Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Aktuatorët për kushte të vështira mjedisi

Aktuatorët Belimo IP66/67 NEMA 4X janë veçanërisht të përshtatshëm për përdorim në zbatime të jashtme dhe mbrohen nga rrezatimi ultravjollcë, shiu/dëbora, pluhuri dhe lagështira e ajrit.