Selaimesi on vanhentunut!

Päivitä selaimesi tarkastellaksesi tätä verkkosivua kunnolla. Päivitä selaimeni nyt.

×

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Panostuksemme sisäilman laatuun

Ihmiset viettävät noin 90 % elämästään sisällä suljetuissa tiloissa, joten hyvä huoneilma on tärkeää. Erityisesti ilmanlaatu vaikuttaa paljon terveyteemme ja hyvinvointiimme. Ilmatiiviit rakennusten kuoret ovat ehkä erinomaisia energiankulutuksen suhteen, mutta ne estävät ilman luonnollisen vaihtumisen. Rakennukset voidaan kuitenkin automatisoida kokonaan käyttämällä asianmukaisia ilmanvaihtojärjestelmiä ja antureita.

Hyvä huoneilma on ensiarvoisen tärkeää

Ihmiset pärjäävät noin 30 vuorokautta ilman ruokaa ja enintään neljä päivää ilman vettä, mutta vain muutaman minuutin ilman ilmaa. Happea, ilman tärkeintä komponenttia, tarvitaan ravinteiden polttamiseen. Aivot ovat erityisen herkät hapenpuutteelle. Huoneissa, joissa ei ole ilmanvaihtoa, CO2-pitoisuus kasvaa, suorituskyky laskee nopeasti, emme pysty keskittymään, tunnemme itsemme väsyneiksi, kärsimme päänsäryistä jne. Hyvään huoneilmaan eivät kuitenkaan vaikuta vain happi- ja CO2-pitoisuudet. Myös ilmankosteus (ihannetapauksessa 40–60 %), ilman lämpötila, lämpötilaero, ilman ionit, ilmanlaatu ja ilman nopeus ovat tärkeitä hyvän huoneilman kannalta.

Sisäalueisiin sovellettavia vaatimuksia on vain muutamia

On olemassa useita ulkoilmaa koskevia lakisääteisiä vaatimuksia, joiden noudattamista valvotaan tarkasti, mutta sisäilmalle on vain muutamia sitovia raja-arvoja. WHO ja Sveitsin keuhkoyhdistys uskovat, että krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (COPD) ovat vuonna 2020 yksi yleisimmistä kuolinsyistä maailmanlaajuisesti. Sisäilman on siis oltava "puhdasta", jos emme halua vaarantaa terveyttämme ja hyvinvointiamme. Tämä voidaan saavuttaa hyvällä ilmanvaihtojärjestelmällä. Belimon lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiratkaisut auttavat olennaisesti tämän tavoitteen saavuttamisessa. Belimo tarjoaa täydellisen valikoiman antureita tärkeimpien huoneilmaan vaikuttavien tekijöiden mittaamiseen, kuten ilmanlaatu, lämpötila, ilmankosteus ja virtaus. Muuttuvan ilmamäärän (IMS) tekniikkamme ja paineriippumattomat säätöventtiilimme takaavat aina täydellisesti tasapainotetun ilman ja veden virtauksen, joiden tuloksena on optimaalinen mukavuus.

Hyvä ilmanlaatu parantaa suorituskykyä

Ympärillämme oleva ilma sisältää 21 prosenttia happea, 78 prosenttia typpeä, 0,04 prosenttia hiilidioksidia (CO2) sekä jäämiä jalokaasuista, vesihöyrystä ja saasteista. Nykyään yksi suljettujen tilojen ilmanlaadun tärkeimmistä indikaattoreista on CO2-arvo. CO2-pitoisuus kasvaa jatkuvasti suljetuissa tiloissa, joissa on ihmisiä, koska myös ihmiset tuottavat hiilidioksidia hengittäessään ja lisäävät sitä ilmaan. Ilmatiivis rakennuksen kuori tarkoittaa, että ilmanvaihtokerroin laskee, minkä seurauksena sisäilman haitallisten aineiden pitoisuus kasvaa. Tätä voidaan estää tuulettamalla huoneita säännöllisesti tai, jos tämä ei ole mahdollista, asentamalla tämän tehtävän suorittamista varten ilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtojärjestelmä pystyy myös poistamaan luotettavasti ilmansaasteita, minkä vuoksi se parantaa ilmanlaatua huoneissa, joissa ihmiset oleskelevat pitkään. Jos tällaiset huoneet on varustettu antureilla, jotka tuottavat ilmastointikonehuoneelle jatkuvasti tietoa, järjestelmä toimii luotettavasti ja itsenäisesti.

Ilmanlaadun mittaukset yli 250 luokkahuoneessa

Nykyään yli 30 prosenttia lapsista Euroopassa kärsii allergiaan liittyvistä sairauksista, kuten astmasta, heinänuhasta tai neurodermatiitistä. Yhteyttä laaja-alaiseen ympäristön pilaantumiseen ei voida sulkea pois. Loppujen lopuksihan saasteet voivat kertyä erityisesti suljetuissa tiloissa ja päästä kehon sisään hengitysilman kautta. Kroonisten sairauksien lisäksi "huono ilma" vaikuttaa hyvinvointiimme muillakin tavoin. MeineRaumluft.ch-alusta yhdisti voimansa Zürichin opettajien yhdistyksen (Züricher Lehrerverband) ja Zürichin keuhkoyhdistyksen (Organisation Lunge Zürich) kanssa selvittääkseen, kuinka ilmanlaatu vaikuttaa oppilaisiin ja opettajiin, ja asensi mittalaitteet yli 250 luokkahuoneeseen. Ne ovat olleet käytössä marraskuusta 2016 lähtien. Yksi positiivinen vaikutus oli, että pelkkä mittalaitteiden asentaminen vaikutti opettajien ja oppilaiden tuuletustapoihin, sillä ikkunat avattiin tuuletusta varten heti, kun huoneen CO2-pitoisuus nousi korkeaksi.

Tästä huolimatta kaavio 1 kuvassa osoittaa, että CO2-tasojen todettiin olevan liian korkeita. Yli 13 prosentissa tunnin lopussa suoritetuissa mittauksissa CO2-taso oli yli 2000 ppm, mikä on SIA 180 -standardin mukainen CO2-pitoisuuksien yläraja-arvo huoneissa, joissa on ihmisiä. Kaavio 2osoittaa, että suhteellinen kosteus oli alle 30 prosenttia neljäsosassa mittauksista. Tämä voi aiheuttaa terveysongelmia, kuten hengitysteiden limakalvojen kuivumista. Silloin pölyä, likaa ja itiöitä ei poisteta hengitysteistä riittävän nopeasti. Jos ne ovat pitkään hengityselimissä, hengityselinsairauksien riski kasvaa. Tyypillisiä seurauksia ovat yskät, keuhkoputkentulehdukset, nuhat ja poskiontelotulehdukset. Ainoa hyvä uutinen on, että kaaviosta 3 voidaan nähdä, että muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lämpötila Celsius-asteina oli hyväksyttävällä tasolla.
 

Hyvän ilmanlaadun saavuttaminen älykkäillä LVI-komponenteilla

Sisäilman koostumukselle on olemassa standardisoidut ohjeet. Ne vastaavat suurelta osin hyvinvointitekijää. LVI-rakennusautomaatio on avain näiden ylläpitämiseen. Ilmastointikonehuone on verkotettu säätimien ja antureiden kanssa. Huoneiden ilma-arvot voidaan optimoida automaattisesti, jos antureiden kanssa asennetut komponentit kommunikoivat luotettavaa tietoa konehuoneeseen puhaltimien ohjaamiseksi ja lämpötilan, CO2-pitoisuuden ja ilmankosteuden säätämiseksi. Tämän jälkeen rakennusautomaatioteknologia vertaa saapuvia huoneen todellisen ja nimellistilan tietoja automaattisesti ja antaa toimilaitteelle vastaavan komennon avata tai sulkea pellit ja venttiilit tai siirtää ne väliasentoon. Tämä mahdollistaa halutun ilmansyötön mukavuuslämpötilassa ihanteellisella kosteustasolla ja runsaalla happipitoisuudella.

Belimon anturit – mukavuuden perusta

Belimon LVI-anturit tarjoavat ylivoimaisen luotettavuuden, helpon asennuksen ja saumattoman integraation yleisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin. Innovatiivinen kotelointirakenne ei vaadi työkaluja ja mahdollistaa nopean asennuksen ja helpon käyttöönoton sekä tarjoaa NEMA4X-/IP65-suojauksen. Tuotevalikoimaan sisältyy tarkkoja antureita, joilla voidaan mitata lämpötilaa, ilmankosteutta, painetta, hiilidioksidia, haihtuvia yhdisteitä (VOC) sekä virtausta putkisto- ja kanavasovelluksissa.

Tutustu alueelliseen verkkosivustoon saadaksesi lisätietoa: