Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Yhdessä huipulle

Tehtävä, arvot ja ohjesäännöt

Menestyksemme on seurausta asiakkaillemme tuotetusta lisäarvosta. Se saa meidät pyrkimään huippusuorituksiin kaikessa mitä teemme. Tämä tehtävä, arvomme ja ohjesääntömme ohjaavat ja seuraavat meitä tiellämme huipulle. 

Yritystoimintamme tulee olla merkityksellistä maailmalle. Belimo tukee Yhdistyneiden kansakuntien Kestävän kehityksen päämääriä, erityisesti alueilla “Hyvä terveys ja hyvinvointi” sekä “Ilmastotoimenpiteet“.

Mukavuus: ihmiset viettävät yli 90 % ajastaan rakennuksissa. Belimo auttaa ihmisiä tuntemaan olonsa mukavammaksi varmistaen, että he voivat elää ja työskennellä terveellisessä ympäristössä.

Energia: rakennusten tilille menee yli 40 % maailman energiankulutuksesta. Energiaa säästävillä laitteillamme me autamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

Turvallisuus: Belimon palo- ja turvallisuustoimilaitteet pelastavat henkiä ja auttavat minimoimaan rakennusten ja ympäröivän omaisuuden vahinkoja. Lisäksi laitteemme valvovat turvallisesti kriittisiä ympäristöjä kuten sairaaloita ja laboratorioita.

Asennus: me teemme insinöörien ja asentajien päivittäisestä työstä helpompaa. Meidän laitteemme helpottavat asennusprosessin rakennetta ja tekevät käyttöönotosta vieläkin nopeamman.

Huolto: Korkealaatuisilla toimilaitteillamme, säätöventtiileillämme ja antureillamme on pitkä käyttöikä, ja ne kuluttavat toiminnan aikana vähemmän energiaa. Vähentynyt huolto antaa mielenrauhaa rakennusten omistajille ja käyttäjille.

Pienillä laitteillamme on suuri vaikutus – asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Tämä on meidän vakaumuksemme.

Tarjoamme asiakkaillemme enemmän arvoa, kuin he odottavat, ja enemmän kuin muut pystyvät tarjoamaan. Saavutamme tämän toimittamalla ainutlaatuisia ratkaisuja ja maksimoimalla operatiivisen suorituskyvyn. Luotettavuus ja luottamus ovat samoin ehdottoman tärkeitä menestyksellemme.
Lars van der Haegen
CEO Belimo
  • Asiakasarvo
  • Ratkaisujen johtajuus
  • Toiminnan korkealaatuisuus
Asiakasarvo

Asiakaskeskeinen menetelmämme CESIM® nostaa esiin ainutlaatuisia tuotteita ja palveluita. Asiakkaillemme tuotettu lisäarvo on meidän menestystämme.

Ratkaisujen johtajuus

Sijoitamme innovaatioihin, ja siten pystymme yllättämään markkinat ainutlaatuisilla ratkaisuilla.

Toiminnan korkealaatuisuus

Toiminnan korkealaatuisuudella me varmistamme huippulaatuisten tuotteiden luotettavan toimituksen. Prioriteettimme ovat aina selkeät – ensimmäisenä laatu, toisena ajantasaisuus ja kolmantena kustannukset.

Uskottavuuden kulttuuri

Belimon kulttuuri rakentuu luottamukselle, integriteetille, kompetenssille ja vastuuntunnolle. Me tuemme henkilökohtaista sitoutumista, rohkeutta riskien ottamiseen asiakkaiden inspiroimiseksi, ryhmätyötä ja kulttuurin monimuotoisuutta.

Luottamus
Olemme avoimia, kunnioittavia, rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Tämä mahdollistaa meille korkean luottamustason saavuttamisen. Kun luottamus on kerran saavutettu, osallistuva johtamistyyli ja avoin, objektiivinen kanssakäyminen tekee mahdolliseksi aina löytää yhdessä parhaan vastauksen. Tämä luo aina selkeyttä, yhteisymmärrystä ja kaikkien työntekijöiden täyden sitoutuneisuuden. Lyhyet päätöksentekopolut, henkilökohtainen vastuu, asiakasläheisyys ja työntekijöiden sitoutuminen yritykseen – tämä on luovuuden ja innovaation perusta ja syynä siihen, miksi Belimo on aina yhden askeleen edellä.

Integriteetti
Me suoritamme tehtävämme objektiivisesti, integriteetillä ja käyttäen tervettä järkeä. Me olemme aina lojaaleja työntekijöitämme, asiakkaitamme, liikekumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme kohtaan.

Kompetenssi
Meillä on ainutlaatuinen sovellustieto ja me ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaprosesseja, minkä ansiosta voimme antaa heille oikeita ja rehellisiä neuvoja. Tuloksena me saamme heidän luottamuksensa ja meitä pidetään asiantuntijakumppanina. Belimo on paikka, jossa mieli voi kasvaa, sekä henkilökohtaisesti että myös ammatillisesti. Tämä luova ympäristö edistää lahjakkuutta ympäri koko maailman. Yhdessä me vaikutamme!

Vastuu
Me tunnemme vastuuta ympäristöstä. Me etsimme jatkuvasti keinoja vähentää energiankulutustamme. Me vältämme ympäristöä vaarantavien aineiden ja materiaalien käyttöä. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia, vähentää riskejä ja edistää innovaatiota. Me olemme vakuuttuneita siitä, että vastuullisten toimenpiteiden ja toimintojen seurauksena on aina kestävä kehitys ja kasvu, luoden lisää arvoa osakkeenomistajillemme. 

Ohjesäännöt

Belimon toiminta-ajatus sisältää tärkeimmät yhtiötä ohjaavat periaatteet ja perusarvot. Kaikki työntekijät auttavat muovaamaan Belimon yrityskulttuuria, joten on tärkeää, että jokainen heistä ymmärtää ja omaksuu oman henkilökohtaisen vastuunsa.

Belimon päämääränä on hallita liiketoimintaansa korkeita eettisiä standardeja ja sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. Työntekijöiden tulee toimia sen mukaisesti. Tämä asenne ei ole tärkeä vain Belimon hyvän maineen säilyttämiseksi ja mahdollisten siviili- tai rikoslain mukaisten sanktioiden estämiseksi, vaan se myös heijastaa Belimon arvoja.