Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Keskuslämpölaitos

Mikä on keskuslämpölaitos?

Keskuslämpölaitos yhdistää yhden tai useamman lämmönlähteen valmiiseen järjestelmään. Fossiilisia polttoaineita käyttäviä ratkaisuja, joita tavallisesti kutsutaan öljy- tai kaasukattiloiksi, ollaan asteittain korvaamassa tai täydentämässä vaihtoehtoisilla ratkaisuilla. Lämpöpumput tai uusiutuvaa energiaa hyödyntävät lämmitysratkaisut, kuten aurinkokennojärjestelmät, kasvattavat suosiotaan ja auttavat vähentämään CO2-päästöjä.

Pannuhuoneen energiatehokkuus riippuu lämmönkehittimen huolellisesta valinnasta, vesikiertoiseen jakeluun sopivasta putkistosta ja kulutuslaitepiireistä, joissa on korkealaatuiset venttiilit, jotka säätävät tarkasti ja jotka sulkeutuvat "ilmakuplatiiviisti", kun eivät ole käytössä.

Schematic

Central Heating Plant: Typical hydronic schematic of a central heating plant that combines multiple alternative and renewable energy sources


Tilaa uusi Belimo Energy Valve™ nyt

Lue, miten energiaventtiili parantaa keskuslämmönjakoasemaa

Energy ValveYleiset ei-kondensoivien kattiloiden ongelmat ja miksi pitäisi valita Belimo Energy Valve™ -venttiili

Energiaventtiilin jälkiasennus olemassa olevaan järjestelmään ei ainoastaan varmista, että venttiili poistaa piilovirtauksen kierron venttiilin ollessa valmiustilassa, se myös luo järjestelmään täyden läpinäkyvyyden (virtaama, teho, lämpötilat ja jäähdytyksen/lämmityksen tuotto) tietojen tallennuksella ja valinnaisella Belimon pilvipalveluyhteydellä.

Ongelma: vanhentuneiden kattilamallien heikko suorituskyky

Ei-kondensoivissa kattiloissa on usein kolmitiepalloventtiilit, jotka estävät kattilan sisälle muodostuvan kondensaation käynnistyksen aikana, sillä se aiheuttaa korroosiota ja ajan mittaan kattila menisi epäkuntoon. Kolmitiepalloventtiili asennetaan usein varotoimenpiteenä, jotta sallitaan pieni takaisinvirtaus, vaikka lämpenemisprosessi olisi valmis.

Ratkaisu: energiaventtiilin jälkiasentaminen

Kun energiaventtiili jälkiasennetaan olemassa olevaan ei-kondensoivaan kattilaan, olemassa olevan järjestelmän valvonta helpottuu ja järjestelmä voi tunnistaa, kun paluuveden lämpötila on minimitason yläpuolella, ja sitten sulkea ohivirtausventtiilin kokonaan.

 

Central Heating Plant: Boiler with a Globe ValveCentral Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Ongelma: kondensoivan kattilan huono energiatehokkuus

Kondensoivat kattilat saavuttavat korkean tehokkuuden (tavallisesti yli 90 prosenttia) kondensoimalla vesihöyryä poistokaasuissa ja siten saaden takaisin latenttilämmön, joka muutoin menetettäisiin. Tämä kondensoitu höyry poistuu järjestelmästä nestemäisessä muodossa viemärin kautta. Kattilan paluuveden lämpötilan täytyy olla tulevan polttoaineen kastepistettä pienempi, jotta kondensointiprosessi voi tapahtua. Jos kelat tai patterit eivät voi siirtää vaadittua energiamäärää, tuloksena olevat paluuveden korkeammat lämpötilat estävät kattilaa muodostamasta kondensaatiota, jolloin kattilan tehokkuus laskee huomattavasti.

Ratkaisu: kattilan vaihtaminen ja energiaventtiilin jälkiasentaminen

Energiaventtiili kirjaa lämpötilan ja virtausnopeuden, joka auttaa määrittämään pumpun oikean virtausnopeuden. Siten varmistetaan, että paluuveden lämpötila pysyy tulevan polttoaineen kastepisteen alapuolella. Siten minimoidaan pumpun tarvitsema energia ja maksimoidaan kattilan tehokkuus. Energiaventtiilin ansiosta voidaan nyt jatkuvasti valvoa kulutuslaitteiden paluuveden lämpötilaa. Samalla pystytään tunnistamaan olemassa olevien vesikiertoisten järjestelmien ongelmakohdat. Ongelmia aiheuttavat usein:

  • Avoimista ohivirtausventtiileistä pääsee kiertoon kuumaa vettä, eikä kauempana oleville kulutuslaitteille riitä lämmintä vettä
  • Kiinni olevat venttiilit vuotavat/päästävät vettä läpi
  • Likaiset kelat eivät pysty siirtämään tarvittua tehoa
  • Kalkki juomaveden lämminvesisäiliöissä
  • Tukkeutuneet siivilät

Lämmitysventtiilisovellukset

Sekä ruiskutus- että sekoituspiirit voivat toimittaa eri lämpötiloja eri kiertoihin, mutta ne ovat monimutkaisia ja vaativat lisälaitteita. Säätöventtilien kuristamisella saadaan erilaisia hyötyjä tehokkuuteen, mutta se ei pysty toimittamaan eri virtauslämpötiloja eri kierroille. Alla olevassa kuvassa on eri putkistovaihtoehtoja.

 

Central Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve