Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Aktivering av termisk energimätare

Den termiska energimätaren uppfyller kraven i EN1434 och har typgodkännande enligt EU:s mätinstrumentdirektiv MID 2014/32/EU (MI-004).

Belimos termiska energimätare är utformad som en multifunktionsenhet, dvs. att den kan användas som värmemätare, kylmätare eller värme-/kylmätare. Den kan även installeras antingen i returen eller tilloppet. Applikations- och installationsläget väljs under igångkörning i det som kallas aktivering med en smartphone och appen Belimo Assistant.
Den auktoriserade specialisten som utför aktiveringen av den termiska energimätaren behöver ett Belimo Cloud-konto med ytterligare auktorisering, som kan inhämtas genom en inlärningsmodul på webben.
Aktivering av den termiska energimätaren utförs bara en gång och kan inte ångras, så det är viktigt att vara uppmärksam och noggrann under aktiveringen. Om den aktiveras på fel sätt kommer enheten att ge felaktiga mätningar och måste tas bort och bytas ut på användarens bekostnad.

 

Om du vill bli auktoriserad för aktivering av termiska energimätare följer du dessa fyra steg:

1. Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen för den termiska energimätaren noggrant.

2. Belimo Cloud-konto

Skapa ett Belimo Cloud-konto.

3. Inlärningsmodul

Slutför online-inlärningsmodulen för mätaraktivering.

4. Auktorisering

När du har slutfört inlärningsmodulen kommer Belimo att auktorisera dig för Belimo Cloud-kontot, vilket ger dig behörighet att aktivera termiska energimätare.
Du kommer att informeras om att du har auktoriserats.