Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Kohti rakennusten esineiden internetiä
Innovatiivisilla tuotteilla

Uusi lähestymistapa rakennusten esineiden internetiin (Building IoT, BIoT)

Liitettävyys on aina ollut tuotteidemme keskeinen ominaisuus. Esineiden internetin kanssa yhteensopivien Belimo-tuotteiden ja niiden arvokkaiden tietojen avulla asiakkaamme voivat:

  • yhdistää kenttälaitteet yleisiin rakennusautomaation kommunikaatioprotokolliin­ ja samanaikaisesti nykyaikaisiin rakennusten IoT-alustoihin;
  • nauttia yhdistetyn digitaalisen ekosysteemin tehosta;
  • hallita tietojaan täysin;
  • toteuttaa rakennuksissa tehokkaita optimointi- ja energiansäästöstrategioita;
  • alentaa asennus- ja huoltokustannuksia.

Yhä parempien tuotteiden tarjoaminen oikealla digitaalisella liitännällä on meille keskeinen asia nyt ja tulevaisuudessa. 

Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Belimon digitaalinen ekosysteemi

Belimon IoT-laitteiden ekosysteemi mahdollistaa joustavan järjestelmäintegraation kaikkien tavanomaisten rakennusautomaation kommunikaatioprotokollien (BACnet, Modbus, Belimo MP-väylä) ja BIoT-alustojen kautta. Väyläkommunikaatiota voidaan käyttää monitorointiin ja ohitukseen jopa perinteisen ohjauksen analogisten ohjausviestien kanssa.

Samaan aikaan rakennuksia voidaan optimoida, hallita ja huoltaa entistä helpommin lisänä olevan IoT-liitännän avulla. Asiakkaamme voivat muodostaa yhteyden laitteisiinsa sekä monitoroida ja hallita niitä ilman lisämaksuja – tällainen liitettävyys on yksinkertaisesti olennainen osa IoT-tuotteitamme. Optimointi Belimon digitaalisessa ekosysteemissä hyödyntää energiapotentiaalin täydellisesti ja tarjoaa suositellut asetukset tehokkaalle toiminnalle järjestelmän suorituskyvyn ja vakauden parantamiseksi.

Periaatteisiimme voi luottaa

Uskottavuutemme keskittyneenä ja sitoutuneena kenttälaitetoimittajana on avain. Ymmärrämme, kuinka tärkeää on laitteidemme avoin ja saumaton integrointi asiakkaidemme ratkaisuihin, ja nämä periaatteet heijastuvat koko IoT-tuotesarjoihin. Asiakkaamme omistavat laitteistaan saamansa datan ja voivat vapaasti analysoida, käyttää ja jopa poistaa kyseisiä tietoja omien tarpeidensa mukaan. Tämän vuoksi tarjoamme kaikille asiakkaan valtuuttamille käyttäjille tai yhteisöille avoimen asiakasrajapinnan.

Tässä ovat IoT-periaatteemme:

Turvallisuus ja yksityisyys

Rakennuksen IoT-liitettävyys tekee LVI-järjestelmistämme älykkäämpiä, mutta kriittiset suorituskykytiedot on pidettävä turvassa ja suojattuina. Siksi Belimo IoT-ekosysteemi suojaa pilvessä olevia tietoja sekä varmistaa laitekommunikaation turvallisten liitäntöjen kautta ja käyttöoikeuksien asianmukaisen hallinnan.

Toinen suurista IoT-haasteista on tietosuoja – kuka hallinnoi tietoja ja kuka näkee ne. Belimo tallentaa kaikki järjestelmän tiedot turvalliseen tallennuspaikkaan, jossa vain valtuutetut käyttäjät pääsevät käsiksi tietoihinsa. Tämän tilin kautta pääsee myös helppokäyttöiseen ja muokattavaan verkkosovellusrajapintaan.

IoT-ekosysteemin arkkitehtuuri

Belimon IoT-ekosysteemi takaa liitettyjen Belimo-laitteiden ja niiden sovellusten maksimaalisen luotettavuuden ja tehokkuuden internetissä. Suojatut liitännät mahdollistavat tietojen siirron, pääsyn ydinpilveen ja ydinpilvestä sekä laitetietojen ja tilin hallinnan. Jokainen tuotettu laite tunnetaan pilvessä. Tämä fakta yhdistettynä https-suojattuihin liitäntöihin tekee kommunikaatiosta turvallista. Belimo tuntee tuotteidensa erilaiset pilviliitettävyystyypit. Tällä hetkellä käytössä ovat pysyvä Ethernet- tai tilapäinen älypuhelimen NFC-liitäntä.

Pilviliiketoimintasovellukset

Tehokas ja turvallinen asiakkaiden sovellusrajapinta (API) mahdollistaa sen, että kolmannet osapuolet voivat kehittää omia palveluitaan, niin kutsuttuja "kolmansien osapuolien sovelluksia". Asiakkaiden sovellusrajapinta mahdollistaa pilvitilin hallinnan ja omistettujen laitteiden luku-/kirjoituskäyttöoikeuden sekä niiden tila- ja historiatiedot. API-dokumentaatio ja käyttötunnisteet ovat Belimon hyväksymien kehittäjien käytettävissä. Tutustu Belimo-kehittäjätilaan.

Yhteystyypit

Belimon IoT-laitteissa on monia liitäntämahdollisuuksia Belimon digitaaliseen ekosysteemiin. Pysyvä Ethernet-liitäntä mahdollistaa laitteen pysyvän tiedonsiirron ja välittömän etäkäytön IoT-ekosysteemiin ja IoT-ekosysteemistä laitteen sovellusrajapinnan kautta. NFC- ja APP-tekniikka mahdollistavat nopean tietojen synkronoinnin ja tilapäisen etäkäytön älypuhelimella NFC-varustettuihin laitteisiin ja älypuhelimesta IoT-ekosysteemiin.

Aito digitaalinen kumppanuus

IoT-laitteemme ovat hyviä "joukkuepelaajia" rakennusautomaatiojärjestelmässä tai nykyaikaisessa BIoT-ratkaisussa. Kuhunkin tuotteeseen upotetut tärkeät liitäntäominaisuudet on suunniteltu tuotteiden erityisiä sovelluksia silmällä pitäen mittausta, kauko-ohjausta ja huoltoa varten. Tuotteemme erottaa muista niiden kiinteä IoT-ekosysteemi, joka yhdistää virtuaalisen digitaalisen maailman tehokkaasti todelliseen maailmaan.

IoT-tuotevalikoimamme

Tule mukaan Belimon kasvavaan kehittäjäyhteisöön

Oletko valmis aloittamaan uuden sovelluksen kehittämisen?

Belimo Developer Space mahdollistaa oman sovelluksen kehittämisen visualisoimalla ja optimoimalla kaikki Belimo-laitteesi paikallaan, simuloimalla huollon ja kunnossapidon oikean rakennuksen tapaan sekä jakamalla nämä tiedot kollegoille ja kolmansille osapuolille.

Kysymyksiä tai kommentteja?

Ota yhteyttä: iot@belimo.ch