Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Aktuatorët pa siguresë

Aktuatorët rrotullues Belimo pa siguresë mund të përballojnë një larmi zbatimesh klimatizimi. Në dispozicion në një gamë të gjerë tensionesh nominale dhe forcash rrotulluese.