Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Lämpöenergiamittarin aktivointi

Lämpöenergiamittari täyttää standardin EN1434 vaatimukset ja on saanut Euroopan mittauslaitedirektiivin (MID) 2014/32/EU (MI-004) mukaisen tyyppihyväksynnän.

Belimon lämpöenergiamittari on suunniteltu monitoimilaitteeksi, eli sitä voidaan käyttää lämpömittarina, kylmämittarina tai lämpö-/kylmämittarina. Se voidaan myös asentaa joko järjestelmän paluuseen tai syöttöön. Sovellus ja asennusasento valitaan käyttöönoton aikana niin kutsutussa aktivoinnissa käyttämällä älypuhelinta ja Belimo Assistant App -sovellusta.
Lämpöenergiamittarin aktivoinnin suorittava valtuutettu asiantuntija tarvitsee Belimo Cloud -tilin lisävaltuutuksella, jonka voi hankkia verkko-opiskelumoduulin kautta.
Lämpöenergiamittarin aktivointi tehdään vain kerran eikä sitä voi peruuttaa, eli aktivoinnin aikana on tärkeää olla tarkkaavainen ja huolellinen. Virheellisesti aktivoitu laite mittaa väärin, ja se on poistettava ja korvattava käyttäjän omalla kustannuksella.

 

Jos haluat valtuutuksen aktivoida lämpöenergiamittareita, suorita seuraavat neljä vaihetta:

1. Käyttöohje

Tutustu huolellisesti lämpöenergiamittarin käyttöohjeeseen.

2. Belimo Cloud -tili

Luo Belimo Cloud -tili.

3. Opiskelumoduuli

Suorita mittarien aktivointia koskeva verkko-opiskelumoduuli onnistuneesti.

4. Valtuutus

Kun opiskelumoduuli on suoritettu onnistuneesti, Belimo myöntää sinulle valtuudet Belimo Cloud -tiliin, mikä oikeuttaa sinut aktivoimaan lämpöenergiamittareita.
Saat tiedon, että sinulle on myönnetty valtuudet.