Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Belimo Energy Valve™ ja
lämpöenergiamittari

Integroitu lämpöenergian hallinta ja laskutus on nyt helpompaa kuin koskaan

Belimo brings together what belongs together.

The new range of Belimo Energy Valve™ with the Thermal Energy Meter integrates energy measure and control, delta T management, and IoT-enabled billing in one device. It offers seamless and direct integration to the BMS or IoT-based monitoring platforms. Energy measurement and control with certified energy measurement and billing are united. It's bringing together performance features to save you time and costs.

Energian laskutus integroidulla energiamittarilla

Bremenin yliopiston kampuksella on yli 30 rakennusta, jotka on rakennettu 1970-luvulla ja joita on sitten laajennettu ja korjattu yhä uudelleen. Vuosien mittaan kasvaneet energiavaatimukset johtivat siihen, että jäähdytyksen ja lämmityksen syötön määrän jakelu sekä huolto olivat vaikeaa. 
Bremenin yliopisto ryhtyi yhteistyöhön M&P Braunschweig GmbH:n Florian Rubyn kanssa ja asennutti Belimon energiaventtiilit, mikä mahdollisti vanhan järjestelmän hydronisten ominaispiirteiden ratkaisemisen. Venttiilien tehon ja massavirran ohjaus takaa luotettavan syötön. 
Tuotantojärjestelmät hyödynnetään optimaalisesti, ja syöttö yksittäisiin rakennuksiin ei ole liian suurta eikä liian pientä. 
Kerätyt tiedot tarjoavat Bremenin yliopiston energiakeskukselle paljon läpinäkyvyyttä, mikä ei ollut aiemmin tavanomaisen säätöventtiilin avulla mahdollista. 
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän läpinäkyvän monitoroinnin ja ohjauksen lisäksi energiaventtiili mahdollistaa esineiden internet -pohjaisen, MID-hyväksytyn energialaskutuksen yksittäisissä kustannuspaikoissa.
 

Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Yhdistää sertifioidun mittauksen ja tarkan säädön samaan laitteeseen

Belimo Energy Valve™ tarjoaa sertifioidun energianmittauksen (MID), paineriippumattoman säädön sekä delta T -hallinnan samassa laitteessa.Belimo Energy Valve™ -venttiiliin integroitu delta T -hallinta mittaa jatkuvasti lämpötilaeroa ja vertaa sitä käyttäjän määrittelemään kiinteään rajaan. Jos lämpötila putoaa alle raja-arvon, Belimo Energy Valve™ -venttiili säätää automaattisesti virtausnopeutta ylivirtauksen poistamiseksi. Jos lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiä käytetään liiallisilla vesimäärillä, ne eivät voi muuntaa tätä ylimääräistä virtausta suuremmaksi lämmitys- tai jäähdytyskapasiteetiksi, jolloin laitokselle muodostuu usein matalan delta T:n oireyhtymä. Lämpötilaeron mittaus ja säätö virtauksen ja paluun välillä jokaisessa lämmönvaihtimessa on avain alhaisimpien mahdollisten pumppauskustannusten varmistamiseen. Integroitu logiikkamme estää matalan delta T:n ilmenemisen lämmönvaihtimessa pitäen samalla mukavuutta yllä.

Jon kertoo, kuinka tunnistat ja ratkaiset matalan delta T:n.

Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Luotettava sertifioitu mittaus mahdollistaa IoT -pohjaisen laskutuksen

Energy Valve -venttiiliin integroidut mittarit on sertifioitu standardin EN1434/MID mukaan ja varustettu saumattomasti yhdistettäviksi rakennusautomaatiojärjestelmään, tarvittaessa myös IoT -pohjaiseen laskutusalustaan. Sertifioimattomat mittarivaihtoehtomme sisältävät Belimon patentoidun automaattisen glykolin monitoroinnin ja kompensointitoiminnon sen varmistamiseksi, että tehomittaukset pysyvät tarkkoina glykolipitoisuudesta huolimatta. Energy Valve ja lämpöenergiamittari tarjoavat glykolin monitoroinnin käyttäen integroitua parannettua logiikka-algoritmia, jotta optimaaliset glykolitasot voidaan kaikkina aikoina varmistaa. Tämä vähentää korkeita pumppauskustannuksia ja poistaa jäätymisvaaroja.

Success Stories

Helpota suunnittelua ja käyttöönottoa Belimo Energy Valve™ -venttiilillä

Digitaalisesti tuetut työnkulut helpottavat käyttäjän toimenpiteitä koko tuotteen käyttöiän ajan – Belimo Energy Valve™ ja lämpöenergiamittari toimivat Belimo Assistant App -sovellusten ja verkkopalvelintyökalujen avulla ja tukevat näin rakenneprosessia, helpottavat käyttöönottoa, tekevät vianetsinnästä yksinkertaista ja säilyttävät rekisteröinnit ja sertifioinnin tarpeen mukaan.

Lähialuekommunikaatiorajapinta mahdollistaa helpon konfiguroinnin ja huollon suoraan älypuhelimesta Assistant App -sovelluksella, oli laite kytkettynä päälle tai pois.

Tuotteiden Energy Valve ja lämpöenergiamittari virransyöttö voi tapahtua käyttäen PoE:ta Ethernet-kaapelilla, mikä helpottaa asennusta, välttää johdotusvirheitä ja tarjoaa nopean, vakaamman verkkoyhteyden poistaen samalla paikallisen virtalähteen tarpeen.

