Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Pienet laitteet, suuri vaikutus.

Pienet laitteet, suuri vaikutus.

CESIM on Belimo-menetelmä rakennustekniikan innovointiin antureilla, venttiileillä ja toimilaitteilla. UN Global Compact -jäsenenä Belimo on aktiivinen sidosryhmä, joka suoraan edistää kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG). Soveltaessaan UN Global Compact -periaatteita strategiaan, käytäntöihin ja menetelmiin Belimo ei ainoastaan noudata perusvelvollisuuksiaan ihmisiä ja tätä planeettaa kohtaan, vaan luo lisäksi edellytyksiä toimialamme pitkän aikavälin menestykselle.

CESIM takaa, että "pienillä" Belimo-laitteilla on suuri vaikutus mukavuuteen, energiatehokkuuteen, turvallisuuteen, asennukseen ja huoltoon.