Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Centralvärmeanläggning

Vad är en centralvärmeanläggning?

I centralvärmeanläggningen kombineras en eller flera värmekällor till ett helt system. Fossila förbränningslösningar, oftast kallade olje- och gaspannor, ersätts eller kompletteras alltmer med alternativa lösningar. Värmepumpar eller förnybara former av värmealstring, till exempel solvärmesystem, blir allt mer populärt och bidrar till att minska CO2-utsläppen.

Värmeeffektiviteten i ett pannrum är beroende av ett noggrant val av värmekälla och användning av lämpliga rörsystem för den hydroniska fördelningen, liksom förbrukarkretsar med högkvalitativa ventiler som reglerar exakt och stänger med fullständig täthet när de inte är i drift.

Schematic

Central Heating Plant: Typical hydronic schematic of a central heating plant that combines multiple alternative and renewable energy sources
-


Beställ den nya Belimo Energy Valve™ nu

Lär dig hur Energy Valve förbättrar din centralvärmeanläggning

Energy ValveVanliga problem med icke-kondenserande pannor och varför du bör välja Belimo Energy Valve™

Eftermontering med en Energy Valve i ett befintligt system säkerställer inte bara att ventilen eliminerar dold vattencirkulation under stilleståndsperioder, utan skapar också fullständig transparens i systemet (volymetriskt flöde, effekt, temperaturer och kylnings-/värmeeffekt) med dataregistrering och möjliggör anslutning till Belimo Cloud.

Problem: Dåliga prestanda hos föråldrade pannkonstruktioner

Icke-kondenserande pannor är ofta utrustade med en 3-ports sätesventil som ska förhindra att kondens bildas i pannan vid uppstart, eftersom det kan leda till korrosion och att pannan med tiden havererar. Sätesventilen är ofta noggrant inställd för att tillåta ett litet flöde tillbaka till returen, även efter uppvärmningsprocessen är slutförd.

Lösning: Eftermontering med Energy Valve

Genom att eftermontera en Energy Valve på en befintlig icke-kondenserande panna kan den befintliga installationen övervakas. På så sätt kan systemet upptäcka när returvattentemperaturen ligger över minimivärdet och stänga bypass-ventilen helt och hållet.

 

Central Heating Plant: Boiler with a Globe ValveCentral Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Problem: Dålig energieffektivitet hos en kondenserande panna

Kondenserande pannor uppnår hög verkningsgrad (oftast över 90 %) genom att kondensera vattenånga i avgaserna och återvinna dess latenta värme, som annars skulle gå förlorad. Denna kondenserade ånga lämnar systemet i vätskeform, via ett avlopp. Returvattentemperaturen till pannan måste vara lägre än det inkommande bränslets daggpunkt för att kondensationsprocessen ska fungera. När batterier eller radiatorer inte kan överföra den energimängd som krävs förhindras pannan från att kondensera på grund av den höjda returvattentemperaturen, vilket avsevärt sänker pannans effektivitet.

Lösning: Byte av panna och eftermontering med Energy Valve

Energy Valve loggar temperatur och flöde för att fastställa rätt pumpflöde och för att säkerställa att returvattentemperaturen förblir lägre än det inkommande bränslets daggpunkt. Detta minimerar pumpenergin och maximerar pannans verkningsgrad. Tack vare EV kan du nu kontinuerligt övervaka returtemperaturen från förbrukarna. Du kan identifiera hydroniska problem i de befintliga installationerna. Dessa är ofta:

  • Öppna bypass-ventiler som översvämmar kretsarna med varmvatten och som inte försörjer fjärrförbrukare
  • Ventiler i stängt läge som läcker, vilket resulterar i förlorad energi
  • Nedsmutsade batterier som inte kan överföra den effekt som krävs
  • Kalkavlagringar i dricksvattenbehållare för varmvatten
  • Igensatta smutsfilter

Applikationer med värmeventiler

Både insprutnings- och blandningskretsar ger möjlighet att leverera olika temperaturer till olika kretsar, men är komplexa och kräver extra utrustning. Strypventiler erbjuder många effektivitetsfördelar, men kan inte leverera olika flödestemperaturer till olika kretsar. Figuren nedan visar de olika rörledningsalternativen.

 

Central Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve