Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Ökad prestanda, ökat värde – ökad säkerhet.

Bränder är det största potentiella hotet mot människor och materiella tillgångar i byggnader. Effektivt brandskydd räddar liv, bidrar till att minimera materiella skador och säkrar företagets fortsatta drift. Det bästa skyddet mot spridning av brand och rök genom kanalnätet tillhandahålls genom uppdelning med motoriserade brandspjäll. Nätverk av spjällen möjliggör regelbundna driftkontroller, ökar transparensen och reaktionsförmågan i systemen och bidrar därmed till ökad säkerhet.

Inga säkerhetskompromisser

Maximal säkerhet genom att hopkoppling av motoriserade brandspjäll

Konventionella eller digitalt nätverksanslutna brandspjäll kan aktiveras snabbt och målinriktat vid brand. Tidig stängning och tillförlitlig hållning av brandspjället i felsäkert läge säkerställer maximal säkerhet i byggnaden genom att effektivt förhindra spridning av brand och rök genom ventilationskanalerna.

Produktsortiment

Styrning via SBS-styrenheter

Kommunikations- och strömförsörjningsenhet BKN230-24

 • Decentraliserad strömförsörjningsenhet för 24 V säkerhetsställdon för brandspjäll
 • Lokal matningsspänning AC 230 V
 • Integrerad status-LED
 • Anslutning för en rökdetektorkontakt och/eller en termoelektrisk utlösningsanordning

 

Kommunikations- och styrenhet BKS24-9A

 • Styrningsenheter och monitorer upp till nio brandspjäll
 • LED-statusdisplay som indikerar drifttillstånd och felmeddelanden
 • Funktionskontroll av säkerhetsställdon för brandspjäll
 • Potentialfria hjälpkontakter för integration i systemet
 • Zonstyrning och centraliserade larm

Modbus RTU och BACnet MS/TP

Kommunikations- och strömförsörjningsenhet BKN230-24-MOD

 • Modbus-gränssnitt RTU
 • BACnet-gränssnitt MS/TP
 • Överföringshastighet upp till 76 800 Bd
 • Plint kan växlas
 • Inställning via DIL-brytare
 • Modbus-ändring, BACnet med DIL-brytare

Anslutning till olika protokoll via MP-Bus och DDC-styrenhet

Kommunikation och matningsspänningsenhet BKN230-24-C-MP

 • Gränssnitt till MP-Bus
 • Decentraliserad strömförsörjningsenhet för 24 V säkerhetsställdon för brandspjäll
 • Lokal matningsspänning AC 230 V
 • Integrerad status-LED
 • Anslutning för en rökdetektorkontakt och/eller en termoelektrisk utlösningsanordning

 

DDC-enhet med MP-gränssnitt

Belimo tillhandahåller en MP-specifikationer åt alla tillverkare av DDC-enheter. De kan använda dessa specifikationer för att implementera en motsvarande maskin-/programvara-MP-gränssnitt i sina enheter.

 • Fördelar för kunden
Fördelar för kunden

Teknikkonsult

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa och toppmoderna lösningar. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Toppmoderna lösningar 
 • Innovativ och framtidsinriktad teknik
 • Olika integreringsalternativ i system på högre nivå
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • Individuell produkt- och applikationsrådgivning
 • Minskade planeringskostnader 

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet
 • Snabb och enkel igångkörning
 • Liten risk för fel under integrering
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • Kundvänlig och serviceinriktad organisation för dig med kompetent stöd i att hitta lösningar

Installatörer/anläggningsingenjörer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Korta leveranstider
 • Kompletta lösningar från en enda källa
 • Snabb och enkel installation
 • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • 5 års garanti
 • Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet

Byggnadsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar i händelse av brand 
 • Minimala drift- och underhållskostnader 
 • Toppmoderna lösningar 
 • Enkel regelbunden driftkontroll
 • Hög tillförlitlighet och investeringssäkerhet
 • Innovativ och framtidsinriktad teknik

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras säkerhetsrelaterade tekniska utrustning är några av dina dagliga uppgifter. Du letar efter lösningar för att garantera säkerheten i händelse av brand och för att optimera anläggningsdriften utan att kompromissa med säkerheten. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar i händelse av brand
 • Minimala drift- och underhållskostnader 
 • Hög nivå av robusthet och varaktighet
 • Enkel regelbunden driftkontroll
 • Toppmoderna lösningar