Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Sisäilman laatu

Terveellinen sisäilma ja energiatehokkaat LVI-ratkaisut

Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

 

Vietämme huomattavan osan elämästämme sisätiloissa, mutta kuinka usein pohdimme sitä, mikä vaikutus sisäilman laadulla (IAQ) on tuottavuuteemme, hyvinvointiimme ja terveyteemme? LVI-järjestelmiä asennetaan usein pitämään yllä rakennuksen mukavuustasoja, mutta asukkaiden terveysetuja ja kiinteistökehittämisen energiatehokkuutta ymmärretään yleensä vähemmän. Keskusilmanvaihtojärjestelmillä voidaan vaikuttaa sekä kestävän kehityksen edistämiseen että sisäilman laadun parantamiseen. Belimo toimittaa monia innovatiivisia ratkaisuja LVI-järjestelmien ja sisäilman laadun havainnointiin ja säädön optimoimiseen. Puitekehyksemme "Terveellisen sisäilman seitsemän perusasiaa" antaa arvokasta tietoa siitä, miten LVI-laitteet voivat parantaa sisäilman laatua rakennuksissa energiatehokkuutta heikentämättä.

Olemme tehneet aiheesta yhteenvedon sisäilma-asiantuntijoiden kommentoimaan esitteeseen. Lukemisen iloa:

Yleistietoa sisäilman laadusta

Sisäilman laadun tärkeät indikaattorit

Kosteus

Kosteus tarkoittaa ilman vesipitoisuuden määrää. Sen tulisi pysyä 40–60 prosentin suhteellisessa kosteudessa, jotta mukavuus olisi optimaalinen. Tätä alhaisempi kosteus voi aiheuttaa ihon, silmien tai hengityselimien kuivumista, kun taas liiallinen kosteus voi mahdollistaa haitallisen mikrobikasvuston lisääntymisen. 

Hiilidioksidi (CO2)

Sisäilman CO2-pitoisuus muuttuu tilojen käytön mukaan. Kun pitoisuus ylittää 1 000 ppm, asukkaat voivat kokea tuottavuuden laskevan ja tästä voi aiheutua vakaviakin seurauksia terveydelle.  

 

Lämpötila

Lämpötila on usein yhteydessä kosteuteen ja vaikuttaa kokonaishyvinvointiin, tuottavuuteen ja terveyteen. Ihanteellinen huonelämpötila on usein subjektiivinen kokemus, mutta siihen vaikuttavat myös aktiivisuustasot, huoneen käyttö, kosteus ja ilman nopeus. 
 

Ilman nopeus

Ilman nopeus voi vaikuttaa suuresti sisätilojen lämpötilan kokemiseen ja mukavuuteen, sillä suurempi nopeus lisää lämmön vaihtumista ihmisten ja ympäröivän ilman välillä. Riittämätön ilmavirta puolestaan voi mahdollistaa ilmassa kulkeutuvien epäpuhtauksien, kuten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden lisääntymistä.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t)

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat orgaanisia, hiiltä sisältäviä yhdisteitä, jotka voivat haihtua huonelämpötilassa. Sisätiloissa on monia mahdollisesti haitallisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden lähteitä, mukaan luettuna puhdistustuotteet, maalit, pehmusteet, tulostimet ja liimat. 

Pienhiukkaset

Ilmassa voi leijua mikroskooppisia kiinteitä tai nestemäisiä hiukkasia eri lähteistä kuten siitepölystä, pölystä ja mikrobikasvustosta. Nämä pienhiukkaset voivat päätyä keuhkoihimme ja aiheuttaa allergisia reaktioita, ärsytystä tai infektioita.
 

 

Videoita sisäilman laadusta

Huipputehokkaat LVI-järjestelmät tuottavat terveelliset sisäilmaolosuhteet syöttämällä ulkoilmaa, suodattamalla sitä ja säätämällä sen kosteutta. Sisäilman laadun parantaminen kuuluu vastuualueisiimme.
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Kumppanisi sisäilman laadussa

Belimo lupaa olla luottokumppani sisäilman laadun varmistamisessa ja toimittaa luotettavia ja energiatehokkaita LVI-ratkaisuja, jotka takaavat mukavuuden, turvallisuuden ja järjestelmän korkealaatuisen toimintakyvyn. Työskentelemme tiiminä yhdessä asiakkaidemme kanssa tuottaen tuloksia, jotka täyttävät jokaisen projektin tarpeet, olipa projekti iso tai pieni. Tämä yhteistyöhön perustuva lähestymistapa on yksi monista syistä, miksi meistä on tullut maailmanlaajuisesti luotettu nimi ja LVI-kenttälaitteiden markkinajohtaja.

