Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

 • Belimo Energy Valve™
 • Belimo Energy Valve™ med TEM
Belimo Energy Valve™

Energibesparingar som syns

Belimo Energy Valve™ tillhandahåller tryckoberoende flödesreglering och transparent övervakning av uppvärmnings- och kylningssystem. Detta säkerställer att systemet inte drivs med för låg temperaturspridning (delta T). Genom mätning, beräkning och visualisering av viktig systemdata och med prestandarapporter som tillhandahålls av Belimo garanteras energieffektiv systemdrift under hela livscykeln. Belimo Energy Valve™ kan anslutas till Belimo Cloud, vilket ger enkel åtkomst till data och rapporter – när som helst och var som helst.

Belimo Energy Valve™ i HVAC-applikationer

Detta är ett urval av vanligt förekommande HVAC-applikationer där Belimo Energy Valve™ används. Efter en kort beskrivning av varje applikation identifieras vanliga skäl till dålig effektivitet eller prestanda. Sedan följer en förklaring till hur Energy Valve åtgärdar dessa problem och vilka funktionssätt och inställningar som rekommenderas för att uppnå optimal prestanda.

En optimerad helhetslösning – nu i molnet.

Ha koll på vart energin tar vägen

Belimo Energy Valve™ är en IoT-enhet, dvs. en intelligent tryckoberoende ventil som kan anslutas till Belimo Cloud. Unika funktioner som Delta-T Manager eller direkt effektstyrning erbjuder tydlighet, förbättrar effektiviteten och sänker kostnaderna. Belimo Energy Valve™ består av en 2-ports eller 3-ports reglerventil, en flödesmätare, två temperaturgivare och ett ställdon med integrerad logik.

Produktsortiment

Den intelligenta Belimo Energy Valve™ med anslutning till Belimo Cloud

Optimering av delta T och flödesvärden
Molnbaserad utvärdering tillhandahåller delta T-inställningar som Belimos experter rekommenderar för effektiv drift. Systemets prestanda och stabilitet förbättras.

Livslång dataåtkomst
Belimo Cloud lagrar fullständiga användningsuppgifter från Belimo Energy Valve™. Onlinedatabasen utgör grunden för framtida driftoptimering.

Teknisk support online
Belimo-supporten hjälper till med igångkörning och optimal justering av Belimo Energy Valve™ i samtliga driftfaser. Våra experter hjälper dig att lösa tekniska problem.

Programvaruuppdateringar
Belimo Cloud Service tillhandahåller programvaruuppdateringar åt användarna med jämna mellanrum. Online-nedladdningar gör uppdatering enklare än någonsin.

Utökad garanti
Den 5-åriga garantin utökas till 7 år med Belimo Cloud-anslutning.

Prestandarapporter
Belimo Cloud Reporting tillhandahåller en komplett översikt av nuvarande och tidigare prestandadata som exempelvis flöde, energiförbrukning, effektkrav och delta T, samt en översikt av driftvarningar eller -fel som kan påverka effektiviteten.

Modern hydraulik med konstant flöde

För att säkerställa hög energieffektivitet i byggnader blir det allt viktigare med energioptimerade värme- och kylsystem.

Alltid rätt vattenmängd
Optimal rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs, även vid ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning. 

Kontinuerlig effektstyrning
Enhetlig mätning av temperatur och volymetriskt flöde för exakt effektstyrning

Tidsbesparing vid planering
Mindre planeringsarbete och tidsbesparing tack vare enkelt ventilval.

Mindre installationsarbete
Minskade kostnader och tidsbesparing tack vare en allt-i-ett-lösning. Ingen komplex hydraulisk balansering krävs.

Energieffektiv
Den tätslutande reglerventilen förhindrar internt läckage i stängt läge och därmed spill vid nollbelastning. Den integrerade logiken förhindrar att ”låg delta T”-syndromet inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.

Flexibel
Lätt att ställa in maximalt flöde.

Kundspecifika produkter

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer. 

 • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
 • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
 • Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
 • Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
 • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller reglerenheter (t.ex. Belimo Energy Valve™) förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

Belimo Energy Valve™ med TEM

Termisk energihantering och fakturering är nu enklare än någonsin

Samspelet mellan den certifierade Belimo Thermal Energy Meter™ och Belimo Energy Valve™ ger en transparent termisk energihantering. De båda världarna av energistyrning och "certifierad energimätning och fakturering" är nu förenade. Nu kan du mäta och övervaka värmeflöden och energiförbrukning i värme- och kylsystem med IoT-baserad kostnadsberäkning med en enda enhet. De nya MID-godkända termiska energimätarna är mycket noggranna och pålitliga och möjliggör enkel och effektiv fakturering. Mätnoggrannhet är dock bara början. Belimo Energy Valve™ styr värmeflödet och optimerar energiförsörjningen till användaren. Med den här viktiga kombination tar Belimo steget mot en ny era av integrerad värmeenergihantering och för samman det som hör ihop.

Belimo Energy Valve™ i HVAC-applikationer

Detta är ett urval av vanligt förekommande HVAC-applikationer där Belimo Energy Valve™ används. Efter en kort beskrivning av varje applikation identifieras vanliga skäl till dålig effektivitet eller prestanda. Sedan följer en förklaring till hur Energy Valve åtgärdar dessa problem och vilka funktionssätt och inställningar som rekommenderas för att uppnå optimal prestanda.

Sammanför det som hör samman

Integrerad termisk energihantering och fakturering.

Den nya serien av Belimo Energy Valve™ och termiska energimätare omfattar energimätning, energistyrning och IoT-baserad fakturering i en enda enhet. De kan integreras smidigt direkt i fastighetsautomationssystem eller IoT-baserade övervakningsplattformar och omfattar IoT-baserad övervakning, verktyg för prestandaökning och faktureringsdata. De förenar prestandafunktioner så att du kan spara både tid och pengar. 

Produktsortiment

Fördelar

Mätning och styrning direkt med Belimo Energy Valve™

Med Belimo Energy Valve™ får du certifierad energimätning (MID) och styrning av tryckoberoende flöde, energieffektivitet, effektstyrning och differenstemperatur i en enda enhet. Du kan övervaka och optimera energiförbrukningen direkt för optimal systemprestanda.

Alltid rätt vattenmängd
Optimal rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs, även vid ändringar i differenstryck och vid dellastdrift.  

Kontinuerlig effektstyrning
Enhetlig mätning av temperatur och volymflöde för exakt effektstyrning.

Delta T-hantering
Ständig mätning av temperaturfördelningen och jämförelse med systemets inställda gränsvärde. Om temperaturen underskrider gränsvärdet justerar Belimo Energy Valve™ automatiskt flödeshastigheten så att endast den mängd vatten som faktiskt behövs för att uppnå den önskade effekten används.

Tidsbesparing vid planering
Mindre planeringsarbete och tidsbesparing tack vare enkelt ventilval.

Mindre installationsarbete
Minskade kostnader och tidsbesparing tack vare en allt-i-ett-lösning. Ingen komplex hydraulisk balansering krävs.

Energieffektiv
Den tätslutande reglerventilen förhindrar internt läckage i stängt läge och därmed spill vid nollbelastning. Den integrerade logiken förhindrar att ”låg delta T”-syndromet inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.

Flexibel
Lätt att ställa in maximalt flöde.

Pålitlig, certifierat mätning och IoT-baserad fakturering

Belimo Thermal Energy Meters™ är certifierade enligt EN 1434/MID och är utrustade för fjärrstyrd, IoT-baserad fakturering. Belimos patentregistrerade automatiska glykolövervakning och -kompensation garanterar att mätningen förblir exakt, även om glykolkoncentrationen förändras.

Digitalt stöd för projektdesign och igångkörning

Appar och webbverktyg som hjälper till vid designprocessen och förenklar igångkörningen. En helt digital process och full transparens av slutanvändarens energidata gör ditt liv enklare.
Belimo Energy Valve™ och termiska energimätare med NFC-gränssnitt (närfältskommunikation) gör det enkelt att konfigurera och underhålla direkt från en smartphone. Med ­Belimo ­Assistant App kan enheterna enkelt konfigureras och igångkörningsvärden kan loggas. Viktiga nyckeltal, som används för att fastställa enhetens skick, säkerställer pålitlig funktion. Olika diagnosparametrar visar hur enheten interagerar med systemet under drift. Om underhåll krävs kan en felanalys enkelt sammanställas.

Sömlös integrering av mätdata

De kan integreras smidigt direkt i styr- och övervakningssystem och är redo för IoT-baserad energiövervakning och fakturering. Det är nu enklare än någonsin att integrera energidata. En enda enhet förser dig med all information du behöver för att förbättra energiprestandan i ditt system.

Utmärkt anslutbarhet
Belimo Energy Valve™ är förberedd med alla vanliga kommunikationsprotokoll för fastighetsautomation.

Power over Ethernet (PoE)
Tack vare PoE kan enheten strömförsörjas samtidigt som data överförs via en nätverkskabel. Det underlättar installationen, förhindrar kabeldragningsfel och eliminerar behovet av lokal strömförsörjning.

Direkt integrering i IoT-plattformar
Med Belimos IoT-kompatibla produkter kan styrenheter anslutas ­direkt till moderna IoT-plattformar för fastigheter. Du kan nu utnyttja möjligheterna med ett sammankopplat digitalt ekosystem.

Den intelligenta Belimo Energy Valve™ med anslutning till Belimo Cloud

Förenklad energifakturering
Belimo Energy Valve™ och termiska energimätare är förberedda för fjärrstyrd, IoT-baserad fakturering. Auktoriserade användare får tillgång till data via ett molngränssnitt.

Optimering av delta T och flödesvärden
Molnbaserad utvärdering tillhandahåller delta T-inställningar som Belimos experter rekommenderar för effektiv drift. Systemets prestanda och stabilitet förbättras.

Livslång dataåtkomst
Belimo Cloud lagrar fullständiga användningsdata från Belimo Energy Valve™. Onlinedatabasen utgör grunden för framtida driftoptimering.

Teknisk support online
Belimo-supporten hjälper till med igångkörning och optimal justering av Belimo Energy Valve™ i samtliga driftfaser. Våra experter hjälper dig att lösa tekniska problem.

Programvaruuppdateringar
Belimo Cloud Service tillhandahåller programvaruuppdateringar åt användarna med jämna mellanrum. Online-nedladdningar gör uppdatering enklare än någonsin.

Utökad garanti
Den 5-åriga garantin utökas till 7 år med Belimo Cloud-anslutning.

Prestandarapporter
Belimo Cloud Reporting tillhandahåller en komplett översikt av nuvarande och tidigare prestandadata som exempelvis flöde, energiförbrukning, effektkrav och delta T, samt en översikt av driftvarningar eller -fel som kan påverka effektiviteten.

Den multifunktionella allt-i-ett-lösningen

Mätning
Integrerade givare för mätning av temperaturfördelningen, flödet (inkl. kompensation av glykolinnehåll) och därmed effekten. 

Styrning
Styrning av ventilens position, flöde eller effekt för perfekt reglering av värmeväxlaren. 

Injustering
Belimo Energy Valve™ säkerställer alltid att korrekt vattenmängd används, även om differenstrycket ändras och vid dellastdrift.

Avspärrning
Energiförsörjningen till en zon kan spärras av helt. Inget läckage tack vare den bubbeltäta reglerventilen.

Energiövervakning
Optimeringspotentialen kan identifieras genom registrering av alla systemdata. 

Fakturering
Förberedd för IoT-baserad hyresgästfakturering.

Modulkonstruktion för snabbt byte av mätare

Den termiska energimätaren består av en givarmodul (nederdelen) med anslutna temperaturgivare, som omfattar beräkningsenheten och mätsystemet, och logikmodulen (överdelen), som ansluter den termiska energimätaren till matningsspänningen och försörjer bussen och NFC-gränssnittet. 

Givarmodulen finns som reservdel och måste i vissa länder bytas ut regelbundet enligt krav från myndigheterna. Logikmodulen kan tas av (alla kablar förblir anslutna) och den nedre givarmodulen kan enkelt bytas ut. Sedan sätts logikmodulen på plats igen. Inga kablar måste anslutas och mätaren måste inte integreras i systemet på nytt. Något som verkligen sparar tid!

 • Fördelar för kunden
  Energy Valve
 • Fördelar för kunden
  Energy Valve med TEM
 • Framgångshistorier
Fördelar för kunden
Energy Valve

Huvudentreprenörer/investerare

Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
 • Energibesparingar och ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs för ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning
 • Systemsäkerhet garanteras genom säkerhetsfunktion som tillval
 • Precis flödesmätning av vatten och vatten/glykol-blandningar i samtliga HVAC-applikationer. Manuell kalibrering behövs inte.
 • Den integrerade logiken förhindrar att ”låg delta T”-syndromet inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.

Teknikkonsulter

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Mindre planeringsarbete och tidsbesparing tack vare enkel ventilkonstruktion
 • Automatisk hydraulisk balansering vid varje belastningstillstånd
 • Enkel anpassning till effektändringar
 • Särskilt samordnade planeringshjälpmedel och dokument hjälper dig i ditt dagliga arbete

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Valfri styrning (BACnet, Modbus, MP-Bus eller analog signal)
 • Energioptimering genom datatransparens
 • Valfri anslutning till Belimo Cloud
 • Driftkontrollering i realtid

Installatörer/anläggningsingenjörer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Minskade kostnader och tidsbesparing med en allt-i-ett-lösning
 • Ingen komplex hydraulisk balansering krävs
 • Enkel igångkörning med bara några steg med en intuitiv uppstartningsassistent
 • Precis och reproducerbar flödesmätning av vatten och vatten/glykol-blandningar eliminerar behovet av manuell kalibrering.
 • Integrerad logik förhindrar att ”låg delta T”-syndromet inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.

Byggnadsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Energisparande tack vare automatisk och permanent hydraulisk balansering
 • Ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs för ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning
 • Enkla adaptioner kan göras efter prestandaförändringar vilket därmed även garanterar enkel konvertering
 • Systemsäkerhet garanteras genom säkerhetsfunktion som tillval
 • Precis och reproducerbar flödesmätning av vatten och vatten/glykol-blandningar i samtliga HVAC-applikationer. Manuell kalibrering behövs inte.
 • Det uppmätta glykolinnehållet kan tas fram i övervakningssyfte.
 • Integrerad logik förhindrar att ”låg delta T”-syndromet inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Energisparande tack vare automatisk och permanent hydraulisk balansering
 • Ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs för ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning
 • Hög transparens och effektivitet genom energi- och systemövervakning
 • Systemsäkerhet garanteras genom säkerhetsfunktion som tillval
 • Precis och reproducerbar flödesmätning av vatten och vatten/glykol-blandningar i samtliga HVAC-applikationer. Manuell kalibrering behövs inte.
 • Optimeringsalternativ under drift
 • Maximal komfort med minimala driftskostnader under hela livscykeln

OEM

Du använder komponenter från utvalda leverantörer i dina produkter. Du vill alltid få valuta för pengarna. Hög kvalitet och unika funktioner skräddarsydda efter din applikation ökar värdet och låter dig sticka ut bland dina konkurrenter. Enastående teknisk support och en enkel affärstransaktion är självklart viktigt för dig. Belimos rumsenheter erbjuder: 

Fördelar för kunden
Energy Valve med TEM

Huvudentreprenörer/investerare

Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
 • Energibesparingar och ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs för ändringar i differenstryck och vid dellastdrift
 • Systemsäkerhet garanteras genom säkerhetsfunktion som tillval
 • Precis flödesmätning av vatten och vatten/glykol-blandningar i samtliga HVAC-applikationer. Manuell kalibrering behövs inte.
 • Den integrerade logiken förhindrar att ”låg delta T”-syndromet inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.

Teknikkonsulter

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Mindre arbete och tidsbesparing tack vare en allt-i-ett-lösning
 • Mindre planeringsarbete tack vare enkelt ventilval
 • Spårbar verifiering och loggning (igångkörningsrapport)
 • Automatisk hydraulisk balansering vid varje belastningstillstånd
 • Enkel anpassning till effektändringar

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Fakturering och styrning i en enda enhet 
 • Enkel och snabb igångkörning och konfiguration 
 • Valfri styrsignal (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus eller analog signal) 
 • Energioptimering genom datatransparens 
 • Förenklad installation tack vare PoE (Power over Ethernet) eftersom ingen lokal matningsspänning behövs 
 • Kraven i standarden EN 1434 och MID-direktivet uppfylls
 • Integrerad webbserver för direkt dataåtkomst och inställningsalternativ 
 • En enda smartphone-app för allt: igångkörning, konfiguration, diagnostik och övervakning 
 • Praktisk startassistent för igångkörning och loggning av den termiska energimätaren

Installatörer/anläggningsingenjörer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Minskade kostnader och tidsbesparing med en allt-i-ett-lösning
 • Ingen komplicerad dynamisk balansering krävs
 • Enkel loggning av en godkända energimätaren under igångkörningen med Assistant App
 • En igångkörningsrapport för mätning skapas automatiskt och är tillgänglig online
 • Kraven i standarden EN 1434 och MID-direktivet uppfylls
 • Integrerad webbserver för direkt dataåtkomst och inställningsalternativ 
 • En enda smartphone-app för allt: igångkörning, konfiguration, diagnostik och övervakning 
 • Praktisk startassistent för igångkörning och loggning av den termiska energimätaren

Fastighetsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Certifierad och spårbar mätning och loggning av energidata, redo för hyresgästfakturering
 • Öppen dataåtkomst ökar flexibiliteten när det gäller valet av elbolag (t.ex. för fakturering) 
 • Låga kostnader för igångkörning och drift som bidrar till att skydda din investering optimalt
 • Framtidssäker och transparent tack vare direkt internetuppkoppling

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimo Energy Valve™ erbjuder:

 • Maximal komfort med minimala driftskostnader under hela livscykeln
 • Tryckoberoende styrning eliminerar behovet av vanlig dynamisk injustering
 • Integrerad glykolmätning och -kompensation, eller som i fallet med MID-enheter ett larm, garanterar systemsäkerheten och exakta mätvärden
 • Spårbar verifiering och loggning av faktureringsrelevanta data 
 • Hög transparens och effektivitet tack vare energi- och systemövervakning med Belimo Cloud  
 • Utrustning som måste kalibreras är enkel att byta ut

Tjänsteleverantör av mätning

Som tjänsteleverantör av mätning säkerställer du att värmeenergin mäts korrekt och noggrant och att förbrukningsdata registreras och faktureras. Belimo Energy Valve™ omfattar:

 • Appguidad igångkörning, automatisk sammanställning av en formell igångkörningsrapport 
 • Mätdata från den MID-certifierade energimätaren kan användas direkt för hyresgästfakturering.
 • Enkel uppkoppling till andra molngränssnitt
 • Enkel loggning och behandling av data
 • Smidig integrering i öppna mät- eller faktureringsplattformar 
 • Kraven i standarden EN 1434 och MID-direktivet uppfylls
 • Integrerad webbserver för direkt dataåtkomst och inställningsalternativ 
 • En enda smartphone-app för allt: igångkörning, konfiguration, diagnostik och övervakning 
 • Praktisk startassistent för igångkörning och loggning av den termiska energimätaren
Framgångshistorier