Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Въздухообработващи агрегати
(AHU)

Приложения: въздухообработващи агрегати (AHU)

Изключителното качество на въздуха на закрито е предпоставка за нашето ежедневно благосъстояние и здраве.

AHU е централната част на механичната вентилация. Поема основни функции като

 • Осигуряване на достатъчни количества свеж въздух отвън
 • Филтриране на вредните вещества и частици от въздуха отвън
 • Климатизация на подавания въздух по отношение на температурата и влажността

 

За да постигнете климатичните цели, поставени от Европейската комисия по отношение на намаляването на въглеродните емисии (Европейска зелена сделка), енергийно ефективните решения са задължителни в техническата сградна инсталация. Ефикасната работа на AHU допринася значително за постигане на тези зададени цели.

Научете повече защо AHU са гръбнакът на енергийната ефективност на нашето удобство и здраве:
 

Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

Здраве, удобство и енергийна ефективност

Въздухообработващи агрегати (AHU)

Следната документация се занимава специално с приложението на AHU агрегатите и цели да го обясни по прост и цялостен начин, като така предаде знанията за приложението. В тази документация са пояснени дизайнът и функциите на AHU, а също така са разгледани и различните предимства и недостатъци на различните стратегии за проектиране. Прави се специална препратка за използването и подредбата на полевите устройства.

 

Съдържание

 1. Въведение
   
 2. Основи на климатизацията
  → Удобство и здраве
  → Процеси при климатизация
   
 3. AHU и компоненти
  → Видове системи и структурни форми
  → Компоненти
   
 4. Сградна автоматизация
  → Нива на системата за сградна автоматизация
  → Сградна автоматизация с фокус върху AHU
   
 5. Контрол на AHU
  → Преглед на контролните устройства и функции
  → Контрол и регулиране на AHU

 

Връзки за изтегляне

 


Пример от Глава 5 по отношение на контрола на AHU
 

Сфери на приложение

Изискванията за AHU зависят от приложението, в което ще се използва агрегатът. Могат да се разграничат следните приложения и техните свойства (списъкът не е изчерпателен):