Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Tehokas savunpoisto parantaa turvallisuutta.

Lisääntyvä kaupungistuminen johtaa tiiviiseen rakentamiseen, jossa rakennukset ovat entistä korkeampia ja syvempiä pienellä pinta-alalla. Tämäntyyppiset rakennukset, jotka ovat tavallisesti tornitaloja, edellyttävät uusia teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat turvallisen evakuoinnin tulipalotilanteessa ja tukevat palontorjuntatoimintoja. Paine-erojärjestelmät takaavat savusta vapaat pako- ja pelastusreitit – erityisesti porraskuiluissa tai palontorjuntahisseissä – ja ovat yhä tärkeämpiä. Niiden ansiosta voidaan toteuttaa niin sanotut turvaportaat, joiden myötä toista porraskuilua ei välttämättä tarvita eikä turvallisuudesta tarvitse silti tinkiä (asianmukaiset paikalliset standardit ja ohjeet on huomioitava). Ihannetapauksessa näin vapautunut tila voitaisiin käyttää muihin tarkoituksiin, jolloin rakennuskustannuksia voitaisiin alentaa.

Turvallisuutta ilman kompromisseja

Kattava tuotevalikoima paine-erojärjestelmäratkaisuihin

Tuotevalikoima

Paine-erojärjestelmän toiminnan kuvaus

Paine-erojärjestelmät ovat pysyvästi asennettuja laitteita, jotka hallitun ylipaineen avulla estävät savun tunkeutumisen suojattaville alueille – tavallisesti kyseessä ovat tornitalojen pystysuuntaiset pako- ja pelastusreitit (turvaportaat). Pako- ja pelastusreittien savunpoisto on tärkeä edellytys ihmisten evakuoinnille ja palokunnan suorittamille palontorjuntatoimille pidemmällä aikavälillä. Seuraavat kriteerit ovat tärkeässä roolissa:

 • Paineen porrastus (paine +) suojatun ja suojaamattoman alueen välillä suljettujen ovien avulla
 • Oven maksimiavautumisvoima ≤ 100 N
 • Ilman virtausmäärä ≥ 1 m/s, ≥ 2 m/s ovien ollessa auki, suojattavalta alueelta ilmanpoistoreitin kautta ulos

Paine-erojärjestelmän osa-alueet


Ulkoilma

Ulkoilma otetaan suoraan ulkoa, ja se on suojattava niin, ettei siihen pääse savua, syttyviä kaasuja tai höyryä. Ulkoilman syöttöä on monitoroitava kanavan savuilmaisimien avulla.

 

Ilman jakelu

Porraskuilun virtaus- ja painehäviöiden minimoimiseksi ulkoilmaa puhalletaan korkeammissa rakennuksissa kuilun läpi sisään useilla tasoilla (esim. kolmen kerroksen välein).

Rakenteinen järjestelmäintegraatio MP-yhdyskäytävillä ja kumppaneiden ratkaisuilla

 

Paineensäätö

Paineenvapautuspelti on laite, jolla poistetaan ylimääräistä paineilmaa ylipainealueelta (porraskuilusta). Laite sijaitsee tavallisesti porraskuilun yläpäässä. Paineensäätötilassa (eli porraskuilun ovien ollessa kiinni) ylimääräisen ilman pitäisi purkautua ympäröivään ulkoilmaan paineenvapautuspellin kautta. Paineensäätö voi olla mekaanista tai motorisoitua.

Rakenteinen järjestelmäintegraatio MP-yhdyskäytävillä ja kumppaneiden ratkaisuilla


Ilmanpoisto

Kohdat (esimerkiksi kuilut ja julkisivun aukot), joiden kautta kuuma savu pääsee pois majoitustiloista tai muilta rakennuksen paineistamattomilta alueilta. Ilmanpoistoon on käytettävä hyväksyttyjä tuotteita (esim. sertifioituja savunhallintapeltejä). Savu voidaan poistaa aulan kuilun kautta tai esim. majoitustiloissa olevan julkisivun aukon kautta.

Belimo Experience Center – turvallisuuslaboratorio

Belimon paine-eropilottijärjestelmä testaus- ja esittelytarkoituksiin

Paine-erojärjestelmistä on tulossa yhä tärkeämpiä nykyaikaisten rakennusten turvallisuudelle. Belimo investoi sisäiseen paine-erojärjestelmän testiympäristöön osana ennaltaehkäisevää paloturvallisuusjärjestelmäänsä. Tämä mahdollistaa uusien ratkaisujen testaamisen ja esittelyn realistisesti. Sekä paineenvapautuspellillä (barometrinen pelti) varustettua järjestelmää että moottoriohjatulla paineenvapautuspellillä varustettua versiota voidaan demonstroida. Keskitymme mukautettuun motorisointiin tiettyjä peltejä varten, mutta pyrimme myös määrittämään anturiemme avulla relevantteja fysikaalisia parametrejä. Oloarvoviestit syötetään älykkäisiin säätimiin, jotka sitten säätelevät ja ohjaavat ilmastointipeltien toimilaitteita ja peltejä. Toisena painopisteenä on koulutus ja käytännön kokemus erilaisille kohderyhmille, kuten viranomaisille, suunnitteluasiantuntijoille, järjestelmäintegraattoreille, sijoittajille ja huoltoyhtiöille. Myös Belimon kehitys- ja myyntihenkilöstö käyttää testiympäristöä testauslaitoksena tai opastusta ja jatkokoulutusta varten.

 • Asiakkaan hyödyt
Asiakkaan hyödyt

Konsultit

Paine-erojärjestelmien suunnittelu on teidän ydinosaamistanne. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivisia ja uusinta tekniikkaa olevia ratkaisuja. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa.

 • Uusinta tekniikkaa olevat ratkaisut 
 • Innovatiiviset ja tulevaisuuteen suuntautuneet tekniikat
 • Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio
 • Yksilöllinen tuote- ja sovelluskonsultointi
 • Pienemmät suunnittelukustannukset 

Asentajat/laitosinsinöörit

Paine-erojärjestelmien asennus on teidän alaanne. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijatuki mahdollistavat tiukassa aikataulussa pysymisen.

 • Lyhyet toimitusajat 
 • Kokonaisratkaisut yhdestä paikasta
 • Nopea ja helppo asennus
 • Kattava tuki tuotteen koko eliniän ajan
 • Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio
 • Viiden vuoden takuu

Rakennusten omistajat

Rakennuksen turvallisuusjärjestelmien, kuten paine-erojärjestelmien, toiminnan ja huollon varmistaminen on jatkuvana haasteenanne. On tärkeää saavuttaa mahdollisimman turvallinen rakennus ja pitää samalla toimintamenot ja muut kulut alhaisina.

 • Korkeimman tason turvallisuus ihmisille ja aineellisille hyödykkeille tulipalotilanteessa 
 • Minimoidut toiminta- ja huoltokustannukset 
 • Uusinta tekniikkaa olevat ratkaisut 
 • Mahdollistaa yksinkertaiset, säännölliset toiminnalliset tarkastukset
 • Hyvä luotettavuus ja sijoituksen turvallisuus
 • Innovatiivinen ja tulevaisuuteen suuntaava tekniikka

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

Rakennusten ja niiden turvallisuuteen liittyvän teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö ovat osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja, jotka takaavat turvallisuuden tulipalotilanteessa ja optimoivat laitoksen toiminnan turvallisuudesta tinkimättä. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina.

 • Minimoidut toiminta- ja huoltokustannukset 
 • Korkean tason kestävyys ja pitkäikäisyys
 • Yksinkertainen säännöllinen toiminnallinen tarkastus
 • Uusinta tekniikkaa olevat ratkaisut 
 • Korkeimman tason turvallisuus ihmisille ja aineellisille hyödykkeille tulipalotilanteessa
 • Kauko-ohjaus diagnostisiin tarkoituksiin