Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

Binnenluchtkwaliteit

Gezonde binnenlucht en energie-efficiënte HVAC-oplossingen

AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

 

We brengen allemaal een groot deel van ons leven binnen door, maar hoe vaak staan we stil bij de impact die de binnenluchtkwaliteit (IAQ) heeft op onze productiviteit, welzijn of gezondheid? HVAC-systemen worden vaak geïnstalleerd om het comfort in het gebouw op peil te houden, maar de gezondheidsvoordelen voor de bewoners en de energie-efficiëntie van een gebouw worden meestal minder goed onderkend. Centrale luchtbehandelingskasten (LBK's) kunnen worden gebruikt om zowel duurzaamheids- als binnenluchtkwaliteit-kwesties tegelijk aan te pakken. Belimo levert een reeks innovatieve oplossingen voor een optimale bewaking en regeling van HVAC-systemen en binnenluchtkwaliteit. Ons kader, de zeven belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht, biedt waardevolle informatie over hoe HVAC-apparatuur kan bijdragen tot een gezonde binnenluchtkwaliteit in gebouwen zonder afbreuk te doen aan de energie-efficiëntie.

Wij hebben het onderwerp samengevat in een brochure waarin u de bijdragen van deskundigen op het gebied van de binnenluchtkwaliteit vindt. Veel plezier bij het lezen:

Algemene informatie over binnenluchtkwaliteit

Belangrijke indicatoren voor binnenluchtkwaliteit

Vochtigheid

Vochtigheid is het gemeten vocht in de lucht. Er moet tussen 40-60 procent relatieve vochtigheid worden gehouden voor optimaal comfort. Een lagere vochtigheid kan echter uitdroging van de huid, de ogen of de luchtwegen veroorzaken, terwijl een te hoge luchtvochtigheid schimmelgroei in de hand kan werken. 

Kooldioxide (CO2)

De CO2-concentratie binnenshuis hangt vaak samen met het aantal bewoners of het activiteitenniveau in een afgesloten ruimte. Bij een concentratie van meer dan 1.000 ppm zal de productiviteit van de bewoners beginnen te dalen en, wat nog belangrijker is, kunnen er ernstige gezondheidsproblemen ontstaan.  
 

Temperatuur

Temperatuur is vaak nauw verbonden met vochtigheid en is van invloed op algemeen welzijn, productiviteit en gezondheid. De ideale ruimtetemperatuur is vaak subjectief, maar wordt ook beïnvloed door het activiteitsniveau, de ruimtebezetting, de luchtvochtigheid en de luchtsnelheid. 

Luchtsnelheid

De luchtsnelheid kan een grote invloed hebben op de temperatuur en het comfort van binnenruimten, waarbij een grotere snelheid de warmte-uitwisseling tussen mensen en de omringende lucht verhoogt. Onvoldoende luchtstroom daarentegen kan leiden tot de ophoping van verontreinigende stoffen in de lucht, zoals vluchtige organische stoffen.

Vluchtige organische stoffen (VOC's)

VOC's zijn organische, koolstofhoudende verbindingen die bij ruimtetemperatuur kunnen verdampen. Er zijn binnenshuis veel bronnen van potentieel schadelijke VOC's, waaronder schoonmaakproducten, verf, weekmakers, printers en lijmstoffen. 

 

Zwevende deeltjes

Microscopische vaste of vloeibare deeltjes kunnen in de lucht terechtkomen van bronnen zoals pollen, stof en schimmelsporen. Deze fijne deeltjes kunnen onze longen binnendringen en allergische reacties, irritatie of infecties veroorzaken.

 

 

Video's over binnenluchtkwaliteit

HVAC-systemen met hoge prestaties zorgen voor een gezonde binnenomgeving, dankzij de toevoer van buitenlucht, filtering en vochtigheidsregeling. Een bijdrage leveren aan de binnenluchtkwaliteit is een van onze verantwoordelijkheden.
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Uw partner voor binnenluchtkwaliteit

Belimo belooft een betrouwbare partner te zijn voor de binnenluchtkwaliteit en betrouwbare en energie-efficiënte HVAC-oplossingen te leveren die comfort, veiligheid en hoogwaardige systeemprestaties bieden. Wij werken samen met onze klanten als één team om ervoor te zorgen dat elk project, groot of klein, resultaten oplevert. Deze gezamenlijke aanpak is een van de vele redenen waarom wij wereldwijd een vertrouwde naam zijn geworden en marktleider op het gebied van HVAC-veldapparatuur.

Producten voor betere binnenluchtkwaliteit

Om de kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is een veelzijdige benadering nodig. Naast een nauwkeurig systeemontwerp en regelmatig onderhoud zijn betrouwbare producten die naadloos in gebouwbeheersystemen en het Internet of Things-platform kunnen worden geïntegreerd, van essentieel belang. Belimo biedt een compleet en innovatief assortiment HVAC-regelunits om een gezonde binnenluchtkwaliteit te garanderen zonder afbreuk te doen aan de energie-efficiëntie.

Ontdek onze producten voor een gezonde binnenluchtkwaliteit:

Binnenluchtkwaliteit-
kanaalsensoren
Meting van temperatuur,
vochtigheid, enthalpie,
dauwpunt, CO2, en VOC
 • Snelle en foutloze installatie
 • Hoge mate van nauwkeurigheid
  en snel reactievermogen
 • Betrouwbaar en stabiel op
  lange termijn
 • Hoge robuustheid en
  NEMA 4X en beschermingsgraad
  IP65
Druksensoren
inkopen
Ruimtesensoren Meting van temperatuur,
vochtigheid, enthalpie,
dauwpunt en CO2
 • Esthetisch design en uitstekende
  gebruikerservaring
 • Snelle en foutloze installatie
 • Inbedrijfstelling en diagnose
  middels smartphone
 • Hoge mate van nauwkeurigheid
  en snel reactievermogen
 • Betrouwbaar en stabiel
  op lange termijn
Ruimtesensoren
inkopen
Luchtdruksensoren
en -schakelaars
Meting van verschil
en volumestroom
 • Enkele en dubbele
  drukverschilsensoren
 • Uitstekende nul-punt stabiliteit
  en hoge mate van nauwkeurigheid
 • Optie voor automatische
  nulkalibratie of manuele kalibratie
 • Acht selecteerbare drukbereiken
  in één unit
Druksensoren
inkopen en
schakelaars
VAV-toepassingen Meting en aansturing
van volumestroom
 • Nauwkeurige dP-meting
  en regeling van de kleinste
  volumestroom
  volumetric flow
 • Inbedrijfstelling en diagnose
  middels smartphone
 • Compacte of modulaire apparaatoptie
 • Naadloze integratie in
  gebouwgeleidingssysteem
VAV-oplossing
inkopen
Klepaandrijvingen Motorisering van
luchtkleppen
 • Omvangrijk draaimomentbereik
 • Laag stroomverbruik
 • Ingangen voor digitalisering
  van de sensormetingen
 • Hoge robuustheid en tot
  NEMA 4X en beschermingsklasse
  IP66/67
Klepaandrijvingen
inkopen
Energy Valve Gecertificeerde energie
meting en aansturingen
 • MID gecertificeerde energiemeting
  en een drukonafhankelijke
  debietregeling, energie-efficiëntie,
  vermogensregeling en delta T
  -manager in één box
 • Digitale inbedrijfstellingsworkflows
  dankzij app en toolondersteuning
 • Gepatenteerde glycolmeting
  en -compensatie of glycolalarm
  voor MID-versies
Energy valves
inkopen

Succesverhaal

Moeiteloze aansturing van de binnenluchtkwaliteit met behulp van Internet of Things

Emch+Berger ImmoConsult AG, Zürich (Zwitserland)

In 2020 had vastgoedbedrijf Emch+Berger ImmoConsult AG een moderne oplossing nodig om de binnenluchtkwaliteit te regelen met HVAC-systemen in zijn gloednieuwe kantoren in Zürich. Ontdek hoe Belimo's HVAC-componenten werden geïnstalleerd met ondersteuning door Internet of Things voor probleemloze gebouwautomatisering, waardoor een comfortabele werkomgeving wordt gecreëerd.

 

Een geïndividualiseerde ervaring voor de patiënt

Universitair Ziekenhuis, Zürich (Zwitserland)
In 2019 heeft het Universitair Ziekenhuis Zürich (UHZ) een tijdelijk gebouw in gebruik genomen met een gespecialiseerde brandwondenafdelingen. De organisatie wilde elke kamer uitrusten met afzonderlijke regelcircuits om de vochtigheid en temperatuur individueel te kunnen aanpassen aan de behoeften van elke patiënt. Ontdek hoe de installatie van Belimo-componenten dit bereikte onder tijdsdruk en andere uitdagingen van een ziekenhuisomgeving.

De toekomst van comfort in de virtuele wereld

Liuzhou SoReal Spiral Paradise (China)

Tijdens de ontwikkeling stond het eerste themapark voor virtuele realiteit (VR) in Zuid-China voor de uitdaging om de binnenluchtkwaliteit voor alle bezoekers in de actieve arena's op peil te houden. In plaats van een 'game over', ging het bedrijf een niveau hoger door meer dan 100 sensoren en Energy Valves van Belimo te installeren als onderdeel van een ultramodern HVAC-systeem. Hierdoor konden de systeemparameters worden aangepast aan schommelingen in het bezoekersaantal en het activiteitenniveau. Dit zorgde voor een dynamische regeling van de luchtkwaliteit, energie-efficiëntie en thermisch comfort in het gehele gebouw.

FAQ

De meeste mensen brengen ongeveer 90% van hun tijd binnenshuis door en ademen 12.000 liter lucht per dag. Het is daarom belangrijk om de grote invloed van de ruimteluchtkwaliteit op ons welzijn te begrijpen.

De ideale luchtvochtigheid binnenshuis bedraagt 40 tot 60 procent, omdat dit het risico van overdracht van ziekten drastisch vermindert en dit het lichaam in staat stelt zich beter te herstellen en te beschermen.

Wanneer de luchtvochtigheid onder 40% daalt, dan worden waterdruppeltjes met virussen kleiner en kunnen die zich verspreiden over grote open kantoorruimtes en urenlang overleven. Bovendien worden veel bacteriën en virussen virulenter wanneer ze worden blootgesteld aan droge lucht. Als de relatieve vochtigheid binnenshuis boven 60% stijgt, dan beginnen schimmels zich te ontwikkelen en dat kan tot gezondheidsproblemen leiden.

CO2-concentraties van meer dan 1000 ppm (deeltjes per miljoen) verminderen het concentratievermogen van de hersenen; vanaf 2000 ppm en hoger kunnen ze verdere concentratieproblemen, vermoeidheid of zelfs hoofdpijn veroorzaken. Het CO2-gehalte in de ruimtelucht is een uitstekende indicator voor het gebruik en de bezetting van de ruimte, en dus van potentiële bio-contaminaties, zoals COVID-19-virussen. Als de CO2-waarde hoog is door de aanwezigheid van veel mensen en een geringe luchtverversing, dan is er een hoger risico van besmetting door aerosolen.

Aangezien luchtcirculatie de lucht niet filtert en geen frisse lucht in de ruimte brengt, is dit ook geen goede oplossing. In tegendeel zelfs, sterke bewegingen van ongefilterde lucht verspreiden deeltjes en pathogenen nog meer in de ruimte. Een ventilatiesysteem met centrale luchtbereiding is nodig om frisse, gefilterde en geconditioneerde lucht naar die zones te brengen.

Luchtbereidingsinstallaties leveren gewoonlijk lucht aan verscheidene zones binnen een gebouw. Het is belangrijk dat elke ruimte precies de hoeveelheid frisse lucht krijgt die de ruimte nodig heeft. Als het aantal mensen in een ruimte toeneemt, bijv. in een grotere vergaderzaal, dan zou u verwachten dat ook de luchtaanvoer dienovereenkomstig toeneemt. Ook moet de vervuilde lucht uit de ruimte worden verwijderd. Om hiervoor te zorgen moeten zones en ruimtes individueel worden voorzien van een variabel luchtvolume (VAV), op basis van metingen van de luchtkwaliteit.

Verontreinigde en gecontamineerde lucht moet uit de ruimte worden afgevoerd. Het is belangrijk dat elke ruimte precies de hoeveelheid frisse lucht krijgt die de ruimte nodig heeft om te verhinderen dat de concentratie van besmettende aerosolen toeneemt. Om hiervoor te zorgen moeten zones en ruimtes individueel worden voorzien van een variabel luchtvolume (VAV).

Om te vermijden dat verontreinigingen via toevoerluchtkanalen in de binnenruimtes terechtkomen, moeten er geschikte filters in de luchtbereidingsinstallatie worden geïntegreerd, en deze moeten worden vervangen wanneer de vervuiling van de filters toeneemt. Druksensoren en dynamische metingen van de luchtstroming kunnen worden toegepast om de mate van gebruik of vervuiling van de filters te meten.

Centrale luchtbereidingsinstallaties (AHU - Air Handling Unit) en luchtverdeelsystemen kunnen op ieder ogenblik centraal de kwaliteit van de geleverde lucht regelen. Temperatuur-, vochtigheids- en luchtkwaliteitssensoren meten voortdurend de toestand van de toegevoerde lucht en afwijkingen worden onmiddellijk gedetecteerd en gecorrigeerd.

De binnenluchtkwaliteit kan worden gemeten in de ruimte of in het afzuigluchtkanaal (retourlucht). Een meting in de toevoerlucht geeft geen uitsluitsel over de binnenluchtkwaliteit in de ruimte, maar alleen over de frisse en geconditioneerde lucht die wordt toegevoerd door de luchtbereidingsinstallatie.

Als de binnenluchtkwaliteit in de ruimte wordt gemeten, moet worden gelet op de montagepositie om te zorgen voor een juiste en nauwkeurige meting. Het meetpunt moet zich op een hoogte van ongeveer 1,5 m (5 ft) bevinden en ten minste 50 cm (20 inch) van de muur. Er mag geen direct zonlicht op vallen en het mag zich niet op een buitenmuur bevinden. Vermijd bovendien een opstelling boven radiatoren, in de directe omgeving van deuren, in een nis (bijv. een schap) en achter gordijnen.

Alternatief kan de meting plaatsvinden in het luchtkanaal dat de gebruikte lucht uit de ruimte afvoert. Hoewel de juiste opstelling van een ruimtesensor meer aandacht vergt, zijn er voordelen ten opzichte van een kanaalsensor: dankzij de blootstelling aan de aanwezigen kan directe, visuele, thermische informatie over de binnenluchtkwaliteit worden geleverd via een display of verkeerslichtenindicatie.

In systemen met variabele luchtvolumes voor behoeftegeregelde ventilatie schommelt het drukverschil in functie van het luchtdebiet. In dit geval is een drukschakelaar niet geschikt om de filterstatus te bewaken. Een luchtdrukverschilsensor brengt hier de oplossing. De luchtdrukschakelaars zijn een kostenefficiënte en betrouwbare manier om filters te bewaken in systemen met een constante luchtvolumestroom.

Neem deel aan onze training en webinars over binnenluchtkwaliteit

Onze HVAC-webinars en -trainingsprogramma's zijn bedoeld om ervaren servicetechnici, facilitaire managers, distributeurs, installateurs en gebouweigenaars meer bij te brengen over echte problemen en oplossingen op het gebied van binnenluchtkwaliteit, alsmede het belang van de gezondheid van de bewoners en efficiënte systemen. Ons aanbod is wereldwijd beschikbaar en wordt overal georganiseerd.

Meer thema's over binnenluchtkwaliteit

U wilt meer weten over binnenluchtkwaliteit?