Tuotteet parempaa sisäilman laatua varten

Sisäilman laadun varmistaminen vaatii monitahoista lähestymistapaa. Järjestelmän tarkan suunnittelun ja säännöllisen huollon lisäksi ratkaisevan tärkeitä ovat luotettavat tuotteet, jotka voidaan integroida saumattomasti rakennusautomaatiojärjestelmiin ja esineiden Internet -alustaan. Belimo tarjoaa kokonaisvaltaisen ja innovatiivisen LVI-säätölaitteiden valikoiman terveellisen sisäilman laadun ylläpitämiseksi energiatehokkuutta heikentämättä.

Tutustu tuotteisiin terveellistä sisäilman laatua varten:

Kanava-anturit Lämpötilan, kosteuden,
entalpian, kastepisteen,
CO2:n ja VOC:n mittaaminen
 • Nopea ja virheetön asennus
 • Korkea tarkkuus ja nopea reagointi
 • Luotettava ja pitkään vakaa
 • Hyvä kestävyys sekä
  NEMA 4X- ja
  IP65-suojausluokitus
Osta kanava-antureita
Huoneanturit Lämpötilan, kosteuden,
kastepisteen ja CO2:n
mittaaminen
 • Esteettinen muotoilu ja
  erinomainen käyttäjäkokemus
 • Nopea ja virheetön asennus
 • Älypuhelimella toteutettava
  käyttöönotto ja vianmääritys
 • Korkea tarkkuus ja
  nopea reagointi
 • Luotettava ja pitkään
  vakaa
Osta huoneantureita
Ilmanpaineanturit ja
-kytkimet
Paine-eron ja virtauksen
mittaaminen
 • Paine-eroanturit yhdellä
  ja kahdella mittauselementillä
 • Erinomainen nollapisteen
  vakaus ja korkea tarkkuus
 • Automaattinollaus tai
  manuaalinen kalibrointivaihtoehto
 • Kahdeksan kentällä
  valittavaa painealuetta
  yhdessä yksikössä
Osta paineantureita
ja kytkimiä
Muuttuvan ilmavirran
ratkaisut
Virtauksen mittaaminen
ja säätö
 • Tarkka paine-eron mittaus
  ja pienimmänkin virtauksen
  säätö
 • Älypuhelimella toteutettava
  käyttöönotto ja vianmääritys
 • Kompakti tai modulaarinen
  laitevaihtoehto
 • Saumaton integrointi
  rakennusautomaatiojärjestelmään
Osta muuttuvan
ilmavirran ratkaisu
Ilmastointipeltien
Toimilaitteet
Ilmastointipeltien
motorisointi
 • Kattava vääntömomenttialue
 • Pieni tehontarve
 • Tulot anturimittausten
  digitalisointia varten
 • Hyvä kestävyys sekä
  jopa NEMA 4X- ja IP66/67-
  suojausluokitus
Osta ilmastointipeltien
toimilaitteita
Energiaventtiili Sertifioitu energianmittaus
ja säätö
 • MID-sertifioitu energianmittaus
  ja paineriippumaton virtaus,
  energiatehokkuus, tehonsäätö
  ja delta T:n hallinta yhdessä laitteessa
 • Digitaaliset käyttöönottotyönkulut
  sovellus- ja verkkotyökalutuen
  ansiosta
 • Patentoitu glykolin mittaus
  ja kompensointi tai glykolihälytys
  MID-versioihin
Osta energiaventtiileitä

Menestystarina

Vaivaton sisäilman laadun säätö esineiden internetin avulla

Emch+Berger ImmoConsult AG, Zürich (Sveitsi)

Vuonna 2020 kiinteistöyhtiö Emch+Berger ImmoConsult AG tarvitsi nykyaikaisen ratkaisun sisäilman laadun säätöön LVI-järjestelmillä uudessa Zürichin toimistossaan. Lue, kuinka Belimon LVI-komponenttien asennus esineiden Internet -tuella mahdollisti ongelmattoman rakennusautomaation ja loi mukavan työskentely-ympäristön.

