Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Övervakning av kylmaskin/värmepump

Vad är en kylmaskin/värmepump?

Kylmaskiner och värmepumpar kommer i en mängd olika former och storlekar, med olika teknik för att uppnå samma resultat när det gäller energiutbyte.

Verkningsgraden för denna process mäts som förhållandet mellan användbar energi (mediet vatten, vatten/glykol eller luft) och den energi som används (oftast elektricitet). Båda måtten har enheterna BTU/(h∙W) (1 BTU/(h∙W) = 0,293 W/W).

Övervakning av vattnets framledningstemperatur, flödeshastighet och returvattentemperatur är en viktig del i processen. Det första steget i att förbättra kylmaskinens effektivitet är att beräkna de aktuella förhållandena (utvunnen effekt/tillförd elektricitet), vilket kallas COP.

COP = KYLEFFEKT/INEFFEKT 

 

Schematisk beskrivning

Det finns inte ett allmänt schema som gäller för alla typer av rörledningar för kylmaskiner eller värmepumpar. Schemat visar en Energy Valve monterad för att övervaka flöde och delta T genom en kylmaskin.

De har dock alla en sak gemensamt: den högsta effekt som kan uppnås är beroende av volymflödet multiplicerat med delta T. För liten delta T begränsar anläggningens prestanda. I situationer med lågt delta T körs ofta fler maskiner än vad som faktiskt krävs, eftersom deras kapacitet är begränsad.

Belimo Energy Valve™ är en fantastisk produkt för att skapa transparens och säkerställa korrekt drift på lång sikt. Belimo rekommenderar inte korrigering av delta T-problem vid anläggningen. Införande av någon typ av reglering här kan leda till att vissa enheter stryps samtidigt som andra enheter som faktiskt orsakar problemet inte åtgärdas.

-


Beställ den nya Belimo Energy Valve™ nu

Lär dig hur Energy Valve förbättrar din kylmaskin eller värmepump

Energy ValveTotal ägandekostnad (TCO)

Ofta visar sig symptomen på lågt delta T som en brist på kapacitet hos anläggningen under perioder med hög belastning. Detta leder naturligt till en instinkt att öka kapaciteten. Användning av Energy Valve för att diagnostisera och aktivt korrigera lågt delta T vid värmeväxlarna kan helt eliminera behovet av att uppgradera.

Vanliga problem med kylmaskiner och värmepumpar och varför du bör välja Belimo Energy Valve™

Problem: Pågående övervakning av kylmaskinens prestanda

I äldre kylmaskiner är det svårt att övervaka den termiska uteffekten. I idealfallet bör detta värde jämföras med den förbrukade effekten för att få fram ett COP-värde. Historiska referenspunkter har blivit allt viktigare på senare tid. Att kunna mäta prestanda jämfört med förra året eller vid en tidpunkt med liknande förhållanden gör det lättare att fatta välgrundade beslut om underhåll och utbyte.

Lösning: Använd den integrerade energimätaren i Energy Valve

Genom att övervaka flödet tillsammans med vattentemperatur vid inlopp och utlopp kan du skapa dig en bild av hur väl din kylmaskin fungerar termiskt. Tillsammans med en mätare för elförbrukningen kan du få fram verkningsgraden (COP). Även om kylmaskinen redan erbjuder prestandadata i realtid kan Energy Valve övervaka och logga dessa data i 13 månader och vara en användbar reserv ifall den inbyggda funktionen havererar.

Problem: Pågående övervakning av kylmaskinens prestanda

I äldre kylmaskiner är det svårt att övervaka den termiska uteffekten. I idealfallet bör detta värde jämföras med den förbrukade effekten för att få fram ett COP-värde. Historiska referenspunkter har blivit allt viktigare på senare tid. Att kunna mäta prestanda jämfört med förra året eller vid en tidpunkt med liknande förhållanden gör det lättare att fatta välgrundade beslut om underhåll och utbyte.

Lösning: Använd den integrerade energimätaren i Energy Valve

Genom att övervaka flödet tillsammans med vattentemperatur vid inlopp och utlopp kan du skapa dig en bild av hur väl din kylmaskin fungerar termiskt. Tillsammans med en mätare för elförbrukningen kan du få fram verkningsgraden (COP). Även om kylmaskinen redan erbjuder prestandadata i realtid kan Energy Valve övervaka och logga dessa data i 13 månader och vara en användbar reserv ifall den inbyggda funktionen havererar.

Framgångshistoria - University of Miami

University of Miami Belimos Energy Valve™ botar lågt delta T i medicinskt universitet

University of Miamis medicinska campus sparar tusentals dollar och ökar anläggningskapaciteten med Belimos eftermonterade energiventil.