Nettleseren din er gammel!

Oppdater nettleseren for å se denne nettsiden ordentlig. Oppdater nettleseren min nå

×

Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Vårt bidrag til inneluftkvalitet

Vi mennesker tilbringer 90 % av livene våre i lukkede rom, så godt inneklima er viktig. Spesielt luftkvaliteten har enorm påvirkning på helse og velvære. Lufttette bygningsskall er kanskje overlegne når det gjelder energi, men de forhindrer også naturlig luftutveksling. Det kan imidlertid automatiseres fullstendig ved hjelp av egnede ventilasjonssystemer og sensorer.

Bra inneklima er avgjørende

Mennesker kan overleve ca. tretti dager uten mat, opp til fire dager uten vann, men bare noen minutter uten luft. Den viktigste komponenten i luft, dvs. oksygen, trengs for å forbrenne næringsmidler. Hjernen er svært følsom for oksygenmangel. I rom uten ventilasjon vil CO2-konsentrasjonen øke, ytelsen faller raskt og vi kan ikke konsentrere oss, vi føler oss trøtte, får hodepine og mye mer. Men det er ikke bare oksygen- eller 2-innholdet i luften som gir godt inneklima. Luftfuktighet (ideelt sett 40-60 %), lufttemperatur, temperaturdifferanse, ioner i luften, luftkvalitet og lufthastighet er også viktige for et sunt inneklima.

Det finnes svært få spesifikasjoner som tar for seg inneområder

Mens det finnes lovfestede krav til uteluft og det overvåkes nøye at disse kravene overholdes, finnes det få forpliktende grenseverdier for inneluft. WHO and Swiss Lung Association tror at kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) vil være en av de vanligste dødsårsakene over hele verden i 2020. Inneluften må derfor være "ren" hvis vi ikke skal sette helse og velvære i fare. Dette kan oppnås med et bra ventilasjonssystem. Belimos løsninger for varme-, ventilasjons- og luftbehandlingsbransjen gir et viktig bidrag til dette. Belimo leverer et fullt spekter av sensorer for måling av de viktigste faktorene som påvirker romklima, slik som luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet og mengde. Vår Variable Air Volume-teknologi (VAV) og trykkuavhengige reguleringsventiler sikrer en perfekt balansert mengde luft og vann til enhver tid, og sørger for optimal komfort.

God luftkvalitet for bedre ytelse

Luften rundt oss består av 21 % oksygen, 78 % nitrogen, 0,04 % karbondioksid (CO2), samt spor av edelgasser, vanndamp og forurensende stoffer. I dag er CO2-verdien den viktigste indikatoren for luftkvalitet i lukkede rom. Ettersom mennesker også produserer CO2 ved at de puster og legger dette til luften, vil konsentrasjonen av CO2 hele tiden øke i lukkede rom med mennesker. Et lufttett bygningsskall betyr at luftutvekslingshastigheten faller slik at konsentrasjonen av skadelige stoffer i inneluften øker. Dette kan hindres ved regelmessig lufting av rom eller, hvis dette ikke er mulig, ved å montere et ventilasjonssystem som tar seg av denne oppgaven. Siden et ventilasjonssystem også kan fjerne luftforurensende stoffer på en pålitelig måte, forbedrer det luftkvaliteten i rom hvor mennesker oppholder seg lenge. Hvis slike rom utstyres med sensorer som forsyner det tekniske rommet for ventilasjonsanlegget med en kontinuerlig strøm av data, vil systemet arbeide pålitelig og uavhengig.

Måling av luftkvalitet i over 250 klasserom

For øyeblikket lider mer enn 30 % av alle barn i Europa av allergirelaterte sykdommer, slik som astma, høysnue eller kroniske hudsykdommer. Det kan ikke utelukkes at dette er forbundet med gjennomgripende miljøforurensning. Spesielt i lukkede rom kan forurensende stoffer samle seg og komme inn i kroppen gjennom luften vi puster inn. I tillegg til kroniske sykdommer, har "dårlig luft" også andre innvirkninger på vår velvære. For å finne ut hvordan luftkvalitet påvirker elever og lærere, slo MeineRaumluft.ch-plattformen seg sammen med Züricher Lehrerverband (lærerlaget i Zürich) og Organisation Lunge Zürich (lungeforeningen i Zürich) om å installere måleenheter i over 250 klasserom. Disse måleenhetene har vært på plass siden november 2016. Én positiv effekt er bare monteringen av måleenhetene påvirket luftevanene til lærere og elever, for straks CO2-konsentrasjonen i rommet ble for høy, ble vinduene åpnet for å slippe inn luft.

Til tross for dette, viser figur 1 i bildet under at CO2-nivåene var svært høye. I over 13 % av målingene som ble gjort i slutten av timen, var CO2-nivået over 2000 ppm, som er den øvre grenseverdien for CO2-konsentrasjon i rom med mennesker iht. standarden SIA 180. Figur 2viser at den relative luftfuktigheten var under 30 % i en fjerdedel av målingene. Dette kan føre til helseplager som f.eks. uttørking av slimhinnene i luftveiene. Støv, smuss og bakterier vil da ikke bli fjernet fra luftveiene raskt nok. Hvis disse stoffene kan oppholde seg lenge i luftrøret, øker risikoen for luftveissykdommer. Vanlige konsekvenser er hoste, bronkitt, forkjølelse og bihulebetennelse. De gode nyhetene er at  figur 3 viser at temperaturen i grader Celisus lå i et akseptabelt område, med et par unntak.
 

God luftkvalitet med smarte HVAC-komponenter

Det finnes standard-retningslinjer for komponering av inneluft. Disse stemmer i stor grad med velværefaktoren. HVAC-bygningsautomasjon er nøkkelen til opprettholdelse av disse. Det tekniske rommet for ventilasjonsanlegget er koblet i nettverk med regulatorer og sensorer. Luftverdier i rommene kan optimaliseres automatisk hvis komponentene som er utstyrt med sensorer, kommuniserer pålitelig informasjon til anleggsrommet for å styre vifter og regulere temperatur, CO2-innhold og luftfuktighet. Driftskontroll-teknologien sammenligner innkommende informasjon om faktisk og nominell status i rommet automatisk, og gir aktuatoren den aktuelle kommandoen for åpning eller lukking av spjeld og ventiler eller flytte dem til en mellomstilling. Dette muliggjør ønsket luftforsyning ved behagelig temperatur, med perfekt luftfuktighetsnivå og rikt oksygeninnhold.

Sensorer fra Belimo – Grunnlaget for komfort

Belimos HVAC-sensorer gir overlegen pålitelighet, enkel installasjon og sømløs integrering i store bygningsautomasjonssystemer (BAS). Den innovative kapslingsdesignen muliggjør rask montering uten verktøy, enkel igangkjøring og tilbyr NEMA 4X / IP65-beskyttelse. Produktutvalget inkluderer nøyaktige sensorer for måling av temperatur, luftfuktighet, trykk, CO2, flyktige forbindelser (VOCs) og mengde i rørlednings- og kanalapplikasjoner.

Gå til det regionale nettstedet for mer informasjon: