Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

De 7 belangrijkste voorwaarden voor gezonde ruimtelucht

Gemiddeld brengen we ca. 90% van ons leven binnen door en elke dag ademen we ca. 12,000 liter lucht in. Wij gaan ervan uit dat de lucht in gebouwen "schoon" is en onze gezondheid niet schaadt. Het is dan ook verbazingwekkend hoe weinig gebruikers en exploitanten werkelijk weten over de kwaliteit van de ruimtelucht in hun gebouwen. Essentiële variabelen, zoals luchtvochtigheid, CO2-gehalte of concentraties van vluchtige organische stoffen, worden nauwelijks gemeten en nog minder vaak weergegeven.

Belimo heeft wereldwijd onderzoek gedaan onder adviseurs en experts in de ventilatietechniek om erachter te komen waar de prioriteiten liggen om voor een gezonde ruimtelucht in een gebouw te zorgen. Tijdens dit proces zijn zeven essentiële factoren aan het licht gekomen die een rol spelen bij de waarborging van gezonde ruimtelucht in niet-residentiële gebouwen.

  1. Continue en betrouwbare meting, weergave en bewaking van de binnenluchtkwaliteit
  2. Een precieze hoeveelheid lucht die naar de zone stroomt en een gecontroleerde afvoer van gecontamineerde lucht
  3. Goed ontworpen luchtvermenging en luchtstroompatroon
  4. Actieve drukopbouw binnen de gebouwomhulling en ruimtes
  5. Correcte conditionering van temperatuur en vochtigheid
  6. Doeltreffende filtering
  7. Juiste hoeveelheid buitenlucht
     

1. Continue en betrouwbare meting, weergave en bewaking van de binnenluchtkwaliteit

In het ideale geval worden de luchtvochtigheid, het CO2-gehalte en de concentraties van vluchtige organische stoffen gemeten door sensoren voor luchtkwaliteitsbewaking. De reden daarvoor is het feit dat alleen meetbare variabelen kunnen worden geregeld. Vanuit het huidige perspectief dienen de meting en weergave van deze waarden te voldoen aan de minimum norm voor de meting van ruimteluchtkwaliteit.

Vochtigheid
Het is belangrijk dat de relatieve vochtigheid van ruimtelucht tussen 40 en 60% wordt gehouden. In droge lucht verdampen druppeltjes van een besmette persoon die spreekt of niest gemakkelijk en verspreidt het virus in deze druppels zich verder in de kamer als een licht aerosol. Als de luchtvochtigheid hoger is, verdampen de druppels niet zo snel en vallen deze voor de persoon op de grond. Bovendien zijn veel bacteriën en virussen aanzienlijk besmettelijker in droge lucht, omdat het uitdrogen van de slijmvliezen door de droge lucht het immuunsysteem verzwakt.

CO2
CO2-concentraties van meer dan 1000 ppm (deeltjes per miljoen) verminderen het concentratievermogen van de hersenen; vanaf 2000 ppm en hoger kunnen ze verdere concentratieproblemen, vermoeidheid of zelfs hoofdpijn veroorzaken. Het CO2-gehalte in de ruimtelucht is een uitstekende indicator voor potentiële bio-contaminaties, bijvoorbeeld door COVID-19-virussen. Als de CO2-waarde hoog is door de aanwezigheid van veel mensen en een geringe luchtverversing, dan is er mogelijk een hoger risico op besmetting door besmettelijke aerosolen.

Vluchtige organische stoffen
Vluchtige organische stoffen (VOC's) zijn organische verbindingen die afkomstig zijn van veel verschillende bronnen, waaronder parfum, verf, printers, tapijt en bouwmaterialen. Zelfs lage concentraties van VOC's kunnen de ogen, neus of keel irriteren en wijzen op onvoldoende toevoer van frisse lucht.

Het is van essentieel belang om deze variabelen te meten met behulp van geschikte sensoren, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen, bijvoorbeeld ventilatie, luchtzuivering of bevochtiging.

2. Een precieze hoeveelheid lucht die naar de zone stroomt en een gecontroleerde afvoer van gecontamineerde lucht

Centrale ventilatietoestellen leveren gewoonlijk lucht aan diverse zones binnen het gebouw. Het is belangrijk dat elke ruimte precies de hoeveelheid frisse lucht krijgt die de ruimte nodig heeft. Als het aantal mensen in een ruimte toeneemt, bijv. in een grotere vergaderzaal, zou verwacht mogen worden dat ook de luchtaanvoer dienovereenkomstig toeneemt. Ook moet de vervuilde lucht uit de ruimte worden verwijderd. Om hiervoor te zorgen moeten zones en ruimtes individueel worden voorzien van een variabel luchtvolume (VAV). Als bijvoorbeeld een ruimtesensor een te hoog CO2-gehalte detecteert, worden de VAV-boxen geopend en wordt extra frisse lucht de ruimte in gebracht.

3. Goed ontworpen luchtvermenging en luchtstroompatroon

De belangrijke factor is de manier waarop de in een ruimte binnengevoerde lucht door die ruimte stroomt en deze vervolgens weer verlaat. In het ideale geval stroomt de frisse lucht onverdund van onder naar boven langs een persoon en wordt dan direct uit de ruimte afgezogen. Er moet voor worden gezorgd dat de binnenlucht niet meerdere malen binnen de ruimte “rondwervelt” of in bepaalde zones van de ruimte vast komt te zitten. Moderne luchtstroomsimulaties maken het mogelijk om typische stromingspatronen in een ruimte tot in detail te bestuderen. Het juiste ontwerp, de juiste plaatsing en de juiste oriëntatie van de luchtuitlaten kunnen grote tekortkomingen voor een gezonde lucht helpen voorkomen.

4. Actieve drukopbouw binnen de gebouwomhulling en ruimtes

De luchthygiëne in een ruimte wordt negatief beïnvloed door ongewenste luchtstromen die van buitenaf (bijv. vanaf een drukke weg) of vanuit andere ruimtes (bijv. een cafeteria) een zone binnenkomen. Dit gebeurt meestal wanneer de luchtdrukverhoudingen niet goed in balans zijn. Vooral in verband met de verspreiding van COVID-19-aerosolen in gebouwen was er veel discussie over de "kruisbesmetting" tussen verschillende ruimten. Het gebruik van VAV-regelaars voor de toevoer- en afvoerlucht van ruimten en het gebruik van drukverschilsensoren en regelaars tussen zones kan deze ongewenste luchtstroom voorkomen.

5. Correcte conditionering van temperatuur en vochtigheid

In een centraal ventilatiesysteem kan de toevoerlucht in de ventilatietechnische installatie via een verwarmings- of koelregister relatief nauwkeurig op de gewenste temperatuur worden geconditioneerd. Kwalitatief hoogwaardige besturingscomponenten op het register, zoals de Belimo Energy Valve™, zorgen ervoor dat dit niet alleen met hoge precisie gebeurt, maar ook op een energie-efficiënte manier.

Naast de temperatuur is ook de luchtvochtigheid van cruciaal belang voor een gezonde ruimtelucht. Als aerosol of virussen in een ruimte op uitgedroogde slijmvliezen terechtkomen, neemt de kans op besmetting aanzienlijk toe. Het is ook bewezen dat virussen op droge oppervlakken langer overleven dan in vochtigere omstandigheden. Een goede bevochtiging van de lucht (40-60% relatieve vochtigheid) is daarom een essentiële factor voor veilige ruimtelucht.

6. Doeltreffende filtering

Om te vermijden dat verontreinigingen via toevoerluchtkanalen in de binnenruimtes terechtkomt, moeten er filters in de ventilatietechnische installatie worden geïntegreerd. In systemen waar een deel van de afvoerlucht weer met de toevoerlucht wordt gemengd, moeten geschikte filters worden gebruikt om besmetting door besmettelijke microben te voorkomen (bijvoorbeeld HEPA-filter H13 volgens EN1822:2009). Om ervoor te zorgen dat de bewaking van deze filters effectief is, kan gebruik worden gemaakt van druksensoren en dynamische luchtstroommetingen. Als de vervuiling van het filter toeneemt, neemt ook de drukval over het filter toe. Door tegelijkertijd de volumestroom via het filter te meten, kan relatief nauwkeurig worden aangegeven of en wanneer het filter moet worden vervangen.

7. Juiste hoeveelheid buitenlucht

Een groot deel van de kleinere en middelgrote niet-residentiële gebouwen beschikt vandaag de dag niet over een geautomatiseerd systeem voor toevoer van frisse lucht. Vaak wordt aangenomen dat gebruikers af en toe via een raam ventileren. Als dit niet gebeurt, kan de concentratie van besmettelijke aerosolen sterk toenemen. Een ventilatiesysteem met centrale luchtbereiding behoort daarom tot de minimale standaarduitrusting bij de planning van een nieuw gebouw of een renovatie. Veel landen hebben aanbevolen of verplichte normen vastgelegd voor mechanische ventilatie in bedrijfsgebouwen en minimale luchtverversingsratio's voorgeschreven, afhankelijk van het soort gebouw en de bezetting ervan (bijv. ASHRAE 62.1 Vereisten voor ventilatie). Andere overwegingen zijn gericht op de slechte luchtkwaliteit in binnensteden in veel landen. Idealiter worden de buitenluchtvariabelen gemeten voordat de lucht mechanisch in een gebouw wordt gebracht. Een geautomatiseerd systeem kan meer buitenlucht aanvoeren wanneer de vervuilingsniveaus van verkeer en industrie laag zijn en terugkeren naar de minimaal vereiste ventilatiehoeveelheden wanneer de vervuilingsniveaus stijgen.

AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Eisen aan de gebouwtechniek vanuit het perspectief van een arts

Dr. Walter Hugentobler is een academicus en medisch adviseur met 30 jaar expertise op het gebied van de onderlinge verhouding tussen ruimteluchtkwaliteit, gebouwen en gezondheid. In zijn presentatie geeft hij een recept voor een gediversifieerd, evenwichtig en gezond microbioom in residentiële gebouwen en kantoorgebouwen. Zijn wensenlijst voor een HVAC-bedrijf in het belang van het behoud van de gezondheid van de bewoners van gebouwen bevestigt de bijdragen van Belimo aan een gezonde ruimtelucht.

Download de volledige presentatie van Dr. Hugentobler:

De invloed van de binnenluchtkwaliteit op onze gezondheid

De gemiddelde mens in West-Europa brengt circa 90 procent van zijn tijd binnenshuis door en ademt 12,000 liter lucht per dag in. Het is daarom belangrijk om de grote invloed van de ruimteluchtkwaliteit op ons welzijn te begrijpen. Belimo deelt haar diepgaande inzichten in de effecten van de binnenluchtvochtigheid, vluchtige organische stoffen (VOC's) en centrale luchtbehandelingssystemen en biedt waardevolle suggesties voor uw gezondheid.

Een onderzoek naar de invloed van de luchtkwaliteit in scholen

Het platform MeineRaumluft.ch heeft de krachten gebundeld met de Züricher Lehrerverband (lerarenbond Zürich) en de Organization Lunge Zürich (longorganisatie Zürich) om te ontdekken hoe de luchtkwaliteit van invloed is op leerlingen en leerkrachten. In november 2016 heeft MeineRaumluft.ch in meer dan 250 klaslokalen meetinrichtingen geïnstalleerd.

Lees het onderzoek om te zien hoe alleen al het feit dat deze meetinrichtingen werden geïnstalleerd de ventilatiegewoonten van leerkrachten en studenten heeft beïnvloed.

Onze producten voor gezondere ruimtelucht

Belimo-sensoren – de basis voor comfort

De verwarmings-, ventilatie- en klimaatsensoren van Belimo bieden de hoogste mate van betrouwbaarheid, een eenvoudige installatie en een naadloze integratie in gangbare gebouwautomatiseringssystemen. Het innovatieve design van de behuizing maakt een snelle installatie zonder gereedschap mogelijk, alsook een eenvoudige inbedrijfstelling en biedt bescherming conform IP65/NEMA 4X. Het assortiment bevat nauwkeurige sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk, CO2 en vluchtige organische stoffen (VOC's) in pijpleiding- en luchtkanaaltoepassingen.

Meer informatie vindt u op de regionale websites: