Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Painesäätösovellukset
eristyshuoneissa

Hallitut ilmaolosuhteet eristetyissä huoneissa

Taudinaiheuttajien leviäminen voidaan estää eristämällä eli fyysisesti erottamalla yksi tai useampi henkilö muusta yhteiskunnasta. Ihmiset ja heidän ympäristönsä voidaan suojata potilailta, joilla on tarttuvia tauteja, tai immuunipuutteiset potilaat tartuttavilta taudinaiheuttajilta. Sairaaloissa on erityisiä eristyshuoneita tai täydellisiä eristysosastoja tätä tarkoitusta varten. Näiden toimenpiteiden keskipisteessä ovat lääkärit ja hoitohenkilökunta, jotka voivat katkaista infektioreitit noudattamalla erityisiä hygieniaohjeita.

Eristyshuoneissa on ympäristöön verrattuna negatiivinen tai positiivinen paine, eli pieni ylipaine tai pieni alipaine käyttötapauksesta riippuen.

Vaadittava paine-ero saadaan tulo- ja poistoilmamäärän välisellä erotuksella. Ilmanvaihto perustuu siten kyseessä olevan vyöhykkeen sopivaan ilmavirran ja huonepaineen säädön yhdistelmään.

IMS-Universal-säädinten tuotevalikoiman uusi modulaarinen rakenne (nyt integroidulla paine-eroanturilla) mahdollistaa muuttuvan ilmavirran (IMS), kanavapaine- ja huonepainesovellukset.

On olemassa kolme huonepaineen pääsovellusta:

- Yksinkertainen huoneen paineensäätö (tuloilma- tai poistoilmapellin suora säätö)
- Samanaikainen virtauksen/huonepaineen säätö (ohituspellin säätö samanaikaisesti poistoilmapellin kanssa) ja
- Kaskadisäätö huonepaine-ilmavirtaus.

Nämä usein käytetyt huoneen painesovellukset kuvataan alla käyttämällä yksinkertaistettuja kaavioita.

Säätö "vähemmän tiiviissä huoneissa", joissa on kohtalaiset vuotomäärät/ylivirtaukset


Huonepaineen säädin VRU-M1R-BAC (A, esimerkissä poistoilmassa) mittaa huoneen ilmanpaineen. Sitä verrataan asetusarvoon ja pelti säädetään haluttuun huonepaineen asetusarvoon käyttämällä tähän sovellukseen sopivaa toimilaitetta.

Vastaava IMS-yksikkö (tuloilma) huolehtii tarvittavasta ilmanvaihtomäärästä huonelämpötilan tai ilmanlaadun perusteella.

Ohituspeltisäätö huoneissa, joissa on pieni vuotomäärä/ylivirtaus

Kaksi IMS-yksikköä (A, B) säätävät tarvittavaa ilmamäärää. Molempia yksiköitä ohjataan samanaikaisesti huonelämpötilan tai ilmanlaadun mukaan.

Huonepaineen säädin VRU-M1R-BAC (C) vertaa huoneen painetta haluttuun asetusarvoon ja säätää sitten ohituspellin haluttuun huonepaineen asetusarvoon. Ohituspellin koko valitaan huoneen tiiviyteen sopivaksi, jolloin saadaan hyvä säätötarkkuus.

"Yli-/alipaineen suhde" -käyttötila voidaan valita sairaalakäytössä sen hetkistä tarvetta vastaavaksi.

Kaskadisäätö huonepaine-ilmavirtaus tiiviissä huoneissa

Tiiviit huoneet asettavat suuria vaatimuksia ohjausjärjestelmälle.

Normaalin ilmavirtauksen toleranssien luonnollista kompensaatiota ei tapahdu, huoneen tiiveyden vuoksi.

Tämä asettaa suuria vaatimuksia säätölaitteille.

Kaksi IMS-yksikköä (A, B) säätävät tarvittavaa ilmamäärää ja niitä ohjataan samanaikaisesti huonelämpötilan tai ilmanlaadun mukaan.

Erillinen huonepainesäädin (C, ilman toimilaitetta) antaa asetusarvon muutoksen IMS-yksikölle (B).

"Yli-/alipaineen suhde" -käyttötila voidaan valita sen hetkistä tarvetta vastaavaksi.

IMS-Universal-säädinten tuotevalikoiman kuvaus

Sovellutukset

– Tilavuusvirta IMS/Vakioilmamäärä
– Ilmavirtojen summa
– Kanavapaine
– Huonepaine vaihdettavalla käyttötilalla "yli-/alipaineen suhde"

Toimilaiteratkaisut

– Kiertoliiketoimilaite
– Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla
– Erikoisnopea kiertoliiketoimilaite
– Erikoisnopea kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla

Ohjaus

– Tavanomainen ohjaus 0...10 V / 2...10 V
–  BACnet ja Modbus sis. hybriditila, MP-väylä
–  Voidaan valita Belimo Assistant -sovelluksella

Työkalut

– Belimo Assistant -sovellus (iOS, Android)
– Työkalun langaton liitäntä NFC-toiminnolla (Bluetooth)
– PC-työkalu konfigurointia varten (IMS-valmistajille)

 

 

Luotettavat huonepainesovellukset vaativat täydellisesti yhteensopivat säädin/pelti-yhdistelmät. IMS-Universal-komponentteja saa siksi vain IMS-yksikköjen valmistajilta.

Sisäilman laadun vaikutus terveyteemme

Ihmiset viettävät noin 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa ja hengittävät 12 000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Siksi on tärkeää ymmärtää, että sisäilman laadulla on suuri vaikutus hyvinvointiimme. Belimo jakaa kattavia näkökulmiaan sisäilman kosteuden, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja keskitettyjen ilmankäsittelyjärjestelmien vaikutuksista sekä tarjoaa arvokkaita ehdotuksia terveytesi hyväksi.

Lue lisää: