Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Over 40 år med suksess

Priser og anerkjennelser

Filtrer etter
Sted
49 Artikler

2022 BCIA – pris for årets tekniske innovasjon

Belimo Energy Valve™ 4 og termisk energimåler
Produktprisen for årets tekniske innovasjon 2022 hadde tøff konkurranse, og det var Belimo Automation UK som vant for deres Belimo Energy Valve 4 og termisk energimåler. Prisen for mest innovative bygningskontroller/BEMS produktutvikling introdusert på det britiske markedet.

Belimo vinner sveitsisk pris for ledende teknologi

En unik opplevelse: På det sveitsiske innovasjonsforumet i Basel den 18. november vant vi den sveitsiske teknologiprisen for 2021 i kategorien innovasjonsledere. Vi er stolte av at vi overbeviste den førsteklasses juryen og mottok den ettertraktede prisen i nærvær av mange beslutningstakere innen forretningslivet, politikken og vitenskapen. Prisen er ikke bare en anerkjennelse av arbeidet vårt, den gir oss også bred mediadekning og er til stor hjelp for oss med hensyn til den fremtidige utviklingen av produktene våre.

Den sveitsiske teknologiprisen er den viktigste prisen for overføring av innovasjon og teknologi i Sveits. Prisen deles ut hvert år til de teknologiske innovasjonene og utviklingene som har utmerket seg mest i kategoriene «oppfinnere», «nyetableringer (rising stars)» og «innovasjonsledere». Prisen ble delt ut for 33. gang dette året.

2021 Pris for ledende arbeidsgiver

I 2021 ble Belimo kåret til ledende arbeidsgiver for tredje år på rad og er nok en gang blant topp 1 % av arbeidsgivere i Sveits.

"Det er en stor glede for oss å bli anerkjent som en attraktiv arbeidsgiver. Vår unike bedriftskultur danner grunnlaget for kreativitet og innovasjon. Dette er også grunnen til at Belimo alltid er ett skritt foran." - Lars van der Haegen, CEO hos Belimo

Tildelt merket Solar Impulse Efficient Solution 2021

Solar Impulse Foundation skal sette sammen en portefølje på 1000 innovative løsninger som oppfyller høye krav til både bærekraft og lønnsomhet. Vi er stolte av å kunne fortelle at Belimo Energi Valve™ har blitt valgt til å være en av de 1000 løsningene som har fått tildelt Solar Impulse Efficient Solution-merket.

Swisscom IoT Climate Award 2021

Belimo vinner andreprisen ved Swisscom IoT Climate Award med Belimo Energy Valve og den tilhørende skykonnektiviteten.

Swisscom IoT Climate Award premierer enestående prestasjoner i organisasjoner og disses bidrag til å beskytte klimaet. Det hjelper å inspirere bransjen til å gjøre positive endringer og sikre en bærekraftig framtidig.

2020 CEO of the Year

Investment performance and operating performance were the key financial indicators that earned Lars van der Haegen, the CEO of Belimo, a position at the top of the 'CEO of the Year' rankings. The Swiss research company Obermatt conducts an annual assessment of listed Swiss companies to identify the best managed companies.

This award goes to all Belimo employees and we would like to congratulate all of them for making Belimo one of the most successful companies.

2020 Belimo ledende arbeidsgiver

In 2020 mottok vi prisen for LEDENDE ARBEIDSGIVER  for andre år på rad. Ledende arbeidsgivere er den mest omfattende evalueringen av arbeidsgiverkvaliteter. Den involverer en uavhengig studie basert på flere millioner metadata. En total på mer enn 20.000 bedrifter ble inkludert i studien.

Metaanalysen er basert på en holistisk tilnærming: ikke bare hensyntas visse perspektiver ved evaulering av en arbeidsgiver, men et totalbilde vurderes også. Dette er nødvendig for å identifisere en enestående arbeidsgiver: ansattes tilfredshet, arbeidsforhold, forståelse for verdier, arbeidssikkerhet, velvære, HR-ekspertise, image, miljøbevissthet og mye mer.

