Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

Goede luchtkwaliteit voor betere prestaties

Mensen brengen circa 90% van hun leven door in gesloten ruimtes, dus is een goed ruimteklimaat belangrijk. Vooral de luchtkwaliteit heeft een enorme invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Luchtdichte gebouwschillen mogen dan wel uitblinken in termen van energie, ze voorkomen echter de natuurlijke luchtuitwisseling. Deze gebouwen kunnen echter volledig worden geautomatiseerd met behulp van adequate ventilatiesystemen en sensoren.

Een goed ruimteklimaat is van essentieel belang

Mensen kunnen zo'n dertig dagen overleven zonder voedsel, hoogstens vier dagen zonder water, maar slechts een kwestie van minuten zonder lucht. De belangrijkste component van lucht, namelijk zuurstof, is nodig om voedingsstoffen te verbranden. De hersenen zijn bijzonder gevoelig voor zuurstofgebrek. In ruimtes zonder ventilatie neemt de concentratie CO2 toe en daalt onze productiviteit snel. We kunnen ons niet concentreren, voelen ons moe, hebben last van hoofdpijn en andere klachten. Niet alleen zuurstof, maar ook het CO2-gehalte van de lucht bepaalt een goed ruimteklimaat. De luchtvochtigheid (in het ideale geval 40-60%), de luchttemperatuur, het temperatuursverschil, lucht-ionen, de luchtkwaliteit en de luchtsnelheid zijn ook belangrijk voor een gezond ruimteklimaat.

Er zijn zeer weinig voorschriften die gelden voor binnenruimten

Hoewel er wettelijke eisen zijn voor de buitenlucht en de naleving ervan zorgvuldig wordt gecontroleerd, zijn er maar weinig bindende grenswaarden voor de ruimtelucht. De WHO en de Zwitserse Longvereniging zijn van mening dat chronische obstructieve longziekte (COPD) in 2020 wereldwijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken zal zijn. Daarom moet de binnenlucht "schoon" zijn om onze gezondheid en ons welzijn niet in gevaar te brengen. Dit kan worden bereikt met een goed ventilatiesysteem. De oplossingen van Belimo voor de verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsbranche leveren hieraan een essentiële bijdrage. Belimo biedt een compleet assortiment sensoren voor het meten van de belangrijkste factoren die het ruimteklimaat beïnvloeden, zoals de luchtkwaliteit, de temperatuur, de luchtvochtigheid en het debiet. Onze VAV-technologie (Variable Air Volume, variabel luchtvolume) en drukonafhankelijke regelkleppen zorgen steeds voor een perfect uitgebalanceerde stroming van lucht en water, wat resulteert in een optimaal comfort.

Goede luchtkwaliteit voor betere prestaties

De lucht om ons heen bestaat voor 21% uit zuurstof, 78% uit stikstof, 0.04% uit koolstofdioxide (CO2), evenals uit sporen van edelgassen, waterdamp en vervuilende stoffen. Vandaag de dag is een van de belangrijkste indicatoren voor de luchtkwaliteit in gesloten ruimten de CO2-waarde. Omdat de mens ook CO2 produceert door te ademen en dit aan de lucht toevoegen, neemt de CO2-concentratie voortdurend toe in gesloten ruimten waar mensen aanwezig zijn. Een luchtdichte gebouwschil betekent dat de luchtverversingsratio daalt, waardoor de concentratie van schadelijke stoffen in de binnenlucht toeneemt. Dit kan worden tegengegaan door regelmatig kamers te ontluchten. Als dit niet mogelijk is, moet een ventilatiesysteem worden aangebracht dat deze taak uitvoert. Omdat een ventilatiesysteem ook betrouwbaar luchtverontreinigende stoffen kan verwijderen, verbetert het op lange termijn de luchtkwaliteit van ruimtes waar mensen aanwezig zijn. Als dergelijke ruimtes zijn uitgerust met sensoren, die de ventilatiecentrale permanent voorzien van gegevens, zal het systeem op een betrouwbare en onafhankelijke manier werken.

Luchtkwaliteitsmetingen in meer dan 250 klaslokalen

Op dit moment lijdt meer dan 30% van de kinderen in Europa aan allergieën, zoals astma, hooikoorts of neurodermitis. Het verband met de wijdverbreide milieuvervuiling kan niet worden uitgesloten. Vooral in gesloten ruimtes kunnen zich immers vervuilende stoffen ophopen en ook via de ingeademde lucht in het lichaam terechtkomen. Naast chronische ziekten heeft "slechte lucht" ook verdere gevolgen voor ons welzijn. Om te ontdekken hoe de luchtkwaliteit van invloed is op leerlingen en leerkrachten, heeft het Zwiterse platform MeineRaumluft.ch de krachten gebundeld met de Züricher Lehrerverband (lerarenbond Zürich) en de Organisation Lunge Zürich (Longorganisatie Zürich) om meetapparatuur te installeren in meer dan 250 klaslokalen die sinds november 2016 in gebruik zijn. Een positief effect was dat het installeren van de meetapparatuur zelf de ventilatiegewoontes van leraren en leerlingen al beïnvloedde, want zodra de CO2-concentratie in het lokaal te hoog werd, werden de ramen geopend om lucht naar binnen te laten.

Desondanks toont Figuur 1 van de onderstaande afbeelding aan dat de CO2-niveaus uiterst hoog werden bevonden. In meer dan 13% van de metingen aan het einde van de les lag het CO2-niveau boven 2000 ppm, wat de bovengrens is voor CO2-concentraties in bezette ruimten volgens de SIA 180-norm. Figuur 2 toont dat de relatieve luchtvochtigheid in een kwart van de metingen lager was dan 30%. Dit kan leiden tot gezondheidscomplicaties, zoals het uitdrogen van de slijmvliezen van de luchtwegen. Stof, vuil en ziektekiemen worden dan niet snel genoeg uit de luchtwegen verwijderd. Als deze lang in de luchtwegen blijven, neemt het risico op luchtwegaandoeningen toe. Typische gevolgen zijn hoesten, bronchitis, verkoudheid en sinusinfecties. Het enige goede nieuws is dat uit Figuur 3  blijkt dat de temperatuur in graden Celsius, op enkele uitzonderingen na, binnen een acceptabel bereik lag.
 

Het bereiken van een goede luchtkwaliteit met slimme HVAC-componenten

Er zijn gestandaardiseerde richtlijnen voor de samenstelling van de ruimtelucht. Deze komen in grote mate overeen met de 'feel-good'-factor. HVAC-gebouwautomatisering is de sleutel tot het behoud hiervan. De ventilatiecentrale is in een netwerk opgenomen met regelaars en sensoren. De luchtwaarden in de ruimtes kunnen automatisch worden geoptimaliseerd als de componenten die met sensoren zijn uitgerust, betrouwbare informatie doorgeven aan de centraleruimte om de ventilatoren, de temperatuur, het CO2-gehalte en de luchtvochtigheid te regelen. De gebouwbeheertechniek vergelijkt dan automatisch de binnenkomende informatie over de actuele en de nominale status in de ruimte en geeft de aandrijvingen de juiste opdracht om kleppen en afsluiters te openen of te sluiten of deze in een tussenstand te zetten. Dit zorgt voor de gewenste luchttoevoer bij een comfortabele temperatuur, met een ideale luchtvochtigheid en een rijk zuurstofgehalte.

Belimo-sensoren – de basis voor comfort

De HVAC-sensoren van Belimo bieden een zeer hoge mate van betrouwbaarheid, een eenvoudige installatie en een naadloze integratie in toonaangevende gebouwautomatiseringssystemen. Het innovatieve design van de behuizing maakt een snelle montage zonder gereedschap mogelijk, alsook een eenvoudige inbedrijfstelling en biedt bescherming conform NEMA 4X/IP65. Het assortiment bevat nauwkeurige sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk, CO en vluchtige verbindingen (VOS) en stroming in pijpleiding- en luchtkanaaltoepassing.

Ga naar de regionale website voor meer informatie: