A koji odgovara mom projektu? Odgovore na ova pitanja dajemo u osnovnoj obuci, jednom od devet kurseva na temu hidraulika.

Šest osnovnih krugova pokriva više od 90 odsto primena. U ovom edukativnom video-zapisu saznaćete više o tih šest krugova i njihovoj upotrebi:

 • Prigušni krug
 • Krug ubrizgavanja sa 2-krakim ventilom
 • Krug mešanja
 • Krug mešanja sa fiksnim predmešanjem
 • Razdelni krug
 • Krug ubrizgavanja sa 3-krakim ventilom

Govornik:  Jürgen Schubert je inženjer konsultant u podružnici Belimo Nemačka. On je dugo godina zaposlen u kompaniji i stručnjak je za hidrauličke krugove i dimenzionisanje ventila.

Osnovna znanja o konstrukciji ventila zavisnih od pritiska: 1. deo (dostupan samo na nemačkom)

Trajanje: 14 minuta

Kako dimenzionisati ventile zavisne od pritiska? Šta je A-vrednost? Šta je autoritet ventila? Ova pitanja su u fokusu osnovne obuke 2.1.

Edukativni video-zapis pokriva osnovna znanja o dimenzionisanju ventila zavisnih od pritiska, a posebno se fokusira na sledeće tačke:

 • Q = m x c x delta T
 • Deo kruga sa promenljivim protokom
 • A-vrednost izmenjivača toplote
 • Kv/kvs vrednost
 • Autoritet ventila
 • Karakteristična kriva

Govornik: André Emme je inženjer konsultant u podružnici Belimo Nemačka.On je dugo godina zaposlen u kompaniji i stručnjak je za hidrauličke krugove i dimenzionisanje ventila.

Osnovna znanja o konstrukciji ventila zavisnih od pritiska: 2. deo (dostupan samo na nemačkom)

Trajanje: 18 minuta

Kako se ispravno primenjuje znanje iz prethodne osnovne obuke 2.1 pri dimenzionisanju ventila zavisnih od pritiska? I koje su mi formule potrebne za to? Ta pitanja su obuhvaćena osnovnom obukom 2.2.

Upotrebom primera proračuna, ovaj edukativni video-zapis prenosi znanje koje je potrebno za pravilno dimenzionisanje ventila zavisnih od pritiska. Pozabavićemo se sledećim krugovima:

 • Prigušni krug
 • Krug mešanja
 • Krug ubrizgavanja sa 2-krakim ventilom

Govornik: André Emme je inženjer konsultant u podružnici Belimo Nemačka.On je dugo godina zaposlen u kompaniji i stručnjak je za hidrauličke krugove i dimenzionisanje ventila.

Glavna obuka 1: Merilo toplotne energije (TEM), beleženje, regulacija i obračunavanje grejanja i hlađenja (dostupan samo na nemačkom)

Trajanje: 32 minuta

Kako se dimenzionišu merilagrejanja/hlađenja? Šta je MID sertifikat? Šta su regulacija položaja, regulacija zapreminskog protoka i regulacija snage? O čemu treba voditi računa kada je reč o propisima o merilima za očitavanje, o obračunu i o kalibraciji? Ta su pitanja obuhvaćena u glavnoj obuci 1.

Obuhvaćeni su sledeći sadržaji:

 • Dimenzionisanje merila toplotne energije (merilo grejanja/hlađenja)
 • Uvod u koncepte upravljanja
  • Regulacija položaja
  • Regulacija zapreminskog protoka
  • Regulacija snage
 • MID odobrenje i kalibracija
 • Osnovna znanja o novim propisima o troškovima grejanja i zakonu o kalibraciji

Predavač: Frank Eßer je inženjer konsultant u podružnici Belimo Nemačka. U sektoru je aktivan dugi niz godina i stručnjak je za upravljačku tehnologiju, merače grejanja/hlađenja i hidrauličke skretnice.

Sindrom niske vrednosti delta T ─ uzroci i problemi sa malim prenosom(dostupno samo na nemačkom jeziku)

Trajanje: 18 minuta

Šta je sindrom niske vrednosti delta T i šta ga uzrokuje? Na koji način se može korigovati? Na koji način utvrđujemo ispravan delta T? Takođe, zašto dugi niz godina koristimo funkciju upravljanja delta T u optimizaciji energije? Ova pitanja su u središtu ovog edukativnog video zapisa...

Obuhvaćeni su sledeći sadržaji:

 • Razlozi za sindrom niske vrednosti delta T
 • Optimizacija hidraulike
 • Delta T manager ─ Funkcija i režim rada
 • Nadzor digitalnog stanja

Govornik: Markus Plasser je zaposlen četiri godine u BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H. u Austriji i može da se osvrne na više od dve decenije iskustva i prakse u optimizaciji postrojenja.

Obuke zasnovane na internetu

Da biste imali maksimalnu fleksibilnost i pratili svoj napredak, možete dovršiti pojedinačne korake učenja pa kasnije nastaviti sa učenjem.
U tu svrhu se registrujte i kreirajte profil.

Belimo Energy Valve™

Trajanje: 60 minuta

U ovoj obuci zasnovanoj na internetu, o našem veoma traženom energetskom ventilu sa merilom toplotne energije, obradićemo sledeće teme:

 • Koje su prednosti energetskog ventila?
 • Gde se upotrebljava i koji su načini regulacije mogući?
 • Šta znači sindrom niske delta T vrednosti i kako energetski ventil to sprečava?

Osnove bus tehnologije

Trajanje: 75 minuta

Ova osnovna obuka obrađuje sledeća pitanja o bus sistemima:

 • Šta je topologija zgrade?
 • Koje su komunikacione tehnologije dostupne?
 • Razlike između zgrada u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
 • Koji su bus protokoli dostupni u Belimu?
 • Koje su prednosti, a koji nedostaci različitih bus protokola?

Merilo toplotne energije

Trajanje: 150 minuta

U ovoj obuci zasnovanoj na internetu, naučićemo vas osnovne stvari o našim merilima toplotne energije sa MID potvrdom.

 • Na koji način radi naš princip merenja (grejanje/hlađenje)
 • Na koji način uračunavamo i kompenzujemo sadržaj glikola u vodi?
 • Koji su komunikacioni interfejsi dostupni i koja su podešavanja moguća putem veb servera?
 • Povezivanje putem NFC i rad sa Belimo Assistant aplikacijom
 • Kako se sprovodi puštanje u rad?
 • Kako mogu da aktiviram napajanje preko Ethernet-a?
 • Kako mogu da aktiviram merilo toplotne energije?
 • Šta treba uzeti u obzir kod standarda EN1434 i MID 2014/32/EU?