 

Yksilöllinen potilaskokemus

Yliopistosairaala, Zürich (Sveitsi)
Vuonna 2019 Zürichin yliopistollinen sairaala (University Hospital Zürich, UHZ) otti käyttöön tilapäisen rakennuksen, jossa oli palovammojen hoitoon erikoistuneet osastot. Organisaatio halusi varustaa jokaisen huoneen erillisillä säätöpiireillä, jotta kosteutta ja lämpötilaa voitaisiin säätää erikseen kunkin potilaan tarpeiden mukaan. Lue, kuinka tämä saatiin aikaan asentamalla Belimon komponentit aikataulupaineista ja muista sairaalaympäristön asettamista haasteista huolimatta.

Mukavuuden tulevaisuus virtuaalimaailmassa

Liuzhou SoReal Spiral Paradise (Kiina)

Etelä-Kiinan ensimmäinen virtuaalitodellisuusaiheinen teemapuisto kohtasi kehittämisensä aikana haasteen, kuinka pitää yllä sisäilman laatua kaikille vierailijoille puiston aktiivisilla areenoilla. Game over -toteamuksen sijaan yhtiö nousi seuraavalle tasolle asentamalla yli 100 Belimon anturia ja energiaventtiiliä osana uusinta tekniikkaa edustavaa LVI-järjestelmää. Näin järjestelmän parametreja voidaan säätää ihmismäärän ja toiminnan tason vaihteluiden mukaan. Tämä mahdollisti ilmanlaadun dynaamisen säädön, energiatehokkuuden ja lämpötilamukavuuden koko rakennuksessa.

FAQ

Useimmat ihmiset viettävät noin 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa ja hengittävät 12 000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Siksi on tärkeää ymmärtää, että sisäilman laadulla on suuri vaikutus hyvinvointiimme.

Sisäilman kosteuden paras alue on 40–60 %, sillä tämä laskee dramaattisesti tautien siirtymisen vaaraa ja sen avulla keho pystyy paremmin korjaamaan ja suojaamaan itseään.

Kun ilmankosteus on alle 40 %, viruksia sisältävistä vesipisaroista tulee pienempiä ja ne voivat siirtyä suurten avokonttoritilojen halki ja säilyä tunteja. Lisäksi monet bakteerit ja virukset tulevat tarttuvammiksi, kun ne altistuvat kuivalle ilmalle. Jos sisätilojen suhteellinen kosteus on yli 60 %, alkaa muodostua homeita, ja ne voivat aiheuttaa terveysongelmia.

Yli 1 000 ppm:n (miljoonasosan) hiilidioksidipitoisuus heikentää aivojen keskittymiskykyä; alkaen 2 000 ppm:stä seurauksena voi olla väsymystä tai jopa päänsärkyä. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on erinomainen tilan käytön ilmaisin ja siten epäsuora keino esimerkiksi COVID-19-virusten aiheuttaman mahdollisen biokontaminaation ilmaisemiseen. Jos hiilidioksidiarvo on korkea johtuen lisääntyneestä käytöstä ja rajoitetusta ilmanvaihdosta, tartunnan aiheuttavat aerosolit aiheuttavat suuren potentiaalisen riskin.

Koska ilmankierto ei suodata ilmaa eikä syötä raitista ilmaa huoneeseen, se ei myöskään ole hyvä ratkaisu. Päinvastoin: voimakkaat suodattamattoman ilman liikkeet levittävät hiukkasia ja patogeenejä edelleen tilassa. Tarvitaan keskusilmastoinnilla varustettu ilmanvaihtojärjestelmä tuottamaan raitista, suodatettua ja käsiteltyä ilmaa vyöhykkeille.

Ilmankäsittely-yksiköt syöttävät yleensä ilmaa useille vyöhykkeille rakennuksessa. On tärkeää, että jokaiseen huoneeseen tulee tarkasti siellä tarvittava määrä raitista ilmaa. Jos ihmisten määrä huoneessa nousee esim. suuressa kokoushuoneessa, on odotettavissa, että ilman syöttöä lisätään vastaavasti. Vastaavasti jäteilma on myös poistettava huoneesta. Tämän varmistamiseksi vyöhykkeille ja huoneisiin on syötettävä ilmaa yksilöllisesti muuttuvalla ilmavirralla (IMS) ilmanlaadun mittauksiin perustuen.

Saastunut ja likainen ilma on poistettava huoneesta. On tärkeää, että jokaiseen huoneeseen tulee tarkasti siellä tarvittava määrä raitista ilmaa, jotta estetään infektioita aiheuttavien aerosolien pitoisuuden nousu. Tämän varmistamiseksi vyöhykkeille ja huoneisiin on syötettävä ilmaa yksilöllisesti muuttuvalla ilmavirralla (variable air volume, IMS).

Ilmanvaihtojärjestelmään on integroitava soveltuvat suodattimet, jotta voidaan estää epäpuhtauksien pääsy sisätiloihin tuloilmakanavien kautta, ja ne on vaihdettava, kun suodattimen likaisuus kasvaa. Suodattimien käyttöä tai likaisuutta voidaan mitata paineantureilla ja dynaamisilla ilmavirran mittauksilla.

Keskusilmankäsittely-yksiköt ja ilmanjakelujärjestelmät voivat ohjata syötetyn ilman laatua keskitetysti milloin tahansa. Lämpötila-, kosteus- ja ilmanlaatuanturit mittaavat jatkuvasti tuloilman olosuhteita, jolloin poikkeamat havaitaan ja korjataan välittömästi.

Sisäilman laatua voidaan mitata joko huoneessa tai poisto(paluu)ilmakanavassa. Tuloilman mittaaminen ei kuvasta sisäilman laadun tilannetta huoneessa, vaan ilmankäsittely-yksikön syöttämän raittiin ja käsitellyn ilman tilannetta.

Jos sisäilman laatua mitataan huoneessa, on kiinnitettävä huomiota asennuspaikkaan asianmukaisen ja oikean mittauksen varmistamiseksi. Asennuksen tulisi olla noin 1,5 m:n korkeudella ja vähintään 50 cm:n päässä viereisestä seinästä. Sitä ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai asentaa ulkoseinille. Vältä lisäksi asennusta patterien yläpuolelle, suoraan ovien viereen, syvennyksiin (esim. hyllyt) ja verhojen taakse.

Vaihtoehtoisesti mittaus voidaan tehdä kanavassa, joka poistaa käytetyn ilman huoneesta. Huoneanturin oikea sijoittaminen vaatii enemmän huomiota, mutta etuna kanava-anturiin verrattuna on se, että koska se altistuu asukkaille, se mahdollistaa suoran, visuaalisen, termisen ja sisäilman laadun palautteen näytön tai liikennevalotyyppisten ilmaisimien avulla.

Muuttuvan ilmavirran järjestelmissä ilmamäärät vaihtelevat tarveohjattua ilmanvaihtoa varten, jolloin paine-ero vaihtelee ilmavirran mukaan. Tässä tilanteessa painekytkin ei sovellu suodattimen tilan monitorointiin, vaan ratkaisu on paine-eroanturi. Ilmanpainekytkimet ovat kustannustehokas ja luotettava tapa valvoa suodattimia järjestelmissä, joissa ilmavirtauksen määrä on vakio.

Osallistu sisäilman laatua koskeviin koulutuksiimme ja webinaareihimme

LVI-webinaariemme ja koulutusohjelmiemme tavoitteena on antaa huoltoinsinööreille, kiinteistöpalvelupäälliköille, tukkureille, automaatioasentajille ja rakennusten omistajille koulutusta sisäilman laatuun liittyvistä ongelmista ja niiden ratkaisuista, sekä terveellisen ja tehokkaan ilmanvaihtojärjestelmän tärkeydestä. Tarjontamme on organisoitua ja maailmanlaajuista.

Lisää sisäilman laadun aiheita

Lisää kysymyksiä sisäilman laadusta?