Selaimesi on vanhentunut!

Päivitä selaimesi tarkastellaksesi tätä verkkosivua kunnolla. Päivitä selaimeni nyt.

×

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Kustannusten optimointi säädettyä huoneilmaa varten

Belimon huone- ja järjestelmäratkaisut sisältävät täydellisen ohjelman vyöhykkeiden ja yksittäisten huoneiden kustannusoptimoituun säätöön niin mukavuusalueilla kuin teollisuudessa, kaupan alalla ja herkillä työalueilla. Loppujen lopuksihan terveys, hyvinvointi ja tuottavuus riippuvat suuresti huoneilmasta.

Lisää mukavuutta, parannettu työympäristö, maksimaalinen energiatehokkuus

Optimaaliset toimilaite- ja säätöratkaisut ilmavirran säätöön

Tuotevalikoima

IMS-Compact – tehokas huonesäätö vain yhdellä laitteella

Toimilaite, säädin ja anturi – IMS-Compact on taloudellinen ratkaisu muuttuviin ja vakiovirtausjärjestelmiin toimistorakennuksissa, hotelleissa, sairaaloissa jne., kaikki yhdessä laitteessa. 5, 10 ja 20 Nm:n kiertoliiketoimilaitteet sekä 150 N:n lineaaritoimilaitteet soveltuvat erityyppisiin ja eri kokoisiin virtausyksiköihin (IMS/CAV). IMS-Compact-säätimiä voi ohjata perinteisesti käyttämällä analogisia signaaleita BACnet-, Modbus-, KNX- tai Belimo MP -väylän kautta.

Käyttäessä väyläliitäntää jokaiseen IMS-Compactiin voidaan yhdistää lisäanturi. Anturisignaali on digitalisoitu ja käytettävissä datapisteenä.

Jälkiasennettava IMS-tuotevalikoima on saatavilla korvaamaan virtauksen säätimet työkohteessa virtausyksikössä (yksi yhteen -vaihto, tai toiminnan laajennus kommunikoiviin variantteihin).

IMS-Universal – maksimaalinen joustavuus korkeisiin vaatimuksiin

IMS-Universal-säädinten tuotevalikoiman modulaarinen rakenne integroidulla paine-eroanturilla mahdollistaa säätimen ja pellin motorisoinnin ihanteellisen yhdistelmän. Tämän tuotevalikoiman avulla voidaan luoda yksilöllisiä ratkaisuja kaikkiin ilmanvaihdon alan erikoissovelluksiin.

Sovellutukset
Tilavuusvirta IMS/CAV
Virtaussumma
Kanava- ja huonepaine

Paine-eroanturi
D3 - virtaus (dynaaminen) soveltuu mukavuusalueelle
M1 - kalvo (staattinen) soveltuu likaiselle ilmalle
M1R - kalvo (staattinen) huonepaineensäätöön

CMV asunnon ilmanvaihto

Täydellinen IMS-säädinyksikkö ilmannopeuden anturilla, toimilaitteella ja pellin läpällä on optimoitu paineriippumattomiin IMS-sovelluksiin asuntoilmanvaihdossa. Integroitu termo-anemometrinen mittausjärjestelmä on suunniteltu tallentamaan jopa pienimmät ilman nopeudet. Tämä mahdollistaa yksittäisten järjestelmien energiaoptimoidun toiminnan mukavuudesta tinkimättä.

Tarveohjatut puhaltimet

Puhaltimien tehokas ohjaus on nykyaikaisen ja energiatehokkaan ilmanvaihtojärjestelmän olennainen osa. Tämän saavuttamiseksi tarvittavat huonetilavuudet mitataan läsnäolo-, lämpötila- ja ilmanlaatuantureiden avulla, ja ne käsitellään asetusarvona hajautetuille virtauksen säätimille. Tämä vuorostaan luo tarvesignaaleja ilmankäsittely-yksikön puhaltimille. Suoraan ohjattuja EC-puhaltimia käytetään yhä enemmän tehonsäätöön. 

