Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Energian laskutus on nyt helpompaa kuin koskaan

Belimon sertifioidut lämpöenergiamittarit täyttävät standardin EN1434 vaatimukset ja ovat saaneet Euroopan mittauslaitedirektiivin 2014/32/EU (MID) mukaisen tyyppihyväksynnän. Ne tuottavat laskutusta varten validoitua tietoa, jota voidaan käyttää asukkaan suoraan laskutukseen. Lämpöenergiamittarimme ovat saatavilla myös versiona ilman MID/EN 1434 -hyväksyntää. Ne pystyvät mittaamaan energiaa luotettavasti vaikka vedessä olisi glykolia. Ne mittaavat väliaineen glykolipitoisuutta automaattisesti ja jatkuvasti, kompensoivat sen ja takaavat tällöin tilavuusvirran luotettavan ultraäänimittauksen. Näin lämpöenergia voidaan määrittää tarkasti. Belimo-lämpöenergiamittarit™ on suunniteltu monikäyttöisiksi laitteiksi, joten niitä voidaan käyttää lämpömittareina, kylmämittareina tai yhdistettyinä lämpö-/kylmämittareina. Ne voidaan myös asentaa joko järjestelmän paluu- tai syöttövirtaukseen. Sovellus ja asennusasento toimitetaan venttiilille määrityksen aikana älypuhelimella ja Belimo Assistant App -sovelluksella tai käyttämällä kannettavaa tietokonetta ja integroitua verkkopalvelinta.

Yhdistä ne asiat, jotka kuuluvat yhteen

Korkealaatuinen mittaus

Lämpöenergiamittareiden monipisteinen märkäkalibrointi


Uudet lämpöenergiamittarit yhdistävät energianmittauksen ja IoT-pohjaisen laskutuksen yhteen laitteeseen. Ne mahdollistavat saumattoman ja suoran integroinnin rakennusautomaatiojärjestelmään tai esineiden internet -pohjaisiin monitorointialustoihin, ja ne sisältävät IoT -pohjaisen monitoroinnin, suorituskykyä parantavia työkaluja ja laskutustiedot. Yhdistää suorituskykyominaisuudet, jotta sinulta säästyy aikaa ja rahaa. 

Tuotevalikoima

Luotettava sertifioitu mittaus mahdollistaa IoT -pohjaisen laskutuksen

Belimo Thermal Energy Meters™ -lämpöenergiamittarit on sertifioitu standardin EN 1434 / mittauslaitedirektiivin (MID) mukaan ja varustettu etäyhteydellä tapahtuvaa IoT -pohjaista laskutusta varten. Belimon patentoitu automaattinen glykolin monitorointi ja kompensointi takaa, että mittauksesi pysyy tarkkana, vaikka glykolipitoisuudet muuttuisivat.

Digitaalisesti tuettu projektin suunnittelu ja käyttöönotto

Sovellukset ja verkkotyökalut tukevat suunnitteluprosessia ja tarjoavat nopean ja yksinkertaisen käyttöönoton. Digitaalinen lähestymistapa ja täysi läpinäkyvyys loppukäyttäjän energiatietoihin helpottavat elämää.
Belimo--lämpöenergiamittari™ ja lähialuekommunikaatio-rajapinta (NFC, Near Field Communication) mahdollistavat helpon konfiguroinnin ja huollon suoraan älypuhelimesta. Belimo Assistant App -sovelluksen avulla laitteet voidaan konfiguroida intuitiivisesti ja käyttöönottoarvot voidaan kirjata lokiin. Tärkeimmät suorituskyvyn ilmaisimet, joiden avulla on helppo määritellä laitteen "terveystila", takaavat luotettavan toiminnan. Lukuisat diagnostiikkaparametrit näyttävät, kuinka laite viestii järjestelmän kanssa toiminnan aikana. Jos huoltoa vaaditaan, on mahdollista laatia vika-analyysi nopeasti.

Mittaustietojen saumaton integrointi

Saumaton ja suora integrointi rakennusautomaatiojärjestelmään ja varustettu IoT -pohjaista energian monitorointia ja laskutusta varten. Energiatietojen integroiminen on helpompaa kuin koskaan. Yksi laite tuottaa kaikki tiedot, jotka tarvitset järjestelmäsi energiatehokkuuden parantamista varten.

Erinomainen liitettävyys
Belimo Thermal Energy Meter™ sisältää kaikki yleiset rakennusautomaation viestintäprotokollat.

Power over Ethernet (PoE)
PoE:n ansiosta laite saa virtaa ja tiedot voidaan lähettää samanaikaisesti Ethernet-kaapelin kautta. Tämä helpottaa asennusta, estää johdotusvirheet ja poistaa paikallisen virransyötön tarpeen.

