Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Сферични регулиращи вентили

Регулиращия вентил с характеризираща бленда (CCV) съчетава високите възможности за затваряне на сферичния вентил с истинска равнопроцентна характеристика на дебита, за да постигне по-добро управление.