Ansatte og søkeroboter undersøker, samler informasjon og sorterer millioner av dataregistreringer fra studier, statistikk, evalueringsportaler og rapporter. Alle kilder som brukes i undersøkelsen, er offentlige og transparente. Mer detaljert informasjon om studien finner du her.

2020 Corporate Excellence Award

Belimo vinner Corporate Excellence Award for tredje gang

BELIMO Holding AG vinner Corporate Excellence Award 2020 fra Hérens Quality Asset Management AG (HQAM). Etter 2010 og 2011 har Belimo vunnet denne prisen for tredje gang. HQAM-premier Corporate Excellence Award To selskaper som takket være god ledelse, muliggjør vedvarende høy avkastning på investeringer og er solid finansiert. 
Siden 2010 har HQAM delt ut årlige Excellence Awards til verdens "beste kvalitet"-selskaper. Nasjonale vinnere velges for alle viktige europeiske markeder, USA, Australia, Japan, Kina og Sør-Korea.Som den sveitsiske vinneren, hører Belimo til blant årets selskaper med høyest kvalitet.

Mer informasjon (kun på tysk):

2020 Belimo vinner Lükk-prisen i kategorien MSR-komponenter

Til forskjell fra andre priser i bransjen handler LüKK-prisen ikke bare om teknologi. Den er fremfor alt en anerkjennelse av kvaliteten på rådgivningen, tjenestene og, ikke minst, kundenes tillit til «sine» leverandører. Det er derfor en stor glede for oss at vi vant prisen i 2020.

«Etter at vi gikk av med seieren i kategorien I&C-komponenter i 2017, hadde vi lyst til å stille i konkurransen igjen. Vi er mer enn fornøyde og også litt stolte av å motta en så positiv tilbakemelding som det CCI-prisen er, nok en gang. Vi vil rette en stor takk til alle kundene våre for dette. For oss er denne prisen en ekstra motivasjon for å fortsette å utvikle innovative og energieffektive produkter og gi kundene våre den aller beste servicen.»

Jürgen Metzler, administrerende direktør

2019 Best Technical Support Company – Large Manufacturer

Belimo was excited to have been awarded the Best Technical Support Company for the Large Manufacturer. Belimo continuously strives for mutually valuable relationships with our customers by providing world-class service and support every step along the way. We are at the forth front and available for consultation in choosing the right products for your installation or for providing insight and advice on how to get the very best out of your products and system.

2019 ControlTrends Woman of the Year Winners

Belimo is proud to have Lisa Hickey awarded ControlTrends Woman of the Year. At Belimo, it is our mission to strive for mutual success. We are successful when we offer our customers more value, which is why we deliver top performance in everything we do.

2019 HVAC Control Valve Solution of the Year

The Belimo Energy Valve received the ControlTrends HVAC Control Valve Solution of the Year. The Belimo Energy Valve is an Internet of Things (IoT), pressure independent valve utilizing advanced cloud-based analytics to leverage captured system data to its full potential providing savings and the most efficient operation.

Ultrasonic mengdesensor er en av finalistene i 2020 AHR Expo Innovation Awards

AHR Expo Innovation Awards er en årlig konkurranse som kårer de mest innovative og originale produktene, systemene og teknologiene som presenteres på AHR-messen. Produktene konkurrerer mot hverandre i kategoriene bygningsautomasjon, kjøling, grønne bygg, oppvarming, innendørs luftkvalitet, rørlegging, kjøleteknikk, programvare, verktøy og instrumenter, og ventilasjon.Vinnerne velges av et panel bestående av uavhengige ASHRAE-medlemmer, som evaluerer alle deltakerne på bakgrunn av innovativt design, kreativitet, bruk, verdi og markedspåvirkning.

2018 ControlTrends Awards

Belimo mottar to priser

2018 ControlTrends Awards, som feirer det beste innen smartbygg og HVAC-regulering, ble avholdt i forbindelse med AHR-messen. 14. januar 2019 fikk Belimo prisen for årets beste selskap innen teknisk support – stor produsent. Belimo tilbyr omfattende kundeservice og support gjennom hele produktets levetid. Vår prisvinnenede service er kjent for rask og effektiv assistanse til kundene, enten det er på avstand eller på stedet.

I tillegg mottok Chad Blackmer, Belimos visepresident for salg for USA og Latin-Amerika, ControlTrends-prisen for årets sjef — stor produsent.

Klikk på linken nedenfor for å se dette årets liste over vinnere.

2018 Årets teknisk support

Det verdensomspennende ControlTrends-fellesskapet kåret Belimo til vinner av årets teknisk support innen salg.

2018 EnergieGenie Award

Belimo Energy Valve™ vinner EnergieGenie Award 2018

EnergieGenie Award ble presentert på expoEnergy i Wels i Østerrike den 2. mars 2018. Belimo Energy Valve™ vant prisen foran 24 andre bidrag!

Når det gjelder energipolitikk i de europeiske landene, er Østerrike instrumentell i utformingen av tiltak for å oppnå de ulike klimamålene. Likevel er ikke tiltakene som har blitt iverksatt til dags dato, tilstrekkelige. På bakgrunn av denne kunnskapen ble det besluttet å starte forfra igjen med Østerrikes energi- og klimapolitikk. De forskjellige oppgavene for å oppnå dette ble fordelt på flere forbundsministerier – inkludert bundesministeriet for bærekraftighet og turisme. EnergieGenie Award ble opprettet i samarbeid med forbundslandet Oberösterreich og Energiesparverband Oberösterreich (regionalt forbund for energisparing i Oberösterreich). Fagjuryen baserte avgjørelsen sin på blant annet best mulig energisparing på en bærekraftig måte.

Vi er glade og stolte av å annonsere at Belimo Energy Valve™ har fått denne ettertraktede prisen!

2017 ControlTrends – årets produkt for energibesparende løsning

Belimo Energy Valve™ og IoT-enheten vant prisen "årets produkt for energibesparende løsning" i kraft av sin evne til å ta i bruk avansert skybasert analyse for å utnytte registrerte systemdata fullt ut, og dermed holde kostnadene nede og sørge for en mest mulig effektiv drift. Energiventilen er en trykkuavhengig ventil som måler og administrerer vekslerenergi ved bruk av en innebygd elektronisk mengdemåler samt temperatursensorer for tur- og returvann.

2017 Årets mest virkningsfulle markedsføringskampanje

Belimo mottok prisen for mest virkningsfulle markedsføringskampanje for sine ZoneTight soneventiler.

2017 Belimo vinner LüKK-pris for mest pålitelige selskap

Belimo på førsteplass i kategorien MCR-komponenter

Stuttgart – den 22. juni 2017 i den tyske byen Karlsruhe, i anledning feiringen av cci-Dialog GmbH sitt 50-årsjubileum, presenterte LüKK for første gang prisen for mest pålitelige selskap innen ventilasjon, luftkondisjonering og kjøleteknikk. 70 produsenter fra ventilasjons-, luftkondisjonerings- og kjøleteknikkbransjen utsatte seg for kritikk fra spesialistplanleggere, anleggsingeniører og operatører. Totalt 536 jurymedlemmer foretok 25 600 enkeltvise vurderinger og rangerte dem i 14 produktkategorier. BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH fra Stuttgart, en del av BELIMO-gruppen, gikk av med topplassering i MCR-kategorien.

LüKK-prisen for mest pålitelige selskap setter en ny kurs. I tillegg til tilfredshet med teknologi og produkter, tas også kvaliteten på rådgivning og tjenester med i evalueringen, og det spørres etter om kundene vil anbefale selskapet videre. En anbefaling er jo tross alt et tegn på tiltro til selskapet, produktene og medarbeiderne. Det handler altså først og fremst om hvor fornøyde kundene er med "hele pakken".

2017 Årets direktør innen stor produsent

James Furlong, direktør for Belimo Americas, mottok ControlTrends "årets direktør innen stor produsent" for sin ledelse innen løsninger for ventiler, aktuatorer og sensorer i HVAC-bransjen.

2017 Climate Control Awards

Belimo Automation FZE vinner "Årets produsent" (utstyr og komponenter til vannkjølere, uten kjølemaskiner) for Belimo Energy Valve™, versjon 3.0, ved CPI Climate Control Awards, som ble avholdt i De forente arabiske emirater, i regi av departementet for utvikling av infrastruktur.

Årets deltakere ble bedt om å skrive et essay på 500 ord, der de skulle svare på tre spørsmål. Svarene, sammen med en kort presentasjon og en spørsmålsrunde, skulle avgjøre hvem som vant.

Spørsmålene var:

  1. På hvilken måte tar du hensyn til, eller bidrar til å oppnå, målene i nasjonale, regionale eller globale visjonsuttalelser (med hensyn til energiøkonomisering, bærekraftighet og reduksjon av forbruket)?
  2. På hvilken måte kan du objektivt bevise at du følger disse målene?
  3. På hvilken måte kan du utvide omfanget av initiativene dine, slik at de også kommer større befolkningsgrupper til gode og dekker alle områder av landet eller regionen på en effetiv måte?

Alle bidragene ble evaluert og bedømt av et panel bestående av HVAC-eksperter.Prosessen ble ivaretatt av KPMG.

En av arrangementets sponsorer, Prakash Rudrappa, direktør for M&E Gulf District Cooling Company, og Holly Chant, administrerende direktør for bærekraftighet og igangkjøring ved KEO International Consultants overrakte prisen til Belimo Automation FZE.

David Stevenson, administrerende direktør ved Belimo Automation FZE, kommenterte: "Det at vi vant denne prestisjetunge prisen foran mange sterke konkurrenter, er et resultat av Belimos harde arbeid, engasjement og investering i å utvikle nye og innovative HVAC-bygningsløsninger som hjelper kundene våre i å lykkes".

2017 Sveitsisk arbeidsgiverpris

BELIMO ble nok en gang rangert blant de beste arbeidsgiverne

Den sveitsiske arbeidsgiverprisen 2017 hedret BELIMO Automation AG som en av de beste arbeidsgiverne i Sveits. I rammen av denne prisen deltok mer enn 28 000 ansatte fra 120 bedrifter i Sveits og Liechtenstein i en omfattende spørreundersøkelse. I kategorien «mellomstore bedrifter» kom BELIMO Automation AG fra Hinwil (Zürich) på en god 4. plass.

Resultatet er basert på evalueringer gjort av arbeidstakere i BELIMO Automation AG. De svarte anonymt på spørsmål som handlet om sentrale temaer på arbeidsplassen, så som arbeidsoppgaver, strukturer og prosesser, samarbeid, konsernledelse, endringsledelse, sjefenes ledelse, medarbeiderutvikling og lønn.

Lars van der Haegen, administrerende direktør ved Belimo, kommenterte: "Våre arbeidstakere er svært engasjerte, ikke minst på grunn av en sunn organisasjonsstruktur, noe som ikke alltid er målbart, men likevel essensielt for å oppnå suksess. De gode resultatene og positive tilbakemeldingene fra medarbeiderne våre viser at selskapets verdier og tillitskultur respekteres og kultiveres.

Om den sveitsiske arbeidsgiverprisen 2017
Referansestudien fra den sveitsiske arbeidsgiverprisen har blitt et veiledningsverktøy for sveitsiske selskaper. Studien utføres av den sveitsiske arbeidsgiverforeningen, HR Swiss (sveitsisk forening for personalforvaltning), økonomimagasinet Bilanz og instituttet icommit i Küsnacht (Zürich), som gjennomfører og evaluerer medarbeiderundersøkelsen.

2016 Innovasjonspris

Belimo Energy Valve™ vinner innovasjonspris

Belimo Energy Valve mottok ACMEs (Atlantic Canada Mechanical Exhibitors) innovasjonspris for effektregulerings- og temperaturdifferanse-logikk ved MEET-messen i Monteral. Prisen ble tatt imot av (fra venstre til høyre) Rick Mohammed (regional application consultant ved Belimo), Gary Fahie (representant fra ACME), Jenna Lyons (district sales manager ved Belimo) og Clark Campbell (district sales manager ved Belimo).

2016 GBB Awards

Femte GBB Awards: Belimo Energy Valve™ anerkjent i kategorien "produkter/tjenester"

Dette året gikk GBB (Green and Blue Building Conference) nummer sju i rekken av stabelen, og det var den femte gangen prisen med det samme navnet ble delt ut. Prisene hedrer prosjekter og produkter for bærekraftige bygg.

Den internasjonale juryen (prof. dr.ing. Stefan Jäschke Brülhart, MMag. Philipp Kaufman MMAS, ekstraordinær prof. dr. Gunther Maier og dr.ing. Wolfram Trinius) for GBB Awards består av "ambassadører" for bærekraftige og livssyklusorienterte bygg.

2016 Gullmedalje under MTP INSTALACJE

Belimos 6-veis trykkuavhengige ventil tar gullmedaljen

Belimo Polen fikk gullmedaljen under den internasjonale messen i Poznań for sin 6-veis trykkuavhengige reguleringsventil. Medaljen er en av de mest prestisjetunge prisene i det polske markedet, og vel anerkjent i HVAC-industrien. Den gis til produsenter av produkter som utmerker seg med sine egenskaper, så som innovativ applikasjon, funksjonalitet og energieffektivitet. Priskomiteen består av både ledende akademikere og bransjeeksperter.

2016 Percorso Efficienza e Innovazione

Belimo ZoneTight™ soneventiler mottar Percorso Efficienza e Innovazione

Belimo-produktene trykkuavhengig hurtig kompaktventil (PIQCV) og 6-veis trykkuavhengig ventil vant priser i årets Percorso Efficienza e Innovazione, et initiativ i regi av MCE. Organiseringen skjer i samarbeid med den vitenskapelige komiteen ved Politecnico di Milano, med mål om å fremheve og anerkjenne de beste produktene som presenteres i hver MCE-utgave.

2014 Belimo får pris for beste tekniske støtte innen stor produsent

Det verdensomspennende ControlTrends-fellesskapet kåret Belimo til beste tekniske støtte innen stor produsent.

2015 Årets leverandør – stor produsent

Belimo mottar ControlTrends pris for årets leverandør, stor produsent, i 2015. Med sitt omfangsrike produktutvalg er Belimo verdensledende i HVAC-markedet for feltutstyr.

2015 Hederlig omtale fra AIA Connecticut

Belimo Americas nye hovedkvarter mottar hederlig omtale fra AIA Connecticut for sin 195 000 kvadratfot store bygningskonstruksjon. I henhold til AIA "viser konstruksjonen aktiv tenkning og planlegging for framtiden. Juryen satte pris på den ekstra innsatsen og det tydelige og konsekvente forsøket på å integrere merkevarebygging i et storskala anlegg, noe som alltid er en vanskelig oppgave".

2015 Pris fra tysk datasenter

Belimo Energy Valve™ tar andreplassen i tysk datasenter-konkurranse

Belimo Energy Valve kom på andreplass i kategorien energiteknologi for datasentre. Den tyske datasenter-prisen deles ut hvert år, og er en viktig drivkraft for datasenter-bransjen. Prisen tar sikte på å være et kvalitetsstempel på innovativ energieffektivitet ved å identifisere nye kilder til potensiell energisparing, fremme dem og høyne profilen deres innad i bransjen.

2015 Pris for innovasjon innen igangsetting

Belimo Energy Valve™ vinner pris for innovasjon innen igangkjøring

Belimo Energy Valve ble tildelt prisen for innovasjon innen igangkjøring Spesialistforeningen for igangkjøring lanserte en bransjeomspennende konkurranse for å hedre selskaper, innovasjoner og mennesker som oppnår de høyeste faglige standardene i bransjen og bidrar til å drive denne dynamiske industrien forover. Prisen deles ut for å fremme beste praksis for nøkkelområder innen igangsetting, inkludert innovasjon og måloppnåelse, energisparing, salgsøkning, kundeservice og tjenesteytelse.

2015 Årets direktør

ControlTrends ga prisen for årets direktør, stor produsent, til Lars van der Haegen. Lars van der Haegen har fungert som administrerende direktør ved Belimo Americas og vært medlem av direktørkomiteen siden november 2010. Før det har han hatt ulike stillinger i Belimo siden 2000. Lars van der Haegen har en solid kunnskap om HVAC-applikasjoner og HVAC-bransjen, i tillegg til mastergrader i bedriftsledelse fra Columbia Business School i New York og London Business School.

2015 Varmt anbefalt

Elektronisk trykkuavhengig ventil mottar varm anbefaling

EPIV – elektronisk trykkuavhengig ventil – ble nominert til produktinnovasjonsprisen under Healthcare Estates Award, og ble hedret med prisen "highly commended" (varmt anbefalt). Andy Bartlett, administrerende direktør for Belimo UK, og Lance Colwyn, salgssjef for Nord-England og Skottland, var tilstede for å motta utmerkelsen.

2015 Award of Excellence

Belimo Energy Valve™ mottar Award of Excellence

ISHRAE (den indiske ingeniørforeningen for oppvarming, kjøleteknikk og luftkondisjonering) ga Belimo Energy Valve prisen Award of Excellence i kategorien "innovasjon" under ACREX India-messen. ISHRAE teller mer enn 10 000 HVAC-fagarbeidere og 3000 studenter blant medlemmene, fordelt på 40 lokale avdelinger og underavdelinger over hele India.

2015 Beste energieffektive produkt

Belimo Energy Valve™ – Energy Show 2015: Showets vinner i kategorien "beste energieffektive produkt"

Belimo Automation UK Ltd ble showets vinner for sin Energy Valve i kategorien beste energieffektive produkt ved Energy Show i Dublin 25–26. mars 2015.

2014 Pris for beste tekniske støtte innen stor produsent

Belimo Americas fikk prisen for beste tekniske støtte under seremonien i regi av ControlTrends i New York i 2014. 

2014 Sveitsisk arbeidsgiverpris

Belimo mottar sveitsisk arbeidsgiverpris

Belimo kom på andreplass i den sveitsiske arbeidsgiverpris-konkurransen, i kategorien 1000+ medarbeidere. Den sveitsiske arbeidsgiverprisen er det største målstyrende initiativet i Sveits. Belimo ble vurdert på bakgrunn av organisatorisk rammeverk, struktur, kultur, ledelse og insentiver.

2014 Golden Key Award

Belimo Energy Valve™ mottar energispareprisen "Golden Key" i Shanghai

Belimo Energy Valve™ fikk Golden Key-prisen i kategorien "innovasjon innen energibesparende teknologi" under den sjette årlige kongressen for energibransjen i Shanghai.

2014 Gullmedalje under MTP INSTALACJE

Belimo Energy Valve mottar gullmedalje

Belimo Polen mottok gullmedaljen for Belimo Energy Valve under den internasjonale messen i Poznań. Medaljen er en av de mest prestisjetunge prisene i det polske markedet, og vel anerkjent i HVAC-industrien. Den gis til produsenter av produkter som utmerker seg med sine egenskaper, så som innovativ applikasjon, funksjonalitet og energieffektivitet. Priskomiteen består av både ledende akademikere og bransjeeksperter.

2014 Innovasjonspris

Belimo Energy Valve™ vinner i kategorien bygningsautomasjon

Belimo Energy Valve™ vant innovasjonsprisen under AHR-messen i New York i 2014. En jury bestående av ASHRAE-medlemmer bedømte produktene ut fra innovasjon, applikasjon, brukerverdi og markedspåvirkning. Innovasjonsprisene blir sponset i felleskap av ASHRAE, institutt for luftkondisjonering, oppvarming og kjøleteknikk (air-conditioning, heating and refrigeration institute – AHRI) og det internasjonale utstillingsselskapet (International exposition company – IEC), samt andre produsenter og organisatorer av AHR-messen.

2014 Årets produkt innen energisparing

Belimo Energy Valve™ vinner pris for årets produkt innen energisparing

Det verdensomspennende ControlTrends-fellesskapet kåret Belimo Energy Valve™ til vinner av den ettertraktede prisen "årets produkt innen energisparing". Distributor sales manager ved Belimo, Gary Weber, mottok prisen under arrangementet ControlTrends Awards i Chicago.

2013 BCIA – pris for årets tekniske innovasjon

Belimo Energy Valve™ mottok pris for årets tekniske innovasjon

Belimo Energy Valve fikk utmerkelsen "årets tekniske innovasjon" og ble anerkjent for sin fremragenhet i bygningsreguleringsbransjen. Prisen legger særlig vekt på nøkkelområdene produksjon og forsyning, innbefattet innovasjon og måloppnåelse, energisparing, ingeniørkunst, kundeservice og medarbeidermotivasjon. Charles Keel, publishing director for moderne bygningstjenester, overrakte prisen til Andy Bartlett fra Belimo UK.

2013 Interclima innovasjonskonkurranse

Nok en utmerkelse til Belimo Energy Valve i kategorien "Intelligent energihåndtering" under innovasjonskonkurransen 2013 på Interclima-messen.

På grunn av de dyptgripende forandringene sektoren står overfor, er det viktigere enn noensinne at bransjen finner nye løsninger og innovasjoner. Uansett om det dreier seg om konstruksjon av lavenergi-bygg eller aktiv håndtering av energi innen bygg, er innovasjon en sentral utfordring.

I 2013 var mer enn 235 deltakere med i innovasjonskonkurransen. Energy Valve fra Belimo vant i kategorien "intelligent energihåndtering" foran alle de nyutviklede og innovative produktene, og bekreftet dermed Belimos strategi om å levere relevante og effektive produkter som oppfyller markedsbehovet, særlig med tanke på energisparing.

2013 Pris for bygningseffektivitet

Belimo Energy Valve™ mottar pris for beste energieffektive automasjonsprodukt

Belimo Energy Valve vant prisen for bygningseffektivitet – beste energieffektive automasjonsprodukt, under kongressen for bygningseffektivitet i Tyskland. Energy Valve er en komplett pakke med BTU-måleapparat, patentert temperaturdifferanse-administrasjon og valgfri effektregulering for temperatur- og trykkuavhengig regulering.

2012 Pris for bedriftsledelse

Belimo mottok pris for bedriftsledelse

Belimo mottok prisen "Business Leadership Award" fra Ability Beyond, for mange års pionerarbeid og støtte. Avdelingen i Danbury har øremerket mer enn 45 stillinger til medlemmer av Ability Beyond.

2012 HVR – årets luftkondisjoneringsprodukt

Belimo Energy Valve™ mottok HVR-pris for "årets luftkondisjoneringsprodukt"

Belimo Automation UK Ltd fikk utmerkelsen "årets luftkondisjoneringsprodukt" under HVR Awards, og ble i tillegg varmt anbefalt i kategorien "årets produkt for kommersiell/industriell oppvarming". Belimo Energy Valve ble lovprist for sitt solide konsept og fremragende utforming, og ble omtalt i rosende ordelag som en ny, banebrytende enhet som viser veien for bransjen. HVR (Heating and Ventilating Review) er opptatt av å fremme aktiviteter for bransjer innen kommersiell og industriell varme, ventilasjon og luftbehandling.

2012 Årets beste kommersielle produkt

Belimo Energy Valve mottok ControlTrends "beste kommersielle produkt"

Belimo Energy Valve fikk utmerkelsen "årets beste kommersielle produkt" under AHR-messen. Energy Valve ble valgt på bakgrunn av teknisk innovasjon, ingeniørkunst og energisparing. ControlTrends Awards forgår årlig i forbindelse med AHR-messen.

2011 Pris innen fremragende forretningsdrift

Belimo mottar pris for fremragende forretningsdrift fra Zürich og Eichstätt-Ingolstadt

Et sveitsisk investeringsselskap og professorer fra universitetene i Zürich og Eichstätt-Ingolstadt ga pris for fremragende forretningsdrift til Belimo. Kåringen skjedde på bakgrunn av kategorier som avkastning på anvendt kapital, balanseregnskap, kvalitet på ledelsen (og hvor lenge den har sittet), markedsforholdene og, ikke minst, forretningsmodellen.

2010 Pris innen fremragende forretningsdrift

Belimo mottok pris for fremragende forretningsdrift fra Zürich og Eichstätt-Ingolstadt

Belimo ble utmerket for fremragende forretningsdrift og kåret til beste sveitsiske selskap av universitetene i Zürich og Eichstätt-Ingolstadt. Prisen går til selskaper som investerer aksjekapital på mest lønnsomme måte med hensyn til effektiv forvaltning av kapital.