Suora integrointi IoT -alustoihin
Belimon esineiden internet -valmiit tuotteet mahdollistavat kenttälaitteiden yhdistämisen suoraan nykyaikaisiin rakennusten IoT -alustoihin. Nyt voit hyödyntää verkotetun digitaalisen ekosysteemin mahdollisuudet.

Älykäs Belimo Thermal Energy Meter™ liitännällä Belimo Cloud -palveluun

Suorituskykyraportit
Belimo Cloud Reporting antaa täydellisen yleiskuvan nykyisistä ja aiemmista suorituskykytiedoista, kuten virtauksesta, energiankulutuksesta, tehovaatimuksista ja Delta T:stä sekä yleiskuvan toimintavaroituksista tai virheistä, jotka voivat vaikuttaa tehokkuuteen.

Verkkopalvelin
Lämpöenergiamittareissa on integroitu verkkopalvelin, jonka kautta tietoihin pääsee suoraan käsiksi ja voidaan tehdä asetuksia.

Modulaarinen rakenne mittarin nopeaa vaihtoa varten

Lämpöenergiamittari koostuu anturimoduulista (alaosa) ja liitetyistä lämpötila-antureista, joihin on koteloitu laskinyksikkö ja mittausjärjestelmä, sekä logiikkamoduulista (yläosa), joka yhdistää lämpöenergiamittarin virransyöttöön ja toimii väylä- ja lähialuekommunikaation rajapintana. 

Anturimoduuli on saatavilla varaosana, ja tietyissä maissa se on vaihdettava säännöllisesti kansallisten säädösten mukaisesti. Jotta tämä voidaan tehdä, logiikkamoduuli voidaan erottaa (jättäen kaikki kaapelit liitetyiksi) ja alempi anturimoduuli voidaan vaihtaa helposti. Tämän jälkeen logiikkamoduuli napsautetaan taas paikalleen. Kaapeleita ei tarvitse yhdistää tai mittaria integroida uudelleen järjestelmään. Erittäin suuri ajansäästö!

 • Asiakkaan hyödyt
 • Ohjelmisto/liitännäiset
 • Menestystarinat
Asiakkaan hyödyt

Pääurakoitsijat/investoijat

Keskityt pääasiassa rakennusten tuottavuuteen. Se ei kata pelkästään investointikustannuksia vaan myös jatkuvan toiminnan/huollon aikaiset kustannukset. Kestävä kehitys ja kustannusten läpinäkyvyys ovat sinulle tärkeitä. Belimo Thermal Energy Meter™ tarjoaa seuraavat:

 • Veden ja vesi-glykoliseosten virtauksen tarkka mittaus. Näin lämpöenergia voidaan määrittää tarkasti.
 • Siirtoajan ultraäänitekniikka. Tämän tuloksena ne mittaavat tarkasti, eivät ole herkkiä lialle, eivät kulu tai vaadi huoltoa.

Konsultit

LVI-järjestelmien suunnittelu on sinun ydinosaamistasi. Etsit koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimo Thermal Energy Meter™ tarjoaa seuraavat:

 • Monitoimisovelluksen ansiosta suunnittelu vaatii vain vähän vaivaa
 • Jäljitettävä vahvistus ja lokikirjaus (käyttöönottoraportti)
 • Suunnittelun joustavuus, koska ohjaussignaali on vapaasti valittavissa (BACnet, Modbus, MP-väylä, M-väylä (muuntimen kanssa) ja pilviliitäntä)

Järjestelmäintegraattorit

Tehtävänäsi on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja optimaalisesti integroida kenttälaitteita. Tavoitteenasi on vähentää monimutkaisuutta ja varmistaa läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimo Thermal Energy Meter™ tarjoaa seuraavat:

 • Ohjaussignaali on vapaasti valittavissa (BACnet, Modbus, MP-väylä, M-väylä (muuntimen kanssa) ja pilviliitäntä)
 • Yksinkertainen, aikaa säästävä käyttöönotto ja konfigurointi
 • Yksinkertaistettu asennus PoE:n (Power over Ethernet) kautta, koska paikallista virransyöttöä ei tarvita
 • Eurooppalaiset standardin EN 1434 ja MID-direktiivin vaatimukset täyttyvät
 • Integroitu verkkopalvelin, jonka kautta tietoihin pääsee suoraan käsiksi ja voidaan tehdä asetuksia
 • Yksi älypuhelinsovellus kaikkeen: käyttöönottoon, konfigurointiin, vianmääritykseen ja monitorointiin
 • Intuitiivinen käynnistysavustin käyttöönottoon ja lokikirjaukseen (katso myös www.belimo.com/tem-activation)

Asentajat/laitosinsinöörit

LVI-rakennustekniikan kokoonpano on sinun erikoisalaasi. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijoiden tuki mahdollistavat tiukassa aikataulussasi pysymisen. Belimo Thermal Energy Meter™ tarjoaa seuraavat:

 • Monitoimirakenne alentaa kustannuksia ja säästää aikaa
 • Eurooppalaiset standardin EN 1434 ja MID-direktiivin vaatimukset täyttyvät
 • Käyttöönottoraportin automaattinen luominen
 • Integroitu verkkopalvelin, jonka kautta tietoihin pääsee suoraan käsiksi ja voidaan tehdä asetuksia
 • Yksi älypuhelinsovellus kaikkeen: käyttöönottoon, konfigurointiin, vianmääritykseen ja monitorointiin
 • Intuitiivinen käynnistysavustin käyttöönottoon ja lokikirjaukseen (katso myös www.belimo.com/tem-activation)

Rakennusten omistajat

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat sinulle jatkuvia haasteita. LVI-järjestelmäsi optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on sinulle tärkeä tavoite. Belimo Thermal Energy Meter™ tarjoaa seuraavat:

 • Energiatietojen sertifioitu ja jäljitettävä mittaus ja lokikirjaus, valmis asukkaan laskutukseen
 • Avoin pääsy tietoihin antaa energiapalveluntarjoajan valintaan joustavuutta (esim. laskutusta varten)
 • Alhaiset käyttöönotto- ja toimintakustannukset, joten sijoitus on optimaalisesti suojattu
 • Käyttökelpoinen myös tulevaisuudessa ja läpinäkyvä suoran internet-liitännän ansiosta
 • Siirtoajan ultraäänitekniikka. Tämän tuloksena ne mittaavat tarkasti, eivät ole herkkiä lialle, eivät kulu tai vaadi huoltoa.

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäistä työtäsi. Etsit ratkaisuja varmistaaksesi tilamukavuuden ja optimoidaksesi järjestelmän toiminnan. Arvostat yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimo Thermal Energy Meter™ tarjoaa seuraavat:

 • Maksimaalinen mukavuus minimaalisilla käyttökustannuksilla koko elinkaaren ajan
 • Integroitu glykolin mittaus ja kompensointi, tai MID-laitteiden tapauksessa hälytys, takaa järjestelmän turvallisuuden sekä tarkat mittausarvot
 • Laskutuksen kannalta olennaisten tietojen jäljitettävä vahvistus ja lokikirjaus
 • Korkea läpinäkyvyys ja tehokkuus energian ja järjestelmän Belimo Cloud -monitoroinnin ansiosta  
 • Kalibroitava laite on helppo vaihtaa

Mittauspalvelun tarjoaja

Mittauspalvelun tarjoajana takaat, että lämpöenergia mitataan oikein ja tarkasti, sekä että kulutustiedot tallennetaan ja laskutetaan. Belimo Thermal Energy Meter™ tarjoaa seuraavat:

 • Eurooppalaiset standardin EN 1434 ja MID-direktiivin vaatimukset täyttyvät
 • Sovelluksella opastettu käyttöönotto, virallisen käyttöönottoraportin automaattinen luonti
 • MID-sertifioidun energiamittarin mittaamaa dataa voidaan käyttää suoraan asukkaan laskutukseen
 • Helppo liitäntä muihin pilvirajapintoihin
 • Helppo tiedonkeruu ja -käsittely
 • Saumaton integrointi avoimiin mittaus- tai laskutusalustoihin
Ohjelmisto/liitännäiset

Belimo Assistant App

Belimo Assistant -sovellus sisäänrakennetulla NFC-rajapinnalla varustettujen laitteiden käyttöön paikan päällä

Aina täydellinen läpinäkyvyys Belimo LVI -toimilaiteratkaisustasi ja järjestelmäsi toiminnasta. Belimo Assistant -sovelluksen avulla älypuhelimesi tai tablettisi mahdollistaa IMS:n, antureiden, pelti- ja venttiilitoimilaitteiden langattoman käytön paikan päällä.

Ominaisuudet 
Näytä tunnistetiedot: laitetyyppi, asema, nimike, sarjanumero, MP-osoite
• Käyttötiedot ja asetusparametrit: laitekohtaisia
• Lähetä toiminta- ja asetustiedot suoraan järjestelmästä sähköpostilla, WhatsAppilla, tekstiviestillä
• Diagnoosisivu: laitekohtaiset tilatiedot
• Toiminta- ja asetustietojen tallennus muistiinpanoihin
• Tiedonsiirto de-energisoidulla toimilaitteella tai toiminnan aikana
• Automaattinen kielen adaptointi (DE / EN / FR / IT)

Belimo MP-Väylä

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Säätö- ja diagnoosiohjelmisto MF/MP/MOD/LON/KNX-toimilaitteille, sis. paloturvallisuus.
Windows-järjestelmille.

Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.

BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.

Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.

Menestystarinat