Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Vi strävar efter gemensam framgång

Vår hängivenhet till kvalitet

Vi erbjuder våra kunder mer värde än vad de förväntar sig. Vi uppnår detta genom att leverera överlägsna lösningar. Vi måste även erbjuda en optimal, kvalitetsstyrd verksamhet samt två nyckelfaktorer som är svåra att konkretisera, men som ändå är nödvändiga för att nå framgång: trovärdighet och tillit.

Kundmervärde:  Vi särskiljer oss genom de större fördelar som våra produkter och tjänster ger våra kunder. Det mervärde som kunden får ut är måttet på vår framgång.

Lösningsorienterat ledarskap:  Vi hjälper våra kunder genom att erbjuda effektiva och säkra lösningar som ger mer komfort och är lätta att installera och underhålla. Vi investerar ständigt i innovation, så att vi kan utveckla bättre lösningar.

Verksamhetsoptimering: Verksamhetsoptimering säkerställer att vi levererar högkvalitativa och extremt pålitliga produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Vi prioriterar kvalitet, leveranstider och kostnader.

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Kvalitet som uppfyller de högsta standarderna

För att bidra till den övergripande kvalitetsinställningen inom organisationen kan och uppmuntras Belimos medarbetare att göra kontinuerliga förbättringar för kvalitetsstyrda resultat i varje steg i värdekedjan.

Genom att öka medvetenheten hos våra medarbetare understryker vi vår hängivenhet åt kvalitet för att leva upp till de standarder som vi har satt upp för oss själva.