Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

Efficiënte rookafvoer, meer veiligheid.

De toenemende verstedelijking leidt tot verdichting, met grotere hoogtes en dieptes op een klein oppervlak. Dit type gebouwen, die typisch hoogbouw zijn, vereisen nieuwe technische oplossingen die bij brand een veilige evacuatie mogelijk maken en de brandbestrijding door de brandweer ondersteunen. Drukverschilsystemen zorgen voor rookvrije vlucht- en reddingswegen – in het bijzonder in trappenhuizen of brandbestrijdingsliften – en worden steeds belangrijker. Hierdoor kunnen zogenaamde veiligheidstrappen worden gebruikt, waardoor een tweede trappenhuis overbodig wordt zonder dat de veiligheid in het gedrang komt (de desbetreffende lokale normen en voorschriften moeten hierbij in acht worden genomen). De ruimte die hierdoor vrij blijft, kan worden gebruikt voor andere doeleinden en ook de bouwkosten worden op die manier verlaagd.

Veiligheid zonder compromissen

Uitgebreid assortiment voor oplossingen met drukverschilsystemen

Assortiment

Beschrijving van de werking van een drukverschilsysteem

Drukverschilsystemen zijn permanent ingebouwde apparaten die door een geregelde overdruk voorkomen dat rook in de te beschermen zones komt, waarbij het meestal gaat om verticale vlucht- en reddingswegen (veiligheidstrappen) in hoge gebouwen. Efficiënte rookafvoer in vlucht- en reddingswegen is een belangrijke vereiste voor de evacuatie van mensen en voor de brandbestrijding door de brandweer over een langere periode. De volgende criteria spelen een belangrijke rol:

 • de drukovergang (druk +) tussen de beschermde en niet-beschermde zones met gesloten deuren.
 • maximale kracht voor het openen van de deuren ≤ 100 N
 • luchtstroomsnelheid van ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s als de deuren open zijn, vanaf de zone die beschermd moet worden en langs de uitstroomweg van de lucht tot buiten het gebouw

Systeemzones van een drukverschilsysteem


Buitenlucht

De buitenlucht komt direct van buiten het gebouw en moet worden beschermd tegen de toevoer van rook, ontvlambare gassen en stoom. De toevoer van buitenlucht moet worden bewaakt door luchtkanaalrookmelders.

 

Luchtverdeling

Om het debiet- of drukverlies in het trappenhuis bij hogere gebouwen te minimaliseren, wordt op verschillende verdiepingen (bijv. om de drie verdiepingen) de buitenlucht via een schacht naar binnen geblazen.

 

Drukregeling

De overdrukklep is een apparaat om het teveel aan perslucht uit een zone met overdruk (trappenhuis) af te voeren. Dit apparaat bevindt zich meestal bovenaan het trappenhuis. In de drukregelingsmodus (wanneer de trappenhuisdeuren gesloten zijn) wordt het teveel aan lucht afgevoerd in de atmosfeer via de overdrukklep. Zowel mechanische als gemotoriseerde drukregelingen zijn mogelijk.


Luchtafvoer

Constructies (zoals schachten en openingen in de gevel) waardoor de warme rook kan ontsnappen uit de kamer of een andere zone van het gebouw die niet onder druk staat. Alleen goedgekeurde producten worden voor de luchtafvoer gebruikt (bijv. gecertificeerde rookafvoerkleppen). De rook kan worden afgevoerd via de schacht in de lobby of via de gevelopening, bijv. in de kamer.

Belimo Experience Center – Veiligheidslaboratorium

Belimo's proefsysteem voor tests en demonstraties van drukverschilsystemen

Drukverschilsystemen worden steeds belangrijker voor de veiligheid van moderne gebouwen. Belimo investeert momenteel in een interne testomgeving voor drukverschilsystemen als een onderdeel van het preventieve brandbeveiligingssysteem van Belimo. Hierdoor kunnen nieuwe oplossingen op een realistische manier worden getest en gedemonstreerd. Een systeem met een overdrukklep (barometrische demper) en een variant ervan met een motorgeregelde overdrukklep kunnen worden gedemonstreerd. Wij richten ons op een aangepaste motorisering voor specifieke kleppen, maar zorgen er ook voor dat onze sensoren belangrijke fysieke parameters leveren. Signalen met werkelijke waarden worden naar intelligente besturingen gestuurd die dan de klepaandrijvingen en kleppen afstellen en regelen. Een ander aandachtspunt voor verschillende doelgroepen zoals overheden, gespecialiseerde planners, systeemintegratoren, investeerders of onderhoudsbedrijven zijn opleiding en praktijkervaring. De ontwikkelings- en verkoopmedewerkers van Belimo gebruiken de testomgeving ook als testfaciliteit of voor opleiding en bijscholing.

 • Voordelen voor de klant
Voordelen voor de klant

Planners

Het plannen van drukverschilsystemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve producten en de modernste oplossingen. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning.

 • Moderne oplossingen 
 • Innovatieve en toekomstgerichte technologieën
 • Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
 • Persoonlijk advies voor producten en toepassingen
 • Minder uitgaven voor de planning 

Installateurs / installatiebouwers

De installatie van drukverschilsystemen is uw vak. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden.

 • Korte levertijden 
 • Totale oplossingen van één leverancier
 • Snelle en eenvoudige installatie
 • Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
 • Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
 • 5 jaar garantie

Eigenaars van gebouwen

Ervoor zorgen dat de veiligheidssystemen van gebouwen, zoals drukverschilsystemen, goed werken en onderhouden worden, vormen voor u een constante uitdaging. Hierbij is het belangrijk dat het hoogst mogelijke veiligheidsniveau voor het gebouw wordt bereikt, met zo weinig mogelijk bedrijfskosten en andere kosten.

 • Het hoogste niveau van brandveiligheid voor mens en materiaal 
 • Minimale bedrijfs- en onderhoudskosten 
 • Moderne oplossingen 
 • Zorgt voor eenvoudige, regelmatige functiecontroles
 • Hoge betrouwbaarheid en investeringszekerheid
 • Innovatieve en toekomstgerichte technologie

Facilitair managers / onderhoud van gebouwen

Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun veiligheidstechnische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U bent op zoek naar oplossingen die de veiligheid in geval van brand garanderen en het bedrijf van de installaties optimaliseren zonder qua veiligheid in te boeten. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning.

 • Minimale bedrijfs- en onderhoudskosten 
 • Hoge mate van robuustheid en duurzaamheid
 • Eenvoudige regelmatige functiecontrole
 • Moderne oplossingen 
 • Het hoogste niveau van brandveiligheid voor mens en materiaal
 • Afstandsbediening voor diagnosedoeleinden