Älykkäät säädöt Fan Optimiser -toiminnolla tallentavat virtauksen säätimien peltien läppien asennot väyläjärjestelmän (BACnet, Modbus, KNX, MP-väylä) kautta ja käyttävät arviota tarvesignaalina energiatehokkaaseen puhaltimen ohjaukseen.

Vaatimus: kommunikoivia IMS-ratkaisuja Belimolta!

 • Jopa 50 prosenttia pienempi energiankulutus osakuormatilanteiden ansiosta
 • Alentunut virtausääni
 • Alentunut painehäviö kanavassa
 • Asiakkaan hyödyt
 • Ohjelmisto/liitännäiset
Asiakkaan hyödyt

Konsultit

LVI-järjestelmien suunnittelu on teidän ydinosaamistanne. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

 • Erittäin herkkä ja myös kestävä anturijärjestelmä tarkkaan paine-eromittaukseen jopa pienimpien ilmamäärien virtauksen säädössä.
 • Erilaisten rajapintojen ansiosta erinomainen joustavuus valittaessa rakennuksiin integroitavia tuotteita. Analogiset signaalit ylimääräisellä väyläkommunikaatiolla tarjoavat joustavia käyttömahdollisuuksia ja luovat läpinäkyvyyttä säätöön ja trendeihin
 • DCV-yhteensopivuus (Fan Optimiser) moderneihin, tarveohjattuihin ilmanvaihtokonsepteihin standardin DIN EN 15232 mukaisesti. Vaatimusten tallennus vyöhykkeille vastaavien IMS-peltien kautta tuottaa vastaavat säätömuuttujat puhaltimille 
 • Belimon IMS-tuotteet ovat tunnettujen valmistajien (OEM) IMS-yksiköissään käyttämiä, kalibroimia ja säätämiä – toimintajärjestelmäratkaisuita.

Järjestelmäintegraattorit

Tehtävänänne on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja integroida optimaalisesti kenttälaitteita. Tavoitteenanne on vähentää monimutkaisuutta ja taata läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

 • Valmis käyttöön heti IMS-yksikön ja sähköliitännän jälkeen
 • Erilaisten rajapintojen ansiosta erinomainen joustavuus integrointiin rakennuksissa. Analogiset signaalit lisätyllä väyläkommunikaatiolla ja myös moniväyläyhteensopivuus tarjoavat joustavia käyttömahdollisuuksia ja luovat läpinäkyvyyttä ohjaukseen ja monitorointiin
 • Yleisten väylärajapintojen tuki, kuten BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-väylä
 • Työkalupohjainen tuki käyttöönottoon ja vianmääritykseen (tallenna/tulosta asetustiedot, graafinen trendinäyttö)
 • Klassinen johdotettu ohjelmointi sekä älypuhelimen avustinsovellus kosketuksettomaan käyttöön – jopa kun virta on pois päältä

Asentajat/laitosinsinöörit

LVI-rakennustekniikan kokoonpano on teidän erikoisalaanne. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo asennus ja ammattimainen asiakastuki mahdollistavat tiukassa aikataulussa pysymisen. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

 • Korkealaatuiset ja kestävät komponentit – testattu miljoonia kertoja
 • Yksinkertainen johdotus ja alhainen virhepotentiaali yhtenäisen väri- ja numerointikonseptin ansiosta.
 • Alkuvianmääritys ilman työkaluja LED-valojen ansiosta: esim. onko syöttö saatavilla?
 • Yksinkertainen toimintatesti, esim. avaa tai sulje pelti älypuhelimen avustinsovelluksella kosketuksettoman käytön kautta

Rakennusten omistajat

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat teille jatkuva haaste. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on päätavoite. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

 • Korkealaatuiset, ehdottoman tarkat ja samaan aikaan kestävät komponentit yhdessä tuotteessa
 • Testattu miljoonia kertoja
 • Energiatehokas ilmanvaihtojärjestelmä, perustuu huoneiden todellisiin ilmanvaihtotarpeisiin – IMS-pellistä puhaltimeen
 • Lisää mukavuutta järjestelmäkonfiguraatiosta riippuen (ilmanlaatu, lämpötila) ja alhainen virtausääni
 • Paras läpinäkyvyys monenlaisten työkalutoimintojen ansiosta, kuten online-trendit- ja muut toiminnot.

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja varmistaaksenne tilan mukavuuden ja optimoidaksenne järjestelmän toimintaa. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

 • Kestävä ja huoltovapaa toimilaitetekniikka
 • Yksinkertainen asennus
 • Kattavat jälkiasennussarjat tuotevalikoimassa olemassa olevien säätölaitteiden päivittämiseen
 • Kosketukseton vianmääritys ja testitoiminnot älypuhelimen kautta
 • Järjestelmäratkaisujen helppo adaptointi muunnoksiin
 • Lyhyet toimitusajat
 • Kattava tuki tuotteen koko eliniän ajan
 • 5 vuoden takuu

OEM

Käytätte valittujen toimittajien komponentteja tuotteissanne. Etsitte aina parasta vastinetta rahalle. Korkea laatu ja ainutlaatuiset toiminnot, jotka on räätälöity sovellustanne varten, tuovat lisäarvoa ja mahdollistavat erottautumisen kilpailijoista. Erinomainen tekninen tuki ja helpot liiketoimet ovat teille tärkeitä. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

 • Kattava tuotevalikoima vyöhykkeiden ja yksittäisten huoneiden kustannusoptimoituun säätöön niin mukavuusalueilla kuin teollisuudessa, kaupan alalla ja herkillä työalueilla.
 • Asiakaskohtaiset ratkaisut tuovat lisäarvoa
 • Korkealaatuiset, koordinoidut komponentit maksimaalisen tarkkuuden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi
 • Optimoitu työkalutuki ohjelmointiin ja kalibrointiin
Ohjelmisto/liitännäiset

Belimo SelectPro™

SelectPro™ on yksinkertainen työkalu venttiilien, toimilaitteiden ja anturien tarkkaa rakennetta ja valintaa varten.

Belimo Assistant App

Belimo Assistant -sovellus sisäänrakennetulla NFC-rajapinnalla varustettujen laitteiden käyttöön paikan päällä

Aina täydellinen läpinäkyvyys Belimo LVI -toimilaiteratkaisustasi ja järjestelmäsi toiminnasta. Belimo Assistant -sovelluksen avulla älypuhelimesi tai tablettisi mahdollistaa IMS:n, antureiden, pelti- ja venttiilitoimilaitteiden langattoman käytön paikan päällä.

Ominaisuudet 
Näytön tunnistetiedot: laitetyyppi, asema, nimike, sarjanumero, MP-osoite
• Käyttötiedot ja asetusparametrit: laitekohtaisia
• Lähetä toiminta- ja asetustiedot suoraan järjestelmästä sähköpostilla, WhatsAppilla, tekstiviestillä 
• Diagnoosisivu: laitekohtaiset tilatiedot
• Toiminta- ja asetustietojen tallennus muistiinpanoihin
• Tiedonsiirto de-energisoidulla toimilaitteella tai toiminnan aikana
• Automaattinen kielen adaptointi (DE/EN/FR/IT)

Belimo RetroFIT -sovellus

Belimo RetroFIT -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-teollisuudessa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).

Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät näin helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.

Belimon anturien täydellinen tuotevalikoima on nyt myös integroitu sovellukseen.

Belimo MP-Väylä

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Säätö- ja diagnostiikkaohjelmisto MF/MP/MOD/LON/KNX-toimilaitteille, sis. paloturvallisuus.
Windows-järjestelmille.

Huoltotyökalu ZTH EU

Huoltotyökalu ZTH EU helpottaa LVI-laitteiden diagnoosia, toiminnallista tarkastusta ja asetuksia. Se yhdistetään suoraan ohjelmoitavaan tai kommunikoivaan Belimon toimilaitteeseen, ja vallitsevat arvot voidaan lukea ja nollata paikan päällä välittömästi.

Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.

Belimo VDI 3805 Selektor

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Belimon VDI 3805 Selektorista

Belimon VDI Selektorin ansiosta on nyt mahdollista valita myös venttiilien ja toimilaitteiden yhdistelmiä yksittäisten tuotteiden sijaan. Data ja kaikki tarvittavat tekniset tiedot on helppo lisätä projektiin.

BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.

Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen tietomalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.