LVI-järjestelmien tulevaisuus on liitettävyys

Liitettävyys on aina ollut tuotteidemme tärkeä ominaisuus. Belimo Energy Valve™ -venttiiliin ja lämpöenergiamittariin on integroitu kaikki yleiset rakennusautomaation kommunikaatioprotokollat ( BACnet IP ja MS/TP, Modbus TCP ja RTU sekä Belimo MP-väylä), ja ne tukevat M-väylää muuntimen avulla. Väyläkommunikaatiota voidaan myös käyttää Belimo Energy Valve™ -venttiilin monitorointiin ja ohitukseen analogisen säätösignaalin avulla.

Energiatietojen integrointi ei koskaan ole ollut helpompaa

Belimo Energy Valve™ ja lämpöenergiamittari mahdollistavat suoran integroinnin keskushallintajärjestelmään, ja niissä on valmius kolmansien osapuolten IoT -pohjaiselle energiamonitoroinnille ja laskutukselle. Yksi laite tuottaa kaikki säätöä, laskutusta ja monitorointia varten tarvittavat tiedot ja parantaa järjestelmäsi suorituskykyä.

Jos yhdistät Energy Valve 4 -venttiilin Belimo Cloud -pilveen, se pidentää viiden vuoden takuun seitsenvuotiseksi ja tarjoaa samalla joukon muita hyötyjä. Jos Energy Valve -venttiilistä on digitaalinen kaksoiskappale pilvessä, valtuutetut käyttäjät voivat käyttää tietoja suoraan ja laitteiden omistajat valtuuttaa kolmannen osapuolen laskutus- tai analyysipalvelujen tarjoajaksi.

Modulaarinen rakenne mittarin nopeaa vaihtoa varten

Energy Valve -venttiilin lämpöenergiamittari koostuu anturimoduulista, yhdistetyistä lämpötila-antureista sekä mittaus- ja logiikkatoiminnoista. Datakommunikaatiokykyisyys väylän ja lähialuekommunikaation (NFC) kautta.  Anturimoduuli on saatavilla varaosana. Tietyt maat vaativat ajoittaisen vaihdon maakohtaisten määräysten mukaista uudelleenkalibrointia varten. Logiikkamoduuli voidaan irrottaa anturimoduulista (jättäen kaikki kaapelit yhdistetyiksi), mikä mahdollistaa alemman anturimoduulin helpon vaihdon.

Lisäresurssit

Belimo Energy Valve™ lämmitys- ja jäähdytyssovelluksissa

Energy Valve lämmityssovelluksissa

Animaatio esittelee Belimo Energy Valve -venttiilin lämmityssovelluksen syöttöpuolella.
Delta T -asetusarvo venttiilissä vastaa patterin mitoitettua delta T -arvoa, joka on 11 °F/6° K.

Kun lämpötila-anturit alkavat havaita alhaisemman lämpötilaeron patterissa, venttiili alkaa sulkeutua. Virtaus hidastuu, mikä mahdollistaa tehokkaamman lämmönvaihdon patterissa ja eliminoi ylivirtauksen. Kun venttiili havaitsee, että delta T alkaa vakiintua, se sallii suuremman virtauksen takaisin patterin läpi ja pitää lämmönsiirron optimaalisena.

Energy Valve jäähdytyssovelluksissa

Tässä animaatiossa Belimo Energy Valve -yksikkö on jäähdytyspatterin paluupuolella. 
Delta T -asetusarvo venttiilissä vastaa patterin mitoitettua delta T -arvoa, joka on 15 °F/8° K.

Kun lämpötila-anturit tunnistavat, että delta T on ollut alle asetusarvon muutaman minuutin ajan, venttiili alkaa sulkeutua vähentääkseen virtausta. Näin lämmönvaihdin voi optimoida energiatehon ja eliminoida ylivirtauksen. Kun delta T alkaa vakiintua, venttiili alkaa avautua pitääkseen patterin mitoitetun lämmönvaihtotehon vakiona.

Joerg kertoo, kuinka energiatehokkuutta voidaan lisätä Energy Valve -venttiilillä

Belimo Energy Valve™ tarjoaa monia integroituja toimintoja energiaoptimointia ja LVI-järjestelmien tehokkuuden parantamista varten. Lue lisää lämpöenergian vähentämisestä paremman vuotoluokan, paineriippumattoman säädön ja delta T -hallinnan avulla.

Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Myönnetty Solar Impulse Efficient Solution -merkki

Solar Impulse Foundation -säätiö keräsi 1000 innovatiivista ratkaisua, jotka täyttävät kestävää kehitystä ja tuottavuutta koskevat korkeat standardit. Olemme ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että Belimo Energy Valve™ on valittu yhdeksi näistä 1000 ratkaisusta, joille on myönnetty Solar Impulse Efficient Solution ‑merkki.

Swisscom IoT Climate Award 2021

Swisscom IoT Climate Award on palkinto sellaisten yritysten erinomaisille saavutuksille, jotka ovat esineiden internet -ratkaisuillaan auttaneet vähentämään CO2-päästöjä. Olemme ylpeitä siitä, että Belimo Energy Valve on pilviliitännällään voittanut toisen sijan.