Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

Together to the top

Missie, waarden en gedragscode

Ons succes is het resultaat van de toegevoegde waarde die wij onze klanten bieden. Daarom streven wij ernaar om topprestaties te leveren bij alles wat we doen. Deze missie, onze waarden en onze gedragscode leiden ons en onze klanten samen naar de top. 

Onze ondernemingsactiviteit moet van betekenis zijn voor de wereld. Belimo steunt de “doelstellingen voor duurzame ontwikkeling” van de Verenigde Naties, met name op het vlak van “Goede gezondheid en welzijn” en “Klimaatmaatregelen”.

Comfort: Mensen brengen meer dan 90% van hun tijd in gebouwen door. Belimo helpt mensen zich comfortabeler te voelen, zodat ze in een gezonde omgeving kunnen wonen en werken.

Energie: Gebouwen zijn goed voor meer dan 40% van het energieverbruik in de wereld. Met onze energiebesparende apparaten helpen wij de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Veiligheid: Brandklep- en veiligheidsaandrijvingen van Belimo redden levens en helpen schade aan gebouwen en materiële activa te minimaliseren. Bovendien sturen onze apparaten op een veilige manier kritische omgevingen aan, zoals in ziekenhuizen en laboratoria.

Installatie: Wij maken het dagelijkse werk van ingenieurs en aannemers eenvoudiger. Onze apparaten vereenvoudigen het ontwerp- en installatieproces en zorgen voor een nog snellere inbedrijfstelling.

Onderhoud: Onze hoogwaardige aandrijvingen, regelkleppen en sensoren hebben een langere levensduur en verbruiken minder energie tijdens gebruik. Minder onderhoud zorgt voor gemoedsrust bij eigenaars en exploitanten van gebouwen.

Onze kleine apparaten hebben een grote impact – op onze klanten en op de gemeenschap. Dat is onze overtuiging.

Wij bieden onze klanten meer kwaliteit dan ze verwachten en meer dan anderen kunnen bieden. Dit is mogelijk door unieke oplossingen te leveren en de operationele prestaties te maximaliseren. Geloofwaardigheid en vertrouwen zijn even cruciaal voor ons succes.
Lars van der Haegen
CEO Belimo
  • Klantwaarde
  • Leiderschap in toepassingen
  • Operational Excellence
Klantwaarde

Onze klantgerichte methode, CESIM®, leidt tot unieke producten en diensten. De toegevoegde waarde voor onze klanten is de maatstaf voor ons succes.

Leiderschap in toepassingen

Wij investeren in innovatie, zodat wij de markt kunnen verrassen met unieke oplossingen.

Operational Excellence

Door operational excellence zorgen wij voor de betrouwbare levering van hoogwaardige producten. Onze prioriteiten zijn altijd duidelijk – kwaliteit op de eerste plaats, stiptheid op de tweede en kosten op de derde.

Cultuur van geloofwaardigheid

Belimo’s cultuur is gebaseerd op vertrouwen, integriteit, competentie en verantwoordelijkheid. Wij ondersteunen persoonlijke inzet, de moed om risico's te nemen om klanten te inspireren, teamwerk en culturele diversiteit.

Vertrouwen
Wij zijn open, respectvol, eerlijk en rechtvaardig. Hierdoor kunnen wij een hoge mate van vertrouwen bereiken. Zodra er vertrouwen is, wordt een participatieve leiderschapsstijl met een open, objectieve dialoog mogelijk om samen steeds het beste antwoord te vinden. Dit schept uiteindelijk duidelijkheid, een gemeenschappelijk begrip en volledige betrokkenheid van alle werknemers. Korte beslissingswegen, persoonlijke verantwoordelijkheid, nabijheid tot de klant en werknemers die zich identificeren met het bedrijf – dit is de basis voor creativiteit en innovatie en de reden waarom Belimo altijd een stap vooruit is.

Integriteit
Wij voeren onze taken objectief uit, met integriteit en gezond verstand. Wij zijn altijd loyaal aan onze werknemers, klanten, zakenpartners en aandeelhouders.

Competentie
Wij beschikken over unieke toepassingskennis en begrijpen de bedrijfsprocessen van onze klanten, zodat wij hen kunnen voorzien van gedegen en eerlijk advies. Daardoor krijgen wij hun vertrouwen en worden wij gezien als een deskundige partner. Belimo is een plaats waar intellect kan groeien, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Deze creatieve omgeving cultiveert talent over de hele wereld. Samen hebben we impact!

Verantwoordelijkheid
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het milieu. Wij zoeken permanent naar manieren om ons energieverbruik te verminderen. Wij vermijden het gebruik van stoffen en materialen die het milieu in gevaar brengen. Dit opent nieuwe mogelijkheden, vermindert risico's en bevordert innovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat verantwoord handelen en verantwoord gedrag uiteindelijk resulteren in duurzame groei en winst, waardoor meer waarde wordt gecreëerd voor alle belanghebbenden. 

Gedragscode

De missieverklaring van Belimo formuleert de belangrijkste basisbeginselen en fundamentele waarden van ons bedrijf. Aangezien iedere medewerker bijdraagt tot de bedrijfscultuur van Belimo, is het onontbeerlijk dat elk van hen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid begrijpt en op zich neemt.

Belimo zet zich in om haar zakelijke activiteiten te beheren in overeenstemming met hoge ethische normen en conform de geldende wetgeving. Haar medewerkers worden dan ook verwacht zo te handelen. Deze houding is niet alleen onmisbaar om de goede reputatie van Belimo te vrijwaren en mogelijke sancties volgens het burgerlijk- of strafrecht te voorkomen; het is ook een weerspiegeling van de waarden van Belimo.