Din webbläsare stöds inte!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

×

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Belimo safety actuators save lives and help to minimize damage to buildings and tangible assets. Reliability that has been specially designed for fire and smoke dampers as a fundamental part of a comprehensive fire safety management strategy in buildings.
A complete range of fail-safe and fast-running actuators increase safety by preventing hazardous situations and ensuring controlled conditions in production spaces, laboratories or other sensitive areas.

Teknologi som räddar liv

Belimo är världsledande på marknaden för säkerhetsställdon tack vare sin branschkunskap och sina ständiga innovationer som bidragit till att höja säkerhetsnivåerna i byggnader under de senaste decennierna.Ett exempel är det patenterade säkerhetspositionslåset, som vid brand säkert låser säkerhetsställdonet i stängt läge.

Lär dig mer om ställdon för brand- och brandgasövervakning av Stefan

Belimos säkerhetsställdon för brandspjälloch rökkontrollspjäll hjälper till att rädda liv och skydda tillgångar vid brand. Tekniskt brandskydd är viktigare än någonsin, framför allt i moderna fastigheter med ovanlig konstruktion, varierande användning eller ökande komplexitet och storlek. Belimoär världsmarknadsledare inomav brandgasspjäll och rökkontrollspjällmed gedigen expertis ocherfarenhet.Lär dig mer om Belimos säkerhetslösningarav Stefan.
 

Vänligen acceptera preferenser-cookies för att se den här videon.

Skyddar liv och egendom

Fjäderreturen av hög kvalitet eller de elektroniska säkerhetsställdonen ger en pålitlig drift om en livsfarlig situation inträffar. Kvalitetssäkringsförfaranden garanterar 100% granskning av varje enhet, fullständig spårbarhet och 90 testrutiner för att säkerställa att högsta kvalitetsstandard uppfylls.

Vänligen acceptera preferenser-cookies för att se den här videon.

Lär dig mer om utbudet av ställdon med säkerhetsfunktion av Stephan

Belimos ställdon med säkerhetsfunktion har utvecklats för spjäll och ventiler som kräver maximal tillgänglighet för att skydda HVAC-system mot svåra väderförhållanden och andra riskfyllda händelser. Lär dig av Stephan hur mycket Belimosställdon med säkerhetsfunktionpåverkar fasta tillgångar och även förhindrar ekonomisk skada.

Vänligen acceptera preferenser-cookies för att se den här videon.

Kontrollerar kritiska miljöer

Mycket snabbgående ställdon är av stor betydelse när det gäller att säkerställa reglerade förhållanden i produktionslokaler, laboratorier och andra känsliga lokaler. Belimos ställdon öppnar och stänger luftspjäll blixtsnabbt med låg ljudnivå även under svåra förhållanden.

Inverkan av inomhusluftens kvalitet på vår hälsa

Människor tillbringar ungefär 90 procent av sin tid inomhus och andas 12 000 liter luft varje dygn. Därför är det viktigt att förstå vilket enormt inflytande inomhusluftens kvalitet har på vårt välbefinnande. Belimo låter dig ta del av sina djupa insikter om inomhusfukt, flyktiga organiska föreningar (VOC) och centrala luftbehandlingssystem och ger värdefulla förslag när det gäller din hälsa.

Läs mer om: