Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Luftbehandlingssystem
 

Tillämpningar: Luftaufbereitungssystem

Enastående inomhusluftkvalitet är en förutsättning för vårt dagliga välbefinnande och vår hälsa.

Luftbehandlingssystemet är mittpunkten för mekanisk ventilation. Den utför väsentliga funktioner som t.ex. att

 • tillhandahålla lämpliga mängder frisk utomhusluft
 • filtrera skadliga ämnen och partiklar från utomhusluften
 • behandla tilluften med avseende på temperatur och fukt

 

För att nå de klimatmål som Europeiska kommissionen satt upp när det gäller minskning av koldioxidutsläpp (Europeiska gröna given) krävs även energieffektiva lösningar inom teknisk förvaltning. Effektiv drift av luftbehandlingssystem bidrar väsentligt till dessa uppsatta mål.

Lär dig mer om varför luftbehandlingssystem är den energieffektiva ryggraden i vår komfort och hälsa:
 

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Hälsa, komfort och energieffektivitet

Luftbehandlingssystem

Följande dokumentation avser tillämpningen av luftbehandlingssystem och syftar till att förklara den på ett enkelt och övergripande sätt och därmed förmedla applikationskunskap. I denna dokumentation förklaras designen och funktionerna hos ett luftbehandlingssystem samt för- och nackdelar med olika konstruktionsstrategier. Särskild hänvisning görs till användning och placering av styrenheter.

 

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
   
 2. Grundläggande om luftkonditionering
  → Komfort och hälsa
  → Luftkonditioneringsprocesser
   
 3. Luftbehandlingssystem och komponenter
  → Systemtyper och strukturformer
  → Komponenter
   
 4. Fastighetsautomation
  → Nivåer i ett fastighetsautomationssystem
  → Fastighetsautomation med fokus på luftbehandlingssystem
   
 5. Styrning av luftbehandlingssystem
  → Översikt över styrenheter och funktioner
  → Styrning och reglering av ett luftbehandlingssystem

 

NedladdningslänkarExempel från kapitel 5 med avseende på styrning av luftbehandlingssystem
 

Applikationsområde

Kraven för ett luftbehandlingssystem beror på i vilken applikation enheten behövs. Följande applikationer och deras egenskaper kan urskiljas (ej